Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 29 noiembrie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 29 noiembrie 2011:

1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 25.10.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 30 septembrie 2011.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind apartamentarea (unificarea ) imobilului situat în Timișoara, str. Leului nr.9, ap.14 + 15.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD nr. 1), situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr. 6, la prețul de 50.000 euro.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 1 Decembrie, nr.6, la prețul de 25.000 euro..

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy, nr.9, la prețul de 203.150 lei.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Chartei de Responsabilități Sociale Partajate pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a asigura o viață demnă pentru toți.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act adițional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. Fotbal Club Timișoara a S.C. Business &amp Logistic Management SRL

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 – privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara  și a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea către beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmaș de erou martir al Revoluției Române din Decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 mp de teren intravilan, pentru destinația de locuință.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

Amendament

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidențial TAGOR” – Str. Constructorilor – Albinelor F.N., Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare și servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top 647/2/1, CF 424335 nr. top 649/A/1/3/2, Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu „, str. Silistra nr.10B, Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Detaliu „Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str. Cezar Boliac nr.20 Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 80.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a „Galei Sportului Timișorean”.

Rezultatul votului

20. Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică, privind evoluția organizatorică și rezultatele obținute în primele 9 luni ale anului 2011 de către Direcția Poliția Locală a Municipiului Timișoara.

21. Adresa nr. SC2011 – 025497/15.11.2011 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. privind recomandările din Raportul de audit public intern.

22. Adresa  nr.SC2011 – 024765/07.11.2011 a Camerei de Conturi  a Județului Timiș  privind  misiunea de „Audit financiar  asupra contului anual de execuție bugetară pentru anul 2010”  la Direcția Fiscală  a Municipiului Timișoara.(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală)

23. Adresa nr. SC2011 – 025661/17.11.2011 a Camerei de  Conturi a Județului Timiș cu privire la  Procesul-verbal de Constatare nr. SC2011 – 023820/26.10.2011 încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra contului de execuție și a bilanțului contabil întocmite la 31.12.2010, efectuată la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Timișoara. .(Materialul poate fi consultat la Serviciul Administrație Locală) 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu