Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 3 august 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 3 august 2012:

1. Cuvîntul Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU.
2. Vizionarea  filmului despre semnificația zilei de  3 August.
3. Decernarea Diplomei de Excelență pentru:

  • ELIZABETH MELLISH
  • NICHOLAS GREEN.

4. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului INGO GLASS.

5. Aprobarea  Procesului –Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 24.07.2012.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe  aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Timișoara B-dul  Gen. Dragalina nr. 2, înscris în C.F. NR. 427521 Timișoara, CF vechi 30 cu top nr. 17156, 17157, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara în vederea efectuării unui schimb de proprietăți.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Caminul nr.2 al Colegiului Tehnic ,,Ferdinand I ‘’Timisoara, in suprafata de 848.11 mp situat in Timisoara str.Renasterii nr.24A, pe o perioada de 5 ani, catre Centrul de Resurse si Asistenta Educationala ,,Speranta’’ .

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu – chioșcuri comerciale în Timișoara, Piața 700.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de împrumut de folosință (comodat) cu Consiliul Județean Timiș, pentru Baza de antrenament a Stadionului Dan Pălinișanu.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/1997 privind titulatura beneficiarului din Oficiul Parohial Reformat Timișoara în Centrul Reformat Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. topo 1196/1 înscris în C.F.  nr. 418950 Timișoara reprezentând Parcul Scudier și baza sportivă și revocarea dreptului de administrare al Şcolii Sportive din Timișoara asupra imobilului nou creat în urma dezlipirii cu nr. top. 1196/1/1 în suprafață de 77894 mp. reprezentând Parcul Scudier.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Direcția Mediului a unor suprafețe și transformarea acestora în zone verzi.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind funcționarea parcurilor din Municipiul Timișoara care sunt delimitate natural sau prin împrejmuiri.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din Piața Unirii nr.9, la prețul de 120.000 euro.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara Bd. Regele Carol I nr. 23.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea imobilului cu număr topo. 29000 înscris în C.F. nr.410992 Timișoara in suprafata de 21834mp, situat în str.Matei Millo nr.2/a.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea  suprafeței imobilului din Musicescu nr. 9 cu nr. topo 26383 înscris în C.F. 426465 Timișoara (CF vechi 30820).

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului din Piața Axente Sever nr.10 cu nr. top. 10391 înscris în CF 4101 Timișoara (CF vechi 1).

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind dezlipire, alipire și înscrierea dreptului de folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș, în vederea intabulării sediului DGFP Timiș.

Rezultatul votului

22. Proiect  de hotărâre privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociației „Baschet – Club Timișoara”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare legătură între strada Torac și Calea Stan Vidrighin”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex de productie, depozitare si servicii”, str. Ovidiu Cotrus F.N., CF 427163, Timisoara si CF 427164, extravilan Timisoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona destinata activitatilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1 869/5/1.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinte cuplate tip duplex in regim de inaltime P+1E+M”, str.Popovici Banateanu nr. 8/A, Timisoara.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe  semestrul al II-lea al anului 2012.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

28. Adresa nr.CP 2012-018384/30.07.2012 a APZR, GIPRO și DUNOS, referitoare la numirea domnului arh. Sorin Ciurariu în funcția de director executiv al Direcției de Urbanism.
 
Rezultatul votului
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi  , cu excepția punctelor  14, 15, 22,   au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
Proiectele de hotărâre   de la pct. 14 și 15 au fost inițiate de domnii consilieri TRAIAN STOIA, RADU DANIEL ȚOANCĂ, SIMION MOŞIU, PETRU EHEGARTNER și OCTAVIAN MIRCEA PURCELD.
Proiectul de hotărâre de la pct. 22 a fost inițiat de domnul consilier CIPRIAN JICHICI.
 
                                                                                                            

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 3.08.2012
 
1. Proiect de hotarare privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind creșterea veniturilor Primăriei Municipiului Timișoara prin vânzarea unor spații disponibile și concesionarea în toate parcurile importante a unor suprafețe pentru terase.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind creșterea veniturilor Primăriei Municipiului Timișoara și a calității serviciilor către populație.

Amendament

Rezultatul votului

4. Solicitarea Serviciului Banca de Date Urbană și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara referitoare la nominalizarea unui nou membru în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe etc., urmare a decesului domnului consilier Silviu Sarafolean.

Rezultatul votului

5. Adresa cu nr. SC 2012 – 17588/23.07.2012 a doamnei obirsanu Carmen, referitoare la plangerea prealabila impotriva hotararii consiliului local nr. 19/13.07.2012 privind aderarea municipiului Timisoara la Asociatia Atletic Club Sportiv Recas, modificarea statutului asociatiei redenumita ACS Poli Timisoara si aprobarea cotizatiei anuale cate ACS Poli Timisoara.
 
Rezultatul votului