Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 13 martie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 13 martie 2012:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local  din data de 28.02.2012.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre  pentru copmletarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.03.2012 – privind  aprobarea reorganizării și funcționării rețelei  școlare a Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2012 – 2013.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2 A, situat în imobilul din Piața Victoriei nr.1/A, la prețul de 275.500 lei.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 11/20 din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, a cotei de 11/80 din terenul în suprafață de 737 mp. și a cotei de 1/1 din terenul în suprafață de 486 mp., situate în imobilul din str. Memorandului nr. 12, la prețul de 20.000 euro.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2012, de la bugetul local a sumei  de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara Aleea Sănătății nr. 15, datorată bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Asociației „Casa Faenza”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara Calea Dorobanților nr.4, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Fundației Serviciilor Sociale Bethany.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Gheorghe Ciuhandu.