Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 18 decembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 18 decembrie 2012:

1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ILIE STEPAN.

2. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului TIBERIU GUBAN.

3. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 04.12.2012.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare  al Municipiului Timișoara domnilor  Sublocotenent(post mortem) Ioan GROSARU, Sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian LEUŞTEAN, colonel dr.  Augustin-Nicușor N.  PEGULESCU, plutonier major Nicola Ştefan  Dănuț,  Plutonier Badea  Marin Gabriel-Nicușor,  Sergent major Iovi Ion- Vasile Marius – Traian, Sergent major Popa Marin Sorin-Cătălin.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Municipiul Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Statului de Funcții al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității abonamentelor TELPARK.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.  în cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în str. Podgoriei nr.41.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  trecerea  din domeniul public al municipiului  Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Herculane nr.75.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timișoara și a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Salubrizare.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  mutarea  Centrului de Resurse în Economia Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, din str. Platanilor nr. 2 de la Grădinița PP nr.31 în str. Canal Bega nr.1 la Grădinița PP nr.5 – etaj.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecție a materialului dendro-floricol  de pe domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 202/19.06.-2007, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Federația Caritas a Diecezei Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Comisiei de Cenzori la S.C. Horticultura S.A.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Dezvoltare zona rezidențială, locuințe colective cu funcțiuni complementare, dotări și seervicii publice”, Calea Torontalului , nr. top 419193, nr. top 419200, nr.cad A580/1/2, nr.cad A580/1/3, Timișoara.
 
Rezultatul votului

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
                       
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 18.12.2012
 
1. Proiect de hotărâre privind  atribuirea de denumiri la șase străzi fără nume respectiv schimbarea de denumire la o unitate de învățământ din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare, în regim de maxim S+P+9E”, str. Grigore Alexandrescu F.N. Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafețe de teren de 4000 mp, situat în Timișoara Calea Bogdăneștilor nr. 32/b, nr. top. 26616/2.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al ajutoarelor de urgență acordate în baza  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea transferului cotei de 19% (190 de acțiuni) din capitalul social al S.C. Internațional Recycling Energy S.A. deținute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre pentru  însușirea protocolului  privind schimbul  de imobile între  Municipiul Timișoara, pe de o parte și S.C.  ART S.R.L.  și S.C. Al Fer Crom Design S.R.L. pe de altă parte și aprobarea schimbului  între  Municipiul Timișoara, pe de o parte și S.C. Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL  pe de altă parte, precum și pentru eliberarea spațiului suprateran afectat de construcția de sticlă cunoscută sub denumirea de „Acvariu”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre reglementarea urbanistică a suprafețelor de teren  cuprinse în C.F. nr. 114360/14/15 și C.F. nr. 13663/16.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de  proprietate din patrimoniul  S.C. ADP S.A. în patrimoniul municipiului  Timișoara, a imobilului  situat în Timișoara , Spl. T. Vladimirescu nr. 26 înscris în C.F. nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 și atribuirea acestuia pe bază de contract de  închiriere  către  Partidul Social Democrat Filiala Timiș.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea  Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.400.000.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului de 20 mp către Administrația Bazinală de Apă Banat pentru amplasarea unei Statii de monitorizare în cadrul proiectului Watman.

Amendament
Rezultatul votului

15. Adresele  nr.SC2012 – 030491/13.12.2012 a S.C. ILLINOIS COM  S. R. L.  si  nr. SC2012 – 30240/13.12.2012 a S.C. „IMOSHOP” S.R.L.  privind Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 privind delimitarea Campusului Studențesc Timișoara și condițiile de desfășurare a  activităților comerciale, de alimentație publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studențesc  Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.21”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.54, bl. 17A”.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.140, Bl. B3”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 134 A”

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 29”.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 42 AB.C, Sc. A, B, C”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuțiu, nr. 59A”

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Take Ionescu, nr. 63”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil, str. Venus nr. 27”.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Mareșal C-tin Prezan, nr.65”.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Mareșal C- tin Prezan nr. 91(27) – 93”.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Mareșal C- tin Prezan nr. 95 – 97 – 99”.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Mareșal C- tin Prezan nr. 101”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.12, Bl. A3”

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 15, Bl 3A”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 25. A. B, Sc.A”.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 27. C2, Bl. 4C2”.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30. AB, bl.7, Sc. A,B”.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,  bl. B57”.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/1 – 1/ 2”.

Rezultatul votului