Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 26 iunie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 26 iunie 2012:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  în principalele domenii de activitate.

Rezultatul votului

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și analiză a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structurile sportive asociate cu Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea componentei Comisiei de negociere a contractelor de asociere în participatiune, ce se vor încheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A cu alte societati comerciale, în vederea construirii si exploatarii de parcari în Municipiul Timisoara, numita prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 459/2009 si Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 291/201.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  constituirea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile  proprietatea  Municipiului  Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din comisia  pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor. 
 
Rezultatul votului