Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 26 februarie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 26 februarie 2013:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.01.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara și aprobarea tarifelor de parcare .

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Amendament 4

Amendament 5

Amendament 6

Amendament 7

Amendament 8

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare al Regiei Autonome de Transport Timișoara,  Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții precum și desființarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246 Timișoara, CF nr. 400524 Timișoara și CF nr. 411537 Timișoara și schimbarea destinației construcției din Casă cu etaj în str. Drăgășani nr. 1 în clădire cu  un etaj cu destinația de spațiu pentru învățământ, în str. Drăgășani nr.1.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale privind dezlipirea imobilului nr. topo 14166/2/2/1/1/1/1/1/1 înscris în C.F. 19266 Timișoara, dezlipirea imobilului cu nr. topo 14165/2/1/1/1/1 înscris în C.F. 427268 Timișoara (CF vechi 19266) și unificarea imobilelor nou create în urma dezlipirilor în vederea amenajării unei parcări pe str. Arieș, Zona Stadionului Dan Păltinișanu.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru cercetarea prealabilă în vederea declarării utilității publice pentru terenul situat în intravilanul municipiului Timișoara str. Ardealul nr. 4.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. C. Porumbescu nr. 104.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, concesionate către Societățile Comerciale și Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de acționar.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reorganizării și funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2013-2014.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) cu ASOCIAȚIA TIMIŞOARA – CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ cu destinația de sediu.

Amendament 1

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul cu  altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, P-ța Victoriei nr.6 cu FUNDAȚIA PENTRU CULTURISM „HERCULES” Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Popescu Ion și Popescu Susana.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 82/03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea  municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri.

Amendament 1

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită a unui număr de 40 freze pentru zăpadă către Unități de învățământ și Consilii Consultative de Cartier din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210/23.11.2012 privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timișoara, Calea Martirilor nr. 51(Zona Braytim).

Amendament 1

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea și modificarea  tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune  nr. SC2006 – 15414/31.07.2006.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului  de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului  de transport, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice sau juridice care ocupă fără titlu spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local cât și cele aflate în proprietatea privată a Pimăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului 5 din str. Miloia bl. B7 și apartamentului 3 din str.Miloia bl. B4.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2013, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara, Calea Dorobanților nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara Aleea Sănătății nr. 15, datorată bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Asociației „Casa Faenza”.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre pentru   modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr.371/30.10.2007- privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local  nr.206/26.05.2009.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donației unui număr de 7 autovehicule marca Peugeot 206  și a  unui autovehicul marca Mercedes Vito 115 și transmiterea acestora în administrarea Direcției Poliția Locală Timișoara.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind schimbarea Comisiei de Cenzori la  SC Piețe SA Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  prelungirea mandatului Comisiei de cenzori a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 299/28.07.2009.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local.

Rezultatul votului

35. Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/27.06.2006  – privind înființarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.

Amendament 1

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Convenției între Consiliul Local al  Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistica și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea  Centrului Frații lui Onisim – Serviciul de Ocrotire  al Tinerilor Dezinstituționalizați.

Amendament 1

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  –  modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 405/2009, cu PUZ: „Dezvoltare ansamblu rezidential”, Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective P+2E+Er și funcțiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balaș, Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa în regim P+1E și garaj” str. Moise Doboșan nr. 60, Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD  aprobat prin HCL 288/2007 si construire vile multifamiliale D+P+2E”, str.  Ciocarliei nr. 53, Timisoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinatie din spatiu de locuit la parter in spatiu comercial partial si spatiu pentru schimbare cauciucuri si echilibrare roti, conform HCL 240/2009”, str. Grivitei nr. 5, Timișoara.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  P-ța Ionel IC Brătianu, nr.5”.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  B-dul Take Ionescu nr.37”.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  Take Ionescu , nr. 45”.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  Take Ionescu , nr. 63”.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  Calea Aradului nr.97”.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil   Calea Martirilor, nr. 23”.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.83, Bl.9, Sc. A,B,C”.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Ana Ipătescu, nr.29”.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35 – 37”.

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil str. Brândușei, nr.14”.

Rezultatul votului

53. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13”.

Rezultatul votului

54. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Torontalului , nr.25A”.

Rezultatul votului

55. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 150”.

Rezultatul votului

56. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr.141”.

Rezultatul votului

57. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr. 148”.

Rezultatul votului

58. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Simion  Bărnuțiu, nr. 63A”.

Rezultatul votului

59. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului , nr. 72-78”.

Rezultatul votului

60. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Şagului  nr. 1-3-5”.

Rezultatul votului

61. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 15”.

Rezultatul votului

62. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34”.

Rezultatul votului

63. Adresa nr. CP2013  – 46/28.01.2013 a Camerei de Comerț , Industrie și Agricultură Timiș referitoare la  diminuarea taxei de concesiune asupra terenului aferent Centrului  Regional de Afaceri.

64. Adresele  nr. SC2013 – 003596/07.02.2013 a S.C. HAROLD’S PAM S.R.L și  SC2013 – 002458/30.01.2013 a SC CN RUMBOTEAM SRL  referitoare la  plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2012 – privind delimitarea Campusului Studențesc Timișoara și condițiile de desfășurare a activităților  comerciale, de alimentație public sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studențesc Timișoara.

Rezultatul votului

65. Raportul nr. SC2013 – 002634/31.01.2013 al domnului VASILE RUŞEȚ  privind activitatea de consilier local pe anul 2012.
 

Proiectele de hotărâre înscrise  pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
 

MATERIALE  SUPLIMENTARE
 
1. Proiect de hotărâre privind  elaborarea unui program pe trei ani pentru crearea unor baze poli-sportive de cartier pe raza Municipiului  Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Țurcanu” din Timișoara, în perimetrul Strada I. Nemoianu – str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colț cu strada Brăila.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea  și aprobarea organigramei  pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul  proiectului &quot Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană&quot .

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului ,,Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public”

Rezultatul votului

7. Adresa nr. Sc2013 – 5412/26.02.2013 a Direcției Comunicare privind Procesul Verbal al Dezbaterii publice din 25.02.2013 și recomandările cetățenilor cu privire
la parcarea autovehiculelor în sistem Timpark și stabilirea tarifelor de bază pe mp. la   chiriile pentru spațiile cu altă destinație (completare pct.3 și pct. 11 de pe ordinea de zi)

8. Informarea Nr. SC2013 – 3899 / 20.02.2013 – a domnului viceprimar Dan Diaconu, cuprinzând raportul privind deplasarea la Graz (Austria) și la Parma (Italia), din perioada ianuarie-februarie 2013.