Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 25 octombrie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 25 octombrie 2011: 

1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 27.09.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție  al Municipiului Timișoara la data de 30 iunie 2011.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Timișoara  pe anul 2011.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Amendament 4

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului  de funcții al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind prețul local al energiei termice facturată populației de S.C. Compania Locală de  Termoficare COLTERM  S.A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu  aparate  pop corn.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu chioșcuri – tonete.

Amendament

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu standuri de expunere carți.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu rulote comerciale, mobile.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu mobilier  urban cu flori sau standuri de expunere cu flori.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu aparate sau vitrine înghețată.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor  privind elaborarea  și  prezentarea ofertei și a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu stand  de expunere legume, fructe.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului  Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință situate în Timișoara, str. Timocului nr. 9, str. C. Porumbescu nr.17, str. Carpați nr.23, Aleea CFR nr.4 și Bv. G-ral Dragalina nr.18.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei cu nr. top. 208, alipirea parcelelor cu nr. top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/1996, în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru întabularea Hotelului Central din str. N. Lenau nr.6.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețului de vânzare pentru terenul aferent  imobilului cu destinația  de locuință  dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețului de vânzare pentru terenul aferent  imobilului cu destinația  de locuință  dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință  gratuită a imobilului din Timișoara, Bv. C. D. Loga nr. 2 cu denumirea  Grădina de Vară „CAPITOL”  către Filarmonica „BANATUL” Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  a unui teren situat în  Timișoara zona CET – SUD (str. Ovidiu Cotruș).

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD) situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4, la prețul de 40.000 euro+TVA.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare cadru pentru vânzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub  imobilele construcții dobândite în temeiul  Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de locuință dintre Minciu Cornelia, chiriașă a ap. 5 din str.  Miloia Bl. B11 și Rusu Aspru Petru, chiriaș al ap.22 din str. Miloia Bl. B1 sc. A.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE S.A.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului „Amenajare complex rutier Zona Michelangelo” a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional  Regional  2007 – 2013, Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 – privind aprobarea  Protocolului de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai  Municipiului Timișoara pentru anul 2011.

Amendament

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/28.04.2009 privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 403424 Timișoara  cu nr. top 8543/1/1/1 din str. 1 Decembrie nr. 58.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  declararea Zilei de 18 octombrie, zi de importanță locală.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Asociația  Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România – ALZIAR.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Studiului de Fezabilitate  „Pod Uzina de Apă”.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Supermarket produse alimentare și nealimentare”, Piața  Prahova nr.16 , Timișoara.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic  de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Eneas nr.34, 34a, Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință unifamilială, gard” str. Martir Ioan Ciordas nr.13, Timișoara.

Rezultatul votului

37. Adresa nr. SC2011- 022891/13.10.2011 a Instituției Prefectului Județului Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2011 – privind  investițiile de peste un milion de euro.

Rezultatul votului

38. Adresa nr. SC2011 – 022334/06.10.2011  a  Ministerului Sănătății – Direcția Organizare și Politici Salariale referitoare la  modificarea secției de pediatrie IV din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”.

39. Adresa  Nr. SC2011 – 021239/26.09.2011 a S.C. BASTILLIA S.R.L. referitoare la invitația la conciliere directă, în vederea achitării sumei de 807.742, 52 euro reprezentând beneficiu nerealizat, urmare a acțiunilor  din Piața II – str. Grigore Alexandrescu. 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu.
 
Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, prin înființarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumați în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie  „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr. 26, la prețul de 1.000.000 euro.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului  Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Rozalia nr.1, la prețul de 1.350.000 lei.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 189/31.05.2011 privind  prelungirea dreptului de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului  Național „Mihai Eminescu”, Operei Naționale Române Timișoara, Teatrului  German de Stat Timișoara și Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Rezultatul votului

5. Informarea nr.SC2011 – 16103, DP-4688/25.10.2011 a Biroului Administrare Imobile   privind  Hotărârea Consiliului Local nr. 296/2011 – privind exercitarea dreptului  de preemțiune  din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului din str. Abrud nr.19, fostă Piața Detunata nr. 6, în care funcționează Grădinița PP nr. 16 din Timișoara.

6. Informarea nr.SC2011 – 2905/25.10.2011 a Direcției Patrimoniu cu privire la negocierea schimbului de terenuri între d-na Bocșa Florentina și Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

7. Raportul  Camerei de Conturi a Județului Timiș privind   „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T de către R.A. de interes local și S.C.  cu capital integral sau majoritar al U.A.T „ la S.C.  Drumuri Municipale S.A. Timișoara. ( SE POATE CONSULTA LA SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALĂ).