Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 4 august 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 4 august 2014:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Amendament 1
Amendament 2-6
Amendament 7
Amendament 7
Amendament 8

Rezultatul votului
 
2. Proiect  de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 și 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internațional Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului “Valorificarea energetic a combustibilului alternative obținut din deșeuri municipal, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud  Timișoara”.

Amendament 1
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
 
Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.
 
Amendament 1
Amendament 2

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.
 
6. Adresa nr. SC2014-019544/28.07.2014, cu privire la plângerea prealabilă formulată de Amschlinger Gerlinde și Enderle Erich Michael, prin mandatar Voiculescu Liviu, privind nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local nr. 302/2014, 303/2014, 304/2014 și 307/2014.
 
7. Informare cu privire la Centrul de excelență pentru fotbal.

Rezultatul votului