Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 10 mai 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 10 mai 2011:  
 
1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 19.04.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului  WILHELM FRIEDL.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privjnd rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,  a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2011 la SC HORTICULTURA SA.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al  S.C. PIEȚE S.A.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou – martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a Sălii &quot Constantin Jude&quot (Olimpia) către Fundația &quot Mereu Aproape&quot , în scopul  desfășurării preselecției participanților pentru emisiunea &quot X Factor&quot .

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 302/29.07.2010 –   privind  aprobarea participării în parteneriat  a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului &quot Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița – Incubator de afaceri&quot în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli-urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011,  Asociației Oncohelp.

Rezultatul votului

12. Adresa nr. SC2011 – 8870/29.04.2011  referitoare la Informarea Direcției Patrimoniu privind situația desfășurării procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara și
Adresa nr. SC2011 – 009263/03.05.2011  a Liceului de Arte Plastice din Timișoara.

13. Adresa nr. SC2011 – 008247/19.04.2011  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 123/29.03.2011 – privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal &quot Imobil de locuit S+P+2E +Eretras&quot P-ța Sf Iosif cel Nou nr. 9 Timișoara. 

Rezultatul votului
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.