Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 14 martie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 14 martie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.02.2013.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în valoare de maxim 5.648.198,89 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în valoare de maxim 10.604.834 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 – pentru însușirea protocolului  privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara, pe de o parte și S.C.  Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte și aprobarea schimbului între Municipiul Timișoara, pe de o parte și  SC Art SRL și SC  Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum și eliberarea spațiului suprateran afectat de construcția de sticlă cunoscută sub denumirea de “Acvariu”.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafață de 1,58 ha, și includerea acestui teren în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș, în vederea extinderii Pieței de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  declararea zonei Piața Victoriei din Timișoara ca zonă prioritară de protejare și intervenție asupra clădirilor aparținând  Ansamblului Urban Interbelic „CORSO”.

Amendament

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica din Timișoara în vederea finalizării unei construcții „Sală Polivalentă”.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții  la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” având  suprafața de 2162,0 mp.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” având suprafața de 21.356,0 mp.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul din Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1 cu Asociatia Handicapatilor Locomotor Timis.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Asociației „Societatea Română Speranța”.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara, Str. Gheorghe Barițiu nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Asociației „Serviciului de Ajutor Maltez”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Al. Martir Andrei Istvan, nr. 1-3”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Str. Sirius, nr.11-13”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.6-8”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.2-4”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

Amendament

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru   a animalelor de companiemăsuri ri înscrise în CF nr. 432771 Timișoara și CF 432769 Timișoara.enatului Universității de vest Timgestionarea câinilor cu și fără stăpân din Municipiul Timișoara și a animalelor de companie.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.4, la pretul de 55.000 euro.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 4, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la prețul de 20.000 euro.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 393/27.10.2009 privind domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității și a Anexei la această hotărâre.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii Senatului Universității de Vest Timișoara nr. 17/20.02.2013, terenuri înscrise în CF nr. 432771 Timișoara și CF 432769 Timișoara.
 
Rezultatul votului
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu
 

MATERIALE  SUPLIMENTARE:

1. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului profesor doctor Bacanu Gheorghe.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al S.C. PIETE S.A.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotarare privind componenta Conbsiliului de Administratie la S.C. COLTERM S.A.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 371/15.03.2012 privind componenta Consiliului de Administratie la S.C. Drumuri Municipale.

Rezultatul votului