Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 10 decembrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 10 decembrie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 21.11.2013.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Horst Schwoon.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al  Municipiului  Timișoara domnului Mircea Opriță.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  mandatul consiliilor de administrație la societățile  la care  Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind organizarea auditului public în unitățile subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Veronica Micle nr. 8, înscris în C.F.  nr. 415370 Timișoara nr. cad. /topo 20018-20019, aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Văcărescu nr.29 din proprietatea privată a Statului Român în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Ministerului Apărării Naționale, a terenului înscris în C.F. nr. 414043 Timișoara, nr.cadastral 414043, în suprafață de 24.699 mp.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea suprafetei de 62530 mp din parcela cu nr.cad.A1979 inscrisa in CF nr.429861 Timisoara (CF vechi nr.135381)în vederea punerii în posesie cu suprafețele de teren aferente cotelor părți din &quot pășunea Mehala&quot , restituite în baza sentințelor și deciziilor civile.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

10. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spațiilor temporar disponibile  situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 1 și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 485/24.09.2013 cu desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2013-2014.

Rezultatul votului

12. Proiect de  hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”.

Rezultatul votului

Rezultatul votului

13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara a procedurii de încetare a  Asocierii în participațiune privind exploatarea obiectivului  „Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara” 

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul
Sportiv  Timișoara și acordarea contribuției financiare pentru susținerea activității sportive pe anul 2013.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucărilor de reabilitare a imobilului din str. Moise Nicoară nr.17 pentru extinderea activității Şcolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

Rezultatul votului

17. Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse privind   pronunțarea asupra  dreptului de preemțiune la înstrăinarea imobilului din Timișoara, B-dul M. Viteazu nr. 26.

Rezultatul votului

18. Interpelările consilierilor locali.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi, cu excepția punctelor de la nr.2 și 10 au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.2 de pe Ordinea de zi a fost inițiat de domnul consilier Herzog Bogdan  Radu și proiectul de hotărâre înscris la pct.10 a fost inițiat de domnul consilier Sandu Ştefan Constantin.

 
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10.12.2013
 
1. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  nr.63/26.02.2013 și Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.132/28.09.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea  de investiții și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de folosință gratuită a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timișoarei, prin Hotărârea de Consiliu Local nr.248/12.04.2012, către nou înființata parohie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în vederea construirii unei biserici.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timișoara a Programului “ Gala Sportului Timișorean – ediția 2013”.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru “ AS Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 &quot pentru însușirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte și aprobarea schimbului între Municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum și pentru eliberarea spațiului suprateran afectat de construcția de sticlă cunoscută sub denumirea de Acvariu&quot .

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. KATHREIN ROMÂNIA S.R.L.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Filarmonica  Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea  Statului de Funcții al Direcției Fiscale  a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

12. Raport de activitate privind deplasarea la Rueil – Malmaison, în Franța, în perioada 21-23 noiembrie 2013.

13. Adresa nr. CP2013 – 1152/05.12.2013 a Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse- Biroul Autorizare Activități Comerciale referitoare la propunerea formulată de către S.C. TIMPRESS S.A., S.C. MEDIATIM SRL și S.C. MAV DISTRUBUTION S.R.L.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării Subprogramului „CLĂDIRE EDUCAȚIONALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” și  împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara pentru semnarea Actului adițional la Convenția de finanțare a subprogramului.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei contribuții financiare de la bugetul local către Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, pentru  finalizarea  unor lucrări la  Catedrala Mitropolitană din Timișoara
 
Rezultatul votului