Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 31 octombrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 31 octombrie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 22.10.2013.

Rezultatul votului

2. Prezentarea Consorțiului Regional pentru Învățământ și Ocupare Vest.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de unificare a apartamentelor nr. 8+9 din imobilul situat în Piața Aurel Vlaicu nr. 4.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de asociere nr.4127/A/20.11.2009 încheiat între S.C. Administrarea Domeniului Public  S.A. și S.C. Constructim S.A.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de  hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 180/02.11.2012 privind predarea din administrarea Municipiului Timișoara a tronsonului de drum DN 6 Km 559+922 – 560+100.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/02.11.2012 privind preluarea în administrare Municipiului Timișoara a tronsonului de drum național DN 59A km 3+170 – 3+612.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, situat în imobilul din str. Ştefan Cel Mare nr.14, la prețul de 275.900 lei.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Botez Elena (fostă Preda Elena), chiriașă a ap. 7 din str. Miloia Bl.B2 și Preda Sînziana, chiriașă a ap.15 din str. Miloia bl. B1 sc.B.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății onorariului aferent întocmirii proiectului de fuziune prin absorbție a S.C. Drumuri Municipale S,A. și S.C. Administrarea  Domeniului  Public S.A.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului pentru Protecția  Copilului și Familiei Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

14. Adresa nr. SC2013 – 20242/24.10.2013 a Direcției Urbanism privind plângerea prealabilă a S.C. CONSTRUCTIM S.A.  formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 364/05.07.2013  – privind  trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (pozițiile 297 – 332).

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 31.10.2013

1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației garajelor amplasate pe terenul municipiului Timișoara sau pe terenul Statului Român.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara de dizolvare a Asocierii în participațiune privind realizarea și exploatarea obiectivului “Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara” precum și   a S.C. UBIT S.R.L.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de comodat nr.1/15.01.2013 încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România – Fil. Timișoara în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.272/04.12.2012.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Calea Şagului nr.7.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărăre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, de avalizare a  biletelor la ordin pentru lucrarea „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea  acesteia în cadrul CET SUD Timișoara”.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor noi contracte de închiriere cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor de proprietate și rectificarea suprafețelor imobilelor cu nr.topo. 31124 din strada Ion Creangă nr. 18 și 31122 din strada Ion Creangă nr. 16 și nr. 18/a.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

11. Proiect de  hotărâre privind acordul pentru cesionarea a 80% din acțiunile deținute de Statul Român, către Municipiul Timișoara și trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului