Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 11 noiembrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 11 noiembrie 2014:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 31.10.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr.SC2014 -26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor,scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014.

Amendament

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Gloriei nr. 4.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr.12  în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu”  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor – „Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă” situate în Timișoara, str. Drăgășani.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei pentru susținerea Centrului Educațional Antimis.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayor) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire biserică, paraclis și clopotniță cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind sprijinirea festivalului  “Timișoara Jazz Festival”.

Amendament

Rezultatul votului

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate  de  Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11.11.2014

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional de adițional pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 1463/2004.

Rezultatul votului