Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 3 mai 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 3 mai 2012:

1. Proiect de hotărâre privind construirea a cinci parcări subterane.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului estimativ de vânzare a terenurilor aferente construcțiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în Calea Martirilor nr.51.

Amendament

Rezultatul votului

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public  al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a mijlocului fix aferent obiectivului Piața Iosefin din Timișoara în vederea casării și valorificării.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotarare privind închirierea imobilului situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr.26, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului