Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 4 decembrie 2012

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 4 decembrie 2012:

1. Interpelările consilierilor municipali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.11.2012.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ilie Stepan.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Serviciul Public de Asistență Medicală Şcolară.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul  de Servicii Sociale  “Pentru Voi”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului  Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a spațiului din Timișoara, P-ța Sf. Gheorghe nr.4 și scoterea acestuia la licitație publică pentru vânzare.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. I. Vacarescu nr.12.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Gh. Barițiu, nr.8.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind instituirea servituții de trecere asupra imobilului din strada Cezar Boliac  nr. 31 cu nr. topo 6104 înscris în C.F. nr. 419891 Timișoara pe o suprafață de 29 mp. în favoarea imobilului din strada Frederic Chopin nr.7.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea cotei-părți de 50% aferente perioadei 2004 – 30.09.2012, ce revine Regiei Autonome de Transport Timișoara, în calitate de administrator, din veniturile realizate prin închirierea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de &frac12 din spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 4, la prețul de 18.000 USD și SAD5, la prețul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Eugeniu de Savoya nr. 6, la prețul de 50.000 euro.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr.44.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. top 18585/1, trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara al acestuia și aprobarea Contractului de  asociere dintre Municipiul Timișoara și Rugby Club  Municipal Universitatea de Vest Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea corpului de clădire situat în curtea imobilului  din Timișoara str. Podgoriei nr.10, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, către Biblioteca Județeană Timiș, cu destinația de biblioteca.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Tinereții nr. 15, subsol, pe o perioadă de 5 ani, către Asociația Crescătorilor de Albine din România – Filiala Județeană Timiș.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre  privind atribuirea  spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Poporului – Dan Diaconescu Organizația Județeană Timiș.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4000 mp. către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, în vederea construirii unei biserici.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 1439 mp către Biserica Penticostală Filadelfia Timișoara, în vederea construirii unei clădiri lacaș de cult.

Rezultatul votului

25. Proiect  de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa care face parte integrantă din HCL 207/24.04.2012 cu privire la închirierea prin licitație publică  a unor spații disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, schimbul, concesionarea  sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Timișoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și din Comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul  Municipiului Timișoara pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  stabilirea alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilitate intelectuală – beneficiari ai Centrului de Servicii Sociale  „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achitării taxei de membru pentru Municipiul Timișoara în cadrul Asociației European Cities Marketing.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate “ Amenajare strada Gheorghe Cotoșman”.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+M, garaj și împrejmuire”, str. Ciocârliei nr.17, Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul  local a lucrărilor de construcție a bisericii Parohiei Ortodoxe Române Timișoara Ciarda Roșie.

Rezultatul votului

34. Proiect  de hotărâre privind  finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție a bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara către C.S. Baschet Club Danzio Timișoara, pentru semestrul al II –lea al anului  2012.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind   revocarea  Hotărârii Consiliului   Local nr. 63/03.08.2012,  modificată prin   Hotărârea  Consiliului Local   nr. 92/14.09.2012 și a Hotărârii Consiliului Local   nr.152/28.09.2012, privind   atribuirea în folosință  gratuită  a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic &quot Regele Ferdinand I&quot , în suprafață de 848,11 mp situat in Timișoara str. Renașterii nr.24A, pe o perioadă de 5 ani, către  Centru de Resurse  și Asistență  Educațională „ Speranța”, respectiv  privind  transmiterea   Căminului Internat I al Colegiului   Tehnic &quot Regele  Ferdinand I&quot situat în Timișoara,  str. Renașterii 24, înscris în CF nr.407030, cu nr. cad. 407030- C10, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică  a municipiului Timișoara , din administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara  în administrarea  Consiliului Județean Timiș.

Rezultatul votului

38. Adresa nr. SC2012 – 28754/28.11.2012 a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara privind posibilitatea legală de stabilire prin hotărâre a Consiliului Local  a situațiilor deosebite în care primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 04.12.2012
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Implicarea tinerilor Cartierului Calea Martirilor în activități de voluntariat pe probleme de mediu”, în cadrul programului „Tinerii decid”.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în administrarea   Consiliului Județean Timiș a  imobilului – clădire școală S+P+2E, sală de sport P și teren aferent,   situat  în Timișoara,  str. Liviu Rebreanu nr. 35, înscrisă  în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr.124065 cu nr. top. 13491/4 13491/5 13491/6 13491/7 13491/14 13491/15 13491/16 13491/17 13491/18 13491/19     

Amendament

3. Proiect de hotătâre privind dezmembrarea și apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Al. Odobescu nr. 8

Rezultatul votului

4. Proiect de hotarare privind concesionarea prin atribuire directa a Pietei Iosefin catre S.C. Piețe S.A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de prestări servicii pentru activitatea de coșerit.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Tiberiu Guban.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al Municipiului Timișoara la data de 30 septembrie 2012.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timișoara catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul CASCADE, coordonat de Asociația EUROCITIES – &quot Cities exchanging on local energy leadership – Peer-to-peer exchanges between European cities on successful implementation of sustainable energy policies&quot finanțat prin Programului Intelligent Energy Europe

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei din cotizatia anuala, din partea Municipiului Timișoara catre &quot ACS Poli Timișoara&quot , pentru perioada trimestrului al IV-lea din anul 2012

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Augustin Pacha nr. 1 (fosta str. Rodnei, fosta str. Voltaire) cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – Filiala Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32, sc. A+B.”

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 72.”

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 70.”

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 35.”

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 33A.”

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Str. Take Ionescu nr. 31.”

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 142.”

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/3, sc. A+B.”

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A.”

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Str. Venus nr. 23.”

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56.” 
 
 Rezultatul votului