Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 04 aprilie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 4 aprilie 2013:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timișoara și Universitatea  „Politehnica” din Timișoara, în vederea finalizării obiectivului „Sala  Polivalentă”.

Amendament

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara  pentru „ACS Poli Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet – Club Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind asocierea  Municipiului Timișoara cu Universitatea „Politehnica” din Timișoara și Consiliul  Județean Timiș, în Asociația Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”, aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Asociației și aprobarea cotizației anuale către Asociație.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Timișoara la Clubul Sportiv  „Rugby Club Municipal  Universitatea de Vest Timișoara”, modificarea Actului constitutiv și a Statutului Clubului Sportiv , numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Clubului Sportiv  și aprobarea  cotizației anuale către clubul sportiv .

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 73.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a următoarelor  spațiii cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1A la prețul de 20.000 euro, SAD 1B la prețul de 16.500 euro, SAD 2 la prețul de 22.400 euro și SAD 4B la prețul de 55.100 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.
 
MATERIALE  SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 04.04.2013:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 136/12.07.2005 cu acordul părților.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 63/26.02.2013.

Rezultatul votului

3. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Timișoara și S.C. VODAFONE S.A

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara și Ordinul Călugărițelor d la „Notre Dame” prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara.
 
Rezultatul votului