Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 29 martie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 29 martie 2013:
                                                                                                                                                               
1. Aprobarea Procesului-verbal al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 14.03.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contului de execuție pe anul 2012 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2012.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții pentru  Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.

Amendament

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de  identitate arhitecturală a Municipiului Timișoara.

Amendament 1și 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997 și a celor privind concesionarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune în contractele de concesiune terenuri care au fost încheiate cu persoane juridice.

Amendament

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Seiler nr.1.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Nicolae Filimon nr.31.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Pestalozzi nr.18.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Salcâmilor nr. 42.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Levai Ioan și Levai Adriana.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Besnea  Gheorghe  și Besnea Rodica.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timișoara și Universitatea  „Politehnica” din Timișoara, în vederea finalizării obiectivului „Sala  Polivalentă”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

19. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara strada Teiului nr. 7.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Zăvoi (fostă Mercur) nr. 3.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Ştefan cel Mare nr.14.

Rezultatul votului

22. Proiect de  hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului din str. Ianos Paris nr.19 cu nr. topo 30475 înscris în C.F. 430473 Timișoara (CF vechi 6958).

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. topo 9507/1/1 înscris în CF nr. 416747 Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara a construcțiilor aferente Grădiniței CFR.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  închirierea canalizației subterane pentru rețele de telecomunicații din cadrul obiectivului de investiții „Reabilitare strada Iancu Văcărescu  – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și B-dul 16 Decembrie 1989”.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1474/2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, Calea Martirilor nr.1 AB, încheiat cu Casa de Economiii și Consemnațiuni – Sucursala Timișoara (actual CEC BANK S.A. – Sucursala Timișoara).

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Amendament

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acordarea  scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind acordarea  scutirii de la plata impozitului pe  clădiri, datorat bugetului local  pentru anul fiscal 2013, Fundației „Pentru Voi”, pentru șapte clădiri.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind acordarea  scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Asociației Oncohelp.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/26.02.2013 prin care s-a  aprobat organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2013 – 2014.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Societății Comerciale Lidl România SCS.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara  pentru „ACS Poli Timișoara”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet – Club Timișoara”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

36. Proiect de hotărâre privind asocierea  Municipiului Timișoara cu Universitatea „Politehnica” din Timișoara și Consiliul  Județean Timiș, în Asociația Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”, aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Asociației și aprobarea cotizației anuale către Asociație.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

37. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Timișoara la Clubul Sportiv  „Rugby Club Municipal  Universitatea de Vest Timișoara”, modificarea Actului constitutiv și a Statutului Clubului Sportiv , numirea reprezentanților în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Clubului Sportiv  și aprobarea  cotizației anuale către clubul sportiv .

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

38. Proiect de hotărâre privind constituirea  Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public arhitectural în Municipiul Timișoara – Zona de Nord.

Rezultatul votului

40. Adresa nr. CT2013 – 001144/04.03.2013 a Direcției Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse referitoare la  solicitarea d-nei Jager Gertruda Hedviga și a d-nei Stiebler Herta privind  intenția de înstrăinare a imobilului situate în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr.36.

41. Adresa nr. SC2013 – 006304/05.03.2013 a  Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului (FPAM) prin d-na  Goldiș Diana  privind plângerea prealabilă formulată impotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 87/26.02.2013 – pentru modificarea și completarea  Anexei la HCL nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

42. Adresele  nr. SC2013- 6885  și 6886/11.03.2013 ale Biroului Notarului Public “Topală Elena”- privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013  – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

43. Adresa nr. SC2013 – 6786/11.03.2013 a Biroului Notarial “Sichim – Noțingher” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013

Rezultatul votului

44. Adresa nr.SC2013 – 6936/12.03.2013 a Biroului Notarial  “Safta Criste și Bogdan Stanciuc” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013

Rezultatul votului

45. Adresa  nr. SC2013 – 007840/20.03.2013 Societății Cooperativa Încălțămintea privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013

Rezultatul votului

46. Adresa  nr. SC2013 – 007841/20.03.2013 a Societății Cooperativa Încălțămintea privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013

Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2013 – 7713/19.03.2013 a S.C. COMPLEX Timiș S.R.L privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 

Rezultatul votului

48. Adresa nr. SC2013- 6827/11.03.2013 a Fundației First privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013

Rezultatul votului

49. Adresa nr.SC2013 – 7818/26.03.2012 a S.C. Harap Alb S.R.L privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013  .

Rezultatul votului

50. Adresa nr.SC2013 – 7810/26.03.2013 a S.C. B &amp C S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 

Rezultatul votului

51. Adresa NR.SC2013 -7813/26.03.2013 a  S.C. LISSI S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013  .

Rezultatul votului

52. Adresa nr. SC2013 – 6851/11.03.2013 a  Fundației  Învățământului Preuniversitar “Spiru Haret” privind plângerea prealabilă formulată impotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 291/2012 privind concesionarea unei suprafețe de teren de 4000 mp, situate în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 32/b, nr. Top 26616/2.

Rezultatul votului

53. Adresa nr. CS2013 – 000009/25.03.2013 și SC2013-008208/25.03.2013  a  Asociației Pro democrația privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 146/14.03.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu și fără stăpân din Municipiul Timișoara și a animalelor de companie.

Rezultatul votului

54. Adresa nr. SC2013 – 6138/18.03.2013 a Direcției Instituții Şcolare, Medicale, Sportive și Culturale privind  Adresa  nr.SC2013 – 6138/04.03.2013  a Consiliului Județean Timiș privind plângerea prealabilă la  Hotărârea Consiliului Local nr. 49/30.01.2013 – privind schimbarea destinației imobilului – clădire școală cu D+P+2E și a terenului aferent, situate în Timișoara, Bv. Gen Dragalina nr.2 din spațiu pentru învățământ în spațiu cu altă destinație.
 
Rezultatul votului


Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu

 
 
MATERIALE  SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 29.03.2013:
                                                               
1. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare către  Curtea de Conturi a României a terenului din Timișoara, Bv. Republicii nr. 12.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Evidență a Persoanelor, a imobilului din Timișoara, Bv. Mihai Eminescu nr.11.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011 și Hotărârii Consiliului Local nr.112/2012 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr. 79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2012 privind aprobarea  încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și S.C. Ursus Breweries S.A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Paște în Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Adunării Generale  și Consiliului Director  ale  Asociației  pentru Managementul Energiei Timiș.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  achitării taxei de membru  cu drepturi depline al Asociației Eurocities pentru anul 2013

Rezultatul votului

8. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale la parcela inscrisa in C.F. 41 184 Timisoara cu nr. Top.27387/1.
 
Rezultatul votului