Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 24 septembrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 24 septembrie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 03.09.2013.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5
Amendament 6

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” având suprafața de 970,0 mp.

Rezultatul votului

4. Proiect de  hotărâre  privind înscrierea în  Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafața de 12214,0 mp., teren pentru Calea  Ferată, imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. cad.  DF1559 având suprafața de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr.3” identificat cu nr. cad. DF1559/1 având suprafața de 12127,0 mp., teren pentru Calea Ferată.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat in proprietatea privata a S.C. TIMCARDENAS S.R.L., in raport cu limitele de proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat in proprietatea Municipiului Timisoara -Domeniul Public.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  reglementarea situației juridice a terenului pe care se află Cimitirul Nicorești, zona Steaua.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. topo 99/1, nr. topo.100  și nr. Topo.101/1/1 și dezlipirea imobilului nou creat în urma dezlipirii în vederea reglementării incintei Parcului Copiilor „Ion Creangă”.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea  și alipirea imobilelor  situate în str. Diaconu Coresi cu număr  topografic 14167/2/1/1 înscris în C.F. 420388  Timișoara cu nr. Topographic 14168/1 înscris în C.F. nr. 420385 Timișoara în vederea clarificării limitelor de proprietate și a suprafeței incintei.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către
Jugănaru Verginia.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării imobilului construcție situat în Timișoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timișoara, nr. Top 421817 – C1, către Partidul Social Democrat  filiala Timiș.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preeemțiune din partea Consiliului Local Timișoara  la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1, situat în imobilul din Piața Unirii nr.9, la prețul  de 60.000 euro.

Rezultatul votului
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.25 din strada Miloia Bl. B1 sc.A, ap.25 din str. Miloia Bl. B1 Sc. B și ap.2 situat în str. Miloia Bl. B2.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 485/2006 – privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului  Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 80/26.02.2013.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 94/26.02.2013  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiie IV –   pentru administrație locală, juridică, ordine public, drepturile omului și problem ale  minorităților din cadrul  Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construcții începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenților corpurile B,C și D.

Rezultatul votului

21. Informare periodică  privind îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ACS Poli Timișoara și modul de cheltuire a banilor alocați.

22. Prezentare/informare cu privire la rapoartele de control întocmite de Compartimentul Control în perioada iulie – august 2013.

23. Adresa nr. SC2013 – 21352/11.09.2013 a Serviciului Juridc privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. PIEȚE S.A.  împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 70/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, concesionate către Societățile Comerciale și Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de acționar.

24. Informarea nr. SC2013 – 23162/10.09.2013  privind deplasarea domnului Viceprimar Dan Diaconu la Maastricht, Olanda, în perioada 29 – 31 august 2013.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI
 
1. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2013 – 2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  asocierea dintre Municipiul Timișoara și asociația VivArt – Centrul de artterapie și psihologie Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „AS Baschet Club Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea municipiului Timișoara pentru „AS Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „AS ACS Poli Timișoara”.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare șarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga , în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură Municipală Faza II),

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013, privind mutarea activității de învățământ a Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local  nr.283/13.07.2010.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre hotărâre privind închirierea imobilului compus din construcție și teren aferent, situat în Timișoara Str. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care funcționează Ambulatoriul de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D. și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe anul 2013.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara”
 
Amendament

Rezultatul votului