Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 5 iulie 2013

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 5 iulie 2013:
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței odinare a Consiliului Local din data de 18.06.2013.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind  trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a  terenurilor din Anexa 1(pozițiile 297-332).

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Eneas nr.38/A.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Paganini nr.19 și 19/A.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Demetriade nr.15.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Chișodei nr.122.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. V. Lupu nr.9.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Păuliș nr. 6.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Constantin Brâncuși (fostă Cărvunarilor ) nr. 4, înscris în C.F.  nr. 428103 Timișoara , nr. cad/topo 935, aferent imobilelor cu destinația de locuință  dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Unirii nr. 7 în care își desfășoară activitatea clasele I-IV ale Liceului Teoretic „N. Lenau”.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind alocarea terenului în suprafață de 17.636 mp. înscris în C.F. Nr. 407174, nr. top. 29034 situat în zona str. Legumiculturii – N.D. Cocea, pentru construcție locuințe modulare pe structuri metalice P+2E.

Amendament

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011, respectiv a unor reguli de amplasare a teraselor sezoniere pe raza Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

14. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea corpului de clădire compus din apartamentele 1 – 5 și 8 din imobilul situat în  Timișoara, str. Ady Endre nr.11

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. V.Alecsandri nr.1.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor nr.1,2,3 și 4 , situate în imobilul din Str. Gheorghe Doja nr.4, la prețul de 200.000 euro.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în baza Legii nr. 15/2003 a parcelelor cu nr. cad. 414241 solicitantului Ardelean Amos Ciprian, nr. cad. 413587 solicitantului Drăgoi Alin Petru Cristian și nr. cad. 413573 solicitantului Bogdan Cristian Dan.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei , Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare  ale  Direcției   Fiscale a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto”, str. Demetriade nr. 19, Timișoara.

Rezultatul votului

21. Adresa nr. SC2013 – 16888/13.06.2013 a S.C. Complex Timiș S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise  pe Ordinea de Zi , cu excepția pct.13, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.13  a fost inițiat de domnul consilier Radu Dimeca.
 

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 05.07.2013
 
     
1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru scoaterea la licitație publică a unei suprafețe de 17636 mp. teren situat în Timișoara, zona str.Legumiculturii – N.D. Cocea, înscris în CF nr. 407174 Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită a terenului înscris în CF nr. 422568, nr.top 29939 în suprafață de 1539 mp. către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj, în vederea construirii unui centru social-spiritual.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.58, la prețul de 81.000 lei.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

4. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la prețul de 100.000 euro.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în unele stații date în administrarea RATT a unor activități de comerț cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimațiilor și abonamentelor de călătorie.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Hebe nr. 29.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/26.02.2013 privind aprobarea întocmirii documentației pentru cercetarea prealabilă în vederea declarării utilității publice pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Timișoara, str. Ardealul, nr. 4.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în concesiune a unei suprafețe de 25 m.p. teren, situat în Timișoara, către Agenția de Protecția Mediului Timiș, pentru amplasarea unei Stații de monitorizare a calității aerului.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea folosinței terenului în suprafață de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii, în teren pentru SKATEPARK.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara și constituirea Comisiei de Atestare și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru scoaterea la licitație  publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu  standuri, tonete, cu destinația de comerț stradal (legume-fructe si flori) și rulote comerciale.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului din str. Pictor I. Zaicu colț cu Calea Aradului pentru scoaterea la licitație  publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșc alimentație publică, aprobarea caietului de sarcini a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2013.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2013 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentului nr. 7 situat în Timișoara str. Republicii nr. 1 corp B, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Organizației Salvați Copiii.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  Multianual de Dezvoltare 2013 – 2016 al Municipiului Timișoara – Rectificare 1.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii înțelegeri de înfrățire între Municipiul Timișoara și Municipiul Graz din Austria.

Rezultatul votului

19. Adresa nr. SC2013-017869/25.06.2013 a S.L.I.E.-CET SUD, referitoare la solicitări sindicale.

20. Adresa nr. SC2013- 01793/25.06.2013 a Consulului Republicii Federale Germania la Timișoara privind ridicarea unui monument comemorativ în cimitirul de pe strada Amurgului.

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării  Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  încheierea  unui contract de comodat cu ACS POLI  Timișoara , pentru amplasarea unui sistem de ticketing în incinta spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință   din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii).
 
Rezultatul votului