Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 24 iulie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 24 iulie 2012:

1. Interpelările consilierilor locali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local  din data de 13.07.2012.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și  Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea  Statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea  Statului de funcții la Serviciul Public de Asistență Medicală Şcolară a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect  de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Vâlcea nr.1/A.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului  Timișoara, a unor mijloace fixe de natura rețelelor de termoficare aflate pe raza Municipiului Timișoara, în vederea casării.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unui sistem de control acces în parcarea terană din Piața „Timișoara 700” și deschiderea unui punct de lucru.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre  privind rectificarea Anexei 1 litera a) – Amplasamente propuse pentru activitatea de comerț stradal cu CHIOSCURI, din Hotărârea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011- privind aprobarea  amplasamentelor chioșcurilor si a rulotelor, locațiilor de comercializare a florilor, cărților, popcorn-ului, aparatelor de înghețată, legumelor, fructelor,  si a modelelor  de chioșcuri agreate, conform art. 20, art. 27 si art. 39  din Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2011, respectiv orarul de funcționare al teraselor sezoniere amplasate în Cartierul Cetate, Piața Victoriei și Piața Traian.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, situat în imobilul din B-dul Tinereții (Regele Carol 1) nr.3, la prețul de 102.000 lei.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din B-dul M. Viteazu nr. 28, la prețul de 20.000 euro.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. Cezar Boliac nr. 31 ap.1.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Vaslui nr.24, către Fundația Timișoara  89 – Fundația Petru Ilieșu.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara str. Vasile Alecsandri nr.1, încheiat cu Agenția Națională Antidrog – Centrul Regional de  Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 14 din str. Miloia Bl.B2.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului  12 din str. Miloia Bl B5.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul „Speeding Every European Digital” în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate și Inovare CIP 2007 – 2013.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de autovehicule între Municipiul Timișoara și Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul unor asociații.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre  privind  numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul de Administrație al Teatrului German de Stat.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  numirea membrului  Consiliului  Local al Municipiului Timișoara în Consiliul de Administrație al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul de Administrație al Filarmonicii Banatul.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli privind dotarea Direcției Poliției Locale Timișoara cu autoturisme necesare desfășurării activităților specifice.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentului nr.7 situat în Timișoara str. Republicii nr.1 corp. B, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2012, Organizației Salvați Copiii.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al  Asociației Eurocities pentru anul 2012.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea reconstruirii fără modificări a unei capele în cimitirul din Calea Buziașului.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajare geometrie intersecție P-ța Bălcescu”.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &laquo  Amenajare spălătorie auto &raquo , Bd. Liviu Rebreanu nr.21, Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &laquo Modificare clădire (locuință familială) în regim P realizată cu AC 556/2007 &raquo , Str. Gladiolelor nr.2, Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structuri sportive cu sectii de discipline sportive individuale si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe  semestrul al II-lea al anului 2012.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe  semestrul al II-lea al anului 2012.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie din partea Municipiului Timisoara pentru Asociatia &quot BASCHET-CLUB TIMISOARA&quot , in semestrul al II-lea al anului 2012.
 
Amendament

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul  Nicolae Robu.

MATERIALE SUPLIMENTARE ÎN PROCEDURĂ DE URGENȚĂ PROPUSE PENTRU ORDINEA DE ZI A COMISIILOR  DIN DATA DE 24.07.2012
 
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu – chioșcuri comerciale în Timișoara Piața 700.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/15.07.1997 privind titulatura beneficiarului din Oficiul Parohial Reformat Timișoara în Centrul Reformat Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului   „HURO/1001/162/1.2.2., întitulat Virtual Theatre – Cultural Bridge, cu acronimul  E-THEATRUM, în cadrul Hungary – Romania Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, câștigat de către Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara în calitate de partener și Inno-motive nonprofit Kft., Ungaria , lider de proiect.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui contract de împrumut de folosință (comodat) cu Consiliul Județean Timiș, pentru Baza de antrenament a Stadionului  „Dan Păltinișanu”.

Rezultatul votului

6. Raportul de avizare al Comisiei Locale de Ordine Publică din data de 20.07.2012.

7. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș).
 
 Rezultatul votului