Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 16 decembrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraodinare din 16 decembrie 2013:

1. Decernarea Titlului de Cetățean  de Onoare al Municipiului Timișoara, conferit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/18.12.2012, pentru:

  • Sublocotenent (post mortem) IOAN GROSARU
  • Sublocotenent  (post mortem) IOAN LUCIAN LEUŞTEAN
  • Colonel dr.AUGUSTIN -NICUŞOR N. PEGULESCU
  • Plutonier major NICOLA ŞTEFAN DĂNUȚ
  • Plutonier BADEA MARIN GABRIEL-NICUŞOR
  • Sergent major IOVI ION-VASILE MARIUS-TRAIAN,
  • Sergent major POPA MARIN SORIN-CĂTĂLIN

2. Comemorarea  eroilor martiri și aniversarea a 24 de ani de la începerea Revoluției din Decembrie 1989 de la Timișoara.

3. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 10.12.2013.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind preluarea terenului  care a fost atribuit prin Dispoziția nr.622/23.09.1992 către S.C. “PECO “S.A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timișoara, str. Rusu Şirianu nr.6 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Timișoara IV.

amendament 1

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.463/03.09.2013, prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul Copiilor „Ion Creangă” Timișoara.

Rezultatul votului

Rezultatul votului amendat

7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act adițional la Convenția – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind corectarea  unei erori de redactare în Hotărârea Consiliului Local nr. 577/21.11.2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MWP și racordare la SEN”, extravilan, Timișoara, parcela C.F. 422904, nr.CAD:A 175/3/5, Timișoara”.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a Municipiului Timișoara la constituirea “Asociației Clusterul de Turism Banat – CLUSTURBANAT”.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 16.12.2013

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de mobilier urban pentru dotarea Grădinii Zoologice Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara str. Al. Odobescu nr. 56 A.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3/17.12.2012 pentru concesionarea prin atribuire directă a Pieței Iosefin către S.C. Piețe S.A.

Rezultatul votului

5. Proiect de  hotărâre privind procedura de administrare a taxei de tranzit.
 
Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din  Municipiului Timișoara,
pentru anul școlar 2014-2015

Rezultatul votului