Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 15 ianuarie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 15 ianuarie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 18.12.2012.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului EHEGARTNER PETRU.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind încetarea  de drept a mandatului de consilier al domnului  GRINDEANU SORIN.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier  al domnului BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului GEANĂ NISTOR PAVEL.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Amendament
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2012.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara pentru anul 2013.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție publică „Clădire educațională multifuncțională la Grădina Zoologică Timișoara”, (faza:proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, devize, listele de cantități) și susținerea financiară a subprogramului.

Rezultatul votului

10. Adresa nr.SC2013 – 510/09.01.2013 a Serviciului Bancă de Date Urbane și Cadastru referitoare la nominalizarea unui nou președinte al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe constituită prin Dispoziția nr. 2626/2008, modificată.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
 
 
 MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.01.2013
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea Organigramei  și a Statului de Funcții la Cantina de Ajutor Social Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărâri Consiliului Local nr. 264/0412.2012, privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în administrarea   Consiliului Județean Timiș a  imobilului – clădire școală S+P+2E, sală de sport P și teren aferent,       situat  în Timișoara,  str. Liviu Rebreanu nr. 35, înscrisă  în CF nr. 413116 Timișoara, provenit din CF. nr.124065 cu nr. top. 13491/4 13491/5 13491/6 13491/7 13491/14 13491/15 13491/16 13491/17 13491/18 13491/19. 

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban  cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Convenției  și încheierea unui act adițional la Convenția-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și  Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi Revistei „Orizont”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.31.33”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Şagului nr. 55A”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1.3, Sc. A+B”.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 2/1, Bl. H7”

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 132 A”.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 142”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 29”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 35, A-B”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 60, A-B”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 70, A-B”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 72”.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Martirilor nr. 78”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Take Ionescu nr. 31”.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Str. Venus nr. 23”.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea  Aradului nr. 22”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Aradului nr. 32, A-B”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Sever Bocu, nr. B56, Bl B56”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil  Calea Sever Bocu, nr. B57, bl B57”.

Rezultatul votului

26. Adresa nr. 1208/14.01.2013 a Instituției Prefectului – Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local  nr. 312/2012 – privind  aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai  Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin HCL nr. 192/23.11.2012.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind inițierea negocierilor cu proprietarii clădirii monument istoric categoria B de pe B-dul M. Viteazu nr. 3, cuprinsă în ansamblul urban „B-dul  Mihai Viteazu” înscrisă în Lista Monumentelor istroice a Județului Timiș la poziția 120, cod TM – II – a B – 06110 în vederea cumpărării acestuia.

Amendament
Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Casei de Cultură a  Municipiului Timișoara, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al S.C. Colterm S.A.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al S.C. Drumuri Municipale S.A.

Rezultatul votului

32. Proiect  de  hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al  S.C. AQUATIM S.A.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al S.C. PIEȚE S.A.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al S.C. Horticultura S.A.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de Administrație  al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

 Rezultatul votului