Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 18 iunie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 18 iunie 2013:

1. Interpelările consilierilor municipali.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Extraordinare  a Consiliului Local din data de 30.05.2013.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, parter, pe o perioadă de 5 ani, către Asociația Oaza Bunei Vestiri.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului situat în Timișoara, str. Flacăra nr. 63, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, pentru sediu, Protopopiatului Ortodox Român Timișoara II.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Aluniș nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei cu destinația de unitate de învățământ pentru ciclul primar școlar.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei părți din Căminul Internat al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” situat în Timișoara str. Franz Liszt către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, în calitate de administrator, a spațiului  (pod) situat deasupra corpului de clădire în regim P+1E din Str. Ghe. Adam nr. 13, în care funcționează Dispensarul TBC, către Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.4, către Fundația Timișoara `89.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Moise Doboșan nr. 9.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timișoara în domeniul privat al municipiului  Timișoara, a terenului situat în Timișoara, Aleea Ghiroda nr.14.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timișoara în domeniul privat al municipiului  Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Telegrafului nr. 52.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței parcelei cu nr.cad. A643/b atribuită prin  Hotărârea Consiliului Local nr.160/24.04.2012, Fundației „Europe Trust” pentru amenajarea unui cimitir musulman și atribuirea în folosință gratuită pe 49 de ani a suprafeței de 2635 mp din parcela cu nr. cad. A1979.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere și uz, către S.C. E ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. pentru rețeaua de gaze naturale care deservește clădirea Infrastructură Regională de Afaceri și Inovare în Sectorul IT&amp C din str. Circumvalațiunii nr. 4.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea  destinației  imobilului,  situat în  Timișoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Cezar Boliac nr.32.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de 843,39 mp din Căminul nr. 1 al Colegiului Tehnic”Azur”, Timișoara str. cale Martirilor nr. 64, Către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 2 Poliție.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 769 din Căminul nr.1 al Grupului Şcolar Agricol „ Iulian Dracea”, Timișoara către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 5 Poliție  Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SPOREA COM S.R.L.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Tamaș Dan Mircea.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 179/02.11.2012, privind schimbarea destinației imobilului – Cămin internat D+P+3E și a terenului aferent, situat în Timișoara str. Victor Babeș nr.22.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind imputernicirea Direcției Fiscală a Municipiului Timișoara în vederea desfășurării procedurii de achiziție care are ca obiect prestarea serviciilor de plata online cu cardul și prin POS a taxelor și impozitelor locale.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2013 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind finantarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul &quot Sf. Apostoli Petru si Pavel&quot .

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru Asociatia crestina Sfantul Nicolae, pentru finantarea executiei lucrarilor de constructie a lacasului de cult din campusul Universitatii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr. 119.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării municipiului Timișoara la proiectul European  “Fit for Future” și alocarea sumei de 3.000 euro în vederea participării la proiect.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea  Municipiului Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea și implementarea  obiectivului de investiții „Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timișoara – Remetea Mare, Județul Timiș”

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de  la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentelor nr.2/b și nr.2/c situate în Timișoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Fundației Estera.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 300/18.12.2012 privind măsuri de protecție a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil P+1E+M – Spații depozitare și apartamente de serviciu, str. Ştefan Procopiu nr. 4-6, Timișoara.

Rezultatul votului

32. Adresa nr. SC2013 – 016249/06.06.2013 a asistenților medicali ai Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.

Rezultatul votului

33. Adresa nr. SC2013 – 016263/06.06.2013 a asistenților medicali ai Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.
 
Rezultatul votului

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 18.06.2013
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.
 
 Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public arhitectural în Municipiul Timișoara – zona de nord.(Palatul Lloyd)
 
 Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare.
 
Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor pentru tineri din proprietatea publică  a municipiului Timișoara în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică  a terenurilor aferente.
 
 Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.
            
 Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea în  domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului din Anexa 1
 
Rezultatul votului            
 
7. Proiect de hotărâre privind  trecerea din  proprietatea Statului Român în proprietatea privată  a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, situate în intravilan
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem  de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”.
 
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din HCL nr. 293/18.12.2012 „pentru însușirea protocolului privind schimbul de imobile între municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte și aprobarea schimbului între municipiul Timișoara, pe de o parte și SC Art SRL și SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum și pentru eliberarea spațiului suprateran afectat de construcția de sticlă cunoscută sub denumirea de Acvariu”.
 
Rezultatul votului 1
Rezultatul votului 2
Rezultatul votului 3

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac obiectul  Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1.

Rezultatul votului
 
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român  în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac obiectul Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului
  
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCLMT nr. 307/30.05.2013, pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara pentru anul scolar 2012 – 2013
 
Rezultatul votului