Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 19 aprilie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 19 aprilie 2011:                                     

1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 29.03.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și  desființarea efectivă a unui număr de 203 posturi din  cadrul regiei.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre pentru   aprobarea  Regulamentului  privind  condițiile  de desfășurare  a activităților de comerț stradal pe raza  Municipiului  Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  concesionarea  unui număr de 38 de locații prin licitație publică în vederea amplasării de cabinete tehnice stradale de telecomunicații.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672,  A671, A(Ps) 679 și A 666, din pășunea , care se află în proprietatea privată  a Municipiului Timișoara  și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Aluniș nr. 36 către Mitropolia  Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei cu destinația de unități de învățământ pentru ciclu primar școlar.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cad. 400470 înscris în C.F. nr. 400470 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.  nr. 123039, nr. topo. vechi 26224/2/1/1/1/1/1/1/1), str.  Teiului nr. 7.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cheltuielilor suplimentare  și neprevăzute conexe proiectului  &quot Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie &quot Dr. Victor Babeș&quot , Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții &quot Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe str. Ştefan cel Mare din Municipiul Timișoara, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa  prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al  Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat &quot Csiky Gergely&quot , Filarmonica &quot Banatul&quot și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara Calea Bogdăneștilor nr.4, datorat bugetului local  pentru anul fiscal  2011, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara – CARP.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3,  datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Şcolar Bega Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 169/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Şcolar nr. 1  Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 168/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Universitatea  Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 114/2007 și modificarea și completarea acestuia.  

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv  Universitatea  Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 113/2007 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 117/2007 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Baschet Club Danzio Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 167/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2011, în cadrul  contractului de asociere cu  Clubul Sportiv Municipal  Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Local nr. 170/2010 și modificarea și completarea acestuia.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv AEM-LUXTEN Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Liceul cu Program Sportiv – C.S.S. &quot Banatul&quot Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asocierii dintre Municipiul Timișoara și  structuri sportive și acordarea contribuției financiare pentru susținerea  activității sportive pe anul 2011.

Rezultatul votului

27. Adresele  nr. SC2011 – 006587/01.04.2011 a S.C. CAFE MODE UNIRII S.R.L. și  nr. SC2011 – 006698/04.04.2011  a S.C. ILLINOIS COM S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind  aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

28. Adresa nr.www2011  – 000468/25.03.2011 a d-lui Mirovici Dorel privind  solicitarea de revocare integrală a Hotărârilor  Consiliului Local nr. 371/2007 și 206/2009 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor  pe teritoriul Municipiului Timișoara. 
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.