Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 21 noiembrie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 21 noiembrie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea titulaturii din Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I”, în Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I).

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C Piețe S.A.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Centrală Telefonică Digitală MSC – Hosting” str. Grigore Alexandrescu nr. 123, Timișoara.

Rezultatul votului

8. Adresa nr.SC2013- 031307/01.11.2013 a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A privind solicitarea sumei de 66.000 lei daune interese, de către domnii Cârnu Vasile și Crișan Sorin Dan.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 21.11.2013

1. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea suprafeței de 339 mp (311 mp + 28 mp) din parcela cu nr. topo 20819/1 din str. Cameliei înscrisă în CF nr. 429582 Timișoara (CF vechi nr. 2) și alipirea acesteia la parcelele cu nr. top 20817 și nr. topo 20818, în vederea creării unei singure parcele în suprafață de 1909 mp pe care este amplasat caminul studențesc al Universității de Vest din Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre  privind alipirea imobilelor cu nr. topo 9252/2, 9251/2, 9254/2, nr. topo.9253/2, nr.topo.9255/2, nr.topo 9255/1/1/2, nr.topo 9254/1 si nr. topo 9254/3, rectificarea suprafetei si dezlipirea imobilului nou creat in urma alipirii si actualizarii de date imobile  in vederea reglementarii terenului aferent cantinei U si magaziei Universitatii de Vest Timisoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de  hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprieteatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (OCPI).

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea   în Cartea  Funciară  a imobilului „LOT nr. 1” având suprafața de 970.0 mp.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  dezlipire parcela cu nr. top 420077(nr. top vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren în  Parcul Civic, înscis în C.F. nr. 420077 Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Ecaterina Teodoroiu nr. 13.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilului înscris în C.F. nr. 432827 Timișoara, dezlipirea și alipirea imobilelor situate în Timișoara, Zona Calea Şagului nr. C.F. 432827 și nr. C.F. 434539.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Caraiman nr. 6.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale și fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2013/GN.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  completarea, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Construire Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MWP și racordare la SEN”, extravilan, Timișoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate „Amenajare inel IV , Sector strada Măcin – Strada Constructorilor și racord la strada Demetriade”.

Amendament

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Drum de legătură Calea Buziașului – str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziașului, parcare publică”.

Amendament

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Pasaj Jiul”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Pasaj inferior Solventul”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Pasaj Popa Şapcă”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect  de hotărâre privind finanțarea din bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de amenajare a centrului Pastoral al Parohiei Greco- Catolice Timișoara V Mehala din str. Plavoșin nr. 5.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de edificare a Bisericii cu hramul  „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Timișoara Calea Şagului nr.75.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea pe zone a Consiliilor consultative de cartier.

Rezultatul votului

21. Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse privind   pronunțarea asupra  dreptului de preemțiune la înstrăinarea imobilului din Timișoara, B-dul M. Viteazu nr. 26.
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30 septembrie 2013 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6, SAD 7, SAD 8 și ap. 19b – SAD, la prețul de 1.265.000 euro, situate în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului  de Cetățean de Onoare  al Municipiului Timișoara  domnului Victor Cârcu.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara”.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere Unitate de Primire Urgențe la Spitalul Clinic Municipal  de Urgențe Timișoara, Clinicile Noi, Str. Gh. Dima nr.5”.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind modificarea poziției nr. 399 la Hotărârea de Guvern nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru &quot AS ACS Poli Timișoara &quot .

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru &quot AS Baschet Club Timișoara&quot .

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru &quot CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara&quot .

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  privind achiziționarea unor locuințe aflate în executare la instituții bancare prin licitație publică organizată cu ocazia unor executări silite.

Rezultatul votului