Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 3 august 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 3 august 2011:   

1. Decernarea Diplomei de Excelență pentru:

 • S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
 • S.C. AQUATIM S.A.
 • TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIŞOARA
 • TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY”
 • DOMNUL CRISTEA SANDU TIMOC
 • ECHIPA DE FOTBAL F.C. POLITEHNICA TIMIŞOARA JUNIORI A
 • SELECȚIONATA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL TIMIŞ JUNIORI  UNDER 16 ANI
 • ECHIPA DE FOTBAL LPS BANATUL TIMIŞOARA JUNIORI B
 • ECHIPA DE HANDBAL LPS BANATUL TIMIŞOARA JUNIOARE V
 • ECHIPA DE VOLEI CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIORI III
 • ECHIPA DE BASCHET CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIORI UNDER 20 ANI
 • ECHIPA DE BASCHET CSS BEGA TIMIŞOARA JUNIOARE UNDER 16 ANI
 • ECHIPA DE FOTBAL „FC POLI 2002” TIMIŞOARA JUNIORI  A
 • ECHIPA DE FOTBAL FC POLITEHNICA TIMIŞOARA JUNIORI D

2. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 26.07.2011.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentației tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului complex de investiții &quot Trafic management și supraveghere video”, a documentației tehnico-economice și a analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1.- &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli – urbani de creștere”, Domeniul Major de intervenție 1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 50 milioane euro în vederea achiziționării de tramvaie și modernizarea depoului.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea componenței Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în Municipiul Timișoara, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 6/2001 – privind atribuirea  directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.   a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

Amendament

Rezultatul votului

8. Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică privind evoluția organizatorică și rezultatele obținute în semestrul I – 2011 de către Direcția Poliției Locale Timișoara.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu.
 
Materiale suplimentare la Ordinea de zi:
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului &quot Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara&quot , a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara pentru semnarea documentelor de licitație pentru depozitul de deșeuri nepericuloase în comuna Ghizela.
 
 Rezultatul votului

3. Proces-verbal privind dezbaterea publică din 28 iulie 2011.
 
4. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara,  str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă  str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor ,   înscris 404657 Timișoara, CF vechi nr.133760  cu nr. top 125 , în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19.
 
Rezultatul votului
 
5. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrainare a imobilului din str. Abrud nr. 19 fosta Piața Detunata nr. 6, în care funcționeaza Gradinița PP nr. 16 din Timișoara.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful Capitol si Gradina de Vara Capitol din domeniul privat al Statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor Romaniafilm, in domeniul public al Municipului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
 
Rezultatul votului