Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 30 iulie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 30 iulie 2013:

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 05.07.2013.

Rezultatul votului
 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BOGDAN CIPRIAN.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului GRIGOROIU GRIGORE.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Wilhelm Muhle.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social si modificarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în unele stații date în administrarea RATT a unor activități de comerț cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimațiilor și abonamentelor de călătorie.
 
Amendament
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea folosinței terenului în suprafață de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii, în teren pentru SKATEPARK.
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în concesiune a unei suprafețe de 25 m.p. teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș
pentru amplasarea unei Stații de monitorizare a calității aerului.
 
Rezultatul votului I
Rezultatul votului II

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Hebe nr.29.
 
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului înscris în CF nr. 422568, nr. top. 29939 în suprafață de 1539 mp către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj, în vederea construirii unui centru social-spiritual.
 
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.58, la prețul de 81.000 lei.
 
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la prețul de 100.000 euro.
 
Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru scoaterea la licitație  publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu  standuri, tonete, cu destinația de comerț stradal (legume-fructe si flori) și rulote comerciale.
 
Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea administrării de către Direcția de Prestări Servicii Timiș din subordinea Consiliului Județean Timiș, a Bazei de Antrenament a Stadionului “Dan Păltinișanu” Timișoara, Aleea F.C. Ripensia.
 
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor situate in Intrarea Peru cu numar topografic 1738/635-637 inscris in C.F. nr. 410896 Timisoara, numar topografic 426563 inscris in C.F. nr. 426563 Timisoara si intabulare Bloc nr. 30 scara A si scara B pentru care a fost emisa de catre Primaria Municipiului Timisoara, Autorizatia de Construire nr. 1091 din 07.10.1999.
 
Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 29 din str. Miloia, bl. B1, sc. B și ap. 1 situat în str. Miloia bl. B3.
 
Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Hongu Ciprian, chiriaș al ap. 2 din str. Miloia, bl. B3, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriașă a ap.7 din str. Miloia, bl. B3.
 
Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand I”, Timișoara, str. Renașterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 1 Poliție.
 
Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Constantin Brâncuși (fostă Cărvunarilor) nr. 4, înscris în CF 428103 Timișoara, nr. cad./topo.935, aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr. 112/1995.
 
Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 și radierea poziției 3854 din HG 849/2009 privind imobilul situat în str. Cornelia Sălceanu nr. 22.
 
Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (pozițiile 333-345).

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre  privind reglementarea situației juridice a terenului pe care se află Cimitirul Nicorești, zona Steaua.
 
Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul Copiilor „Ion Creangă” din Municipiul Timișoara.
 
Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, fostă str. Okso Terezia fostă str. Narciselor în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6.
 
Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 300/30.05.2013 prin care s-a aprobat închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.
 
Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a suprafeței de 218 mp. din terenul situat în Timișoara, str. Janos Paris nr. 19, înscris în CF nr. 430473.
 
Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind mutarea activității de învățământ a  Colegiului Tehnic de Vest și a Liceului de Arte Plastice Timișoara.
 
Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 63/26.02.2013, modificat și completat prin HCLMT nr. 203/04.04.2013.
 
Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.
 
Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Timișoara în cadrul Consiliului Director al Asociației Automotivest.
 
Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare pe semestrul II 2013, din partea Municipiului Timișoara pentru CS BC Timba Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de  cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru “ACS Poli Timișoara”.
 
Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia “Zilei Timișoarei”, ediția 2013.
 
Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii  dintre Municipiul Timișoara și Asociația Atletic Club Maraton și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe anul 2013.
 
Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție a Bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timișoara.
 
Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timișoara în calitate de coorganizator , la continuarea lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.
 
Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 41.900 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea în a doua jumătate a anului 2013 a două evenimente aniversare dedicate împlinirii a 20 de ani de la semnarea acordului de înfrățire dintre Municipiul Timișoara și orașul Rueil-Malmaison din Franța.
 
Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ETAPEI a 3-a  elaborare PUG –  Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare”.
 
Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timișoara.
  
Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe colective și funcțiuni complementare, Strada Marginii, nr. 2, Timișoara.
 
Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot în Municipiul Timișoara.
 
Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009.
 
Amendament
Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011 – 23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului „Trafic management și supraveghere video”, cod SMIS 40398, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”.
 
Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 privind conferirea unei identități culturale, artistice, turistice și educative Timișoarei prin crearea în Parcul central a unei Alei a Personalităților.
 
Rezultatul votului

45. Adresa nr. SC2013- 019542/09.07.2013 din partea Instituției Prefectului – Județul Timiș, privind solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.359/2013 – privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 &quot pentru însușirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte și aprobarea schimbului între Municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum și pentru eliberarea spațiului suprateran afectat de construcția de sticlă cunoscută sub denumirea de Acvariu&quot .
 
Rezultatul votului
Rezultatul votului – completare proces-verbal din 18.06.2013

46. Adresele nr. SC2013 – 019875/11.07.2013 și SC2013 – 019876/11.07.2013, ale S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 70/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, concesionate către Societățile Comerciale si Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de acționar , respectiv împotriva Adresei Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Municipiului Timișoara nr. SC2013-17958/25.06.2013.
 
Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2013-020459/18.07.2013 a S.C. COMPLEX TIMIŞ S.R.L. cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 –  privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
 
Rezultatul votului

48. Adresa nr. CP2013-763/24.07.2013 Serviciului Juridic cu privire la Plângerea prealabilă înaintată de Butuza &amp Asociații SCA împotriva Dispoziției Primarului nr. 1253/11.07.2013 și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 81/26.02.2013 – privind evacuarea  pe cale administrativa a persoanelor fizice sau juridice care ocupa fara titlu spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local cât si cele aflate în proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara.
 
Rezultatul votului

49. Adresa nr. 20385/23.07.23.2013 – Raport de Activitate privind deplasarea la Graz (Austria), în luna iulie 2013.
 
50. Adresa nr. SC2013-020410/17.07.2013 a S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. , privind capitalul social.
 
Proiectele de hotărâre înscrise  pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 30.07.2013
 
1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea și aprobarea Organigramei Spitalului Clinic Municipal de Urgență  Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune la contractele încheiate cu Societățile Comerciale si Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de acționar.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.