Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 23 octombrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 23 octombrie 2012:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 28.09.2012.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara d-lui Diodor Nicoară.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 30 iunie 2012.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind delegarea Primarului Municipiului Timișoara cu atribuții prevăzute prin H.G. nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții – Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.5/2012 , la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Romaniței nr.15.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare  pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara str. Frigului nr.1.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre  privind reapartamentarea unității individuale –pod, situată în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului “Increasing Educational, Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri”) câștigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” și Colegiul Național “C.D. Loga” din Timișoara și finanțat prin Programul  de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire depozit materiale de construcții, birouri, showroom, împrejmuire și acces auto”, Calea Buziașului nr.85, Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu “Biserică, așezământ social, casa parohială, capelă provizorie, împrejmuire”, str. Taborului nr.3 A, Timișoara.

Rezultatul votului

15. Adresa nr. SC2012 – 023769/05.10.2012  a d-lui Alămorean Pompiliu privind Scrisoarea deschisă adresată Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

16. Adresa nr. SC2012 – 023162/01.10.2012 a  d-lui Pincotan Ionel, privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2012 – privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timișoara- domeniul public, a unor străzi și a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara.

Rezultatul votului

17. Raportul Poliției Locale a Municipiului Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi ,  au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23.10.2012
 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenurilor cu nr. cad. 425118, nr.cad 424832, nr.cad 425275 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a parcelelor cu nr. cad.425118/2,  nr.cad 424832/2 și nr. cad. 425275/1  în vederea realizării schimbului de terenuri cu S.C.JOMRIȚA S.R.L.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  preluarea contractului de colaborare nr.2/20.06.1997 încheiat între Municipiul Timișoara  prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. HYSTRIA EXPERT SRL de către  SC LUCKOIL  ROMÂNIA SRL.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finantării si refinantării unor lucrări de investitii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Rezultatul votului