Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 25 martie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 25 martie 2014: 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 11.03.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor minimis privind dezvoltarea regională “CLĂDIREA VERDE”.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a cotei de 113/310 teren aferent spațiului înscris in Cartea Funciară nr. 413907 – C1 –U5 Timișoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top 439/III ca „SAD compus  din 9 camere și 2 grupuri sanitare cu 36,56% pci și 113/310 mp. teren în folosință” din imobilul din Timișoara, str. Matei Corvin nr.1 și scoaterea acestuia la licitație publică pentru vânzare.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a caietului de sarcini și a Contractului de delegare.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de intres local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1C și SAD 3a, la prețul de 105.000 euro, situate in imobilul din Piața Traian nr.6.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 7 din str. Miloia bl. B2.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare a Bisericii Milennium – Parohia Romano-Catolică Timișoara II Fabric.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea și desfășurarea programului sportiv international Gala Box „Capitala Boxului Timișoara”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timișoara, str. Polonă, nr. 19.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului „Infrastructura Regională de Afaceri și Inovare în sectorul IT&amp C”, situat pe str. Circumvalațiunii nr. 2-4, aparținând Municipiului Timișoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale.

Amendament

Rezultatul votului

18. Adresa nr. CS2014 – 000027/11.03.2014 a d-lui Sorin Gheorghișan privind situația creată de firmele de tractari auto.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu, cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 3 și 7.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.3 a fost inițiart de domnii consilieri Radu Dragoș Dimeca, Bogdan Herzog, Dorel Bogluț.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 7 a fost inițiat de domnul consilier Radu Țoancă.

 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.03.2014

1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12  datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii  Adam Muller Guttenbrunn.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

Amendament

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2014, datorat bugetului local al municipiului Timișoara, de către Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii, situate în Timișoara, str. Aleea Sănătății, nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociației Casa Faenza.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către Asociația “ADOR COPIII”.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Zurich nr.40.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la prețul de 180000 euro.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind colaborarea pentru realizarea proiectului „ Largest Plastic Bottle Sculpture” în parteneriat cu Asociația Ecostuff România.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL, blocurile B3, B4, B5, B6 și B7 situate în Timișoara Str. Miloia nr. 51.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 57 în folosință gratuită către Serviciul Public Asistență Medicală Şcolară.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2014.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  declararea  ca fiind de interes public local a unei zone din Bv. Sudului.

Amendament

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părti din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25.
 
Amendament

Rezultatul votului