Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 2 august 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare Festive din 2 august 2013:

1. Omagierea Zilei Timișoarei

2. Decernarea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Wilhelm Muhle.

3. Aniversarea domnului Cornel Ungureanu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viață.
 
Proiectele de hotărâre înscrise  pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 2.08.2013
 
1.  Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune la contractele încheiate cu Societățile Comerciale si Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de acționar.

Rezultatul votului
 
2. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre  privind reglementarea situației juridice a terenului pe care se află Cimitirul Nicorești, zona Steaua.
 
 Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind operațiunea cadastrală de modificare a limitelor de proprietate a imobilului sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat în proprietatea privată  a S.C. TIMCARDENAS SRL, în raport cu limitele de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat în proprietatea Municipiului Timișoara – Domeniul Public.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1 având suprafața de 970,0 mp.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafața de 12214, 0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr. 2” identificat cu nr.  DF 1559 având suprafața de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr. 3” identificat cu nr. cad. DF1559/1 având suprafața de 12127, 0 mp, teren pentru Calea Ferată.
 
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2013, datorat bugetului local al municipiului Timișoara, pentru trei clădiri, Asociației Ecumenica a Bisericilor din România.
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al contractului de concesiune nr. 66/07.08.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și S. C. PIEȚE S.A
 
Rezultatul votului