Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 11 martie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 11 martie 2014:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.02.2014.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2013 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014 – 2017 al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. Top 1025/1, înscris în C.F. nr. 403139 Timișoara, teren situat în str. Gheorghe Dima nr. 5.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea suprafeței de 62530 mp. din parcela cu nr. Cad A1979 înscrisă în CF nr. 429861 Timișoara (CF vechi nr.135381) în vederea punerii în posesie cu suprafețele de teren aferente cotelor părți din  „pășunea Mehala”, restituite in baza sentințelor și deciziilor civile.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1” identificat cu nr. Top 638 având suprafața de 39730,0 mp, teren pentru drum  și imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. Top. 553 având suprafața de 37431,0 mp, teren pentru drum.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre  privind acordarea dreptului de uz , servitute și acces cu titlu gratuit pentru pozarea rețelei de distribuție gaze naturale în favoarea deținătorului, drept instituit implicit pentru amplasarea rețelei pe parcelele identificate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2011 și Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr. 15/2003 în Timișoara pe str. Traian Vuia.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial  1, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr. 1, la prețul de 102.000 euro.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 13, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.10, la prețul de 75.000 euro.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1, situate  în imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 120.000 euro.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr.14, la prețul de 380.000 euro.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.628/16.12.2013 prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul Copiilor „Ion Creangă” Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă  printr-un contract de concesiune a unor bunuri către SC „Administrarea Domeniului Public” S.A.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea concesionarului în Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  transmiterea cu titlu gratuit a două autovehicule, unul marca Ford Tranzit CL Seat și un  autovehicul marca Renault Trafic în proprietatea Direcției Poliția Locală Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii protocolului de cooperare dintre Municipiul Timișoara și Fundația Eurolink – Casa Europei.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică , completată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 54/24.07.2012.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale depozitare”, extravilan, Calea Săcălazului, Timișoara, parcela nr.Cad: A869/3/1.

Rezultatul votului

22. Adresa nr. SC2014 – 001304/21.01.2014 a d-nei Cojocaru Maria privind facturarea individuală.

23. Adresa nr. SC2014 – 005423/04.03.2014 a d-lui Tokar Dănuț Marcel referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2007 – privind  aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  “Locuințe și funcțiuni complementare”, Freidorf parcela A1114, Timișoara.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11.03.2014
 
1. Adresa nr. SC2014 – 5669/05.03.2014 a Primarului Municipiului Timișoara înaintată Instituției Prefectului – Județul Timiș, privind suplimentarea  numărului de posturi din Poliția Locală în raport cu numărul real al populației din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Devizului general de cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 260/29.06.2010.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Asociației Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Calea Dorobanților nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul „Promovarea unor măsuri NZEBR- de renovare a clădirilor în sistem  „0 energie” – inteligențe și integrate, pe piața  europeană a renovărilor de clădiri – NeZeR” în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanțare Proiecte de promovare și diseminare.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. cad. 428360 și nr. cad 426152 str. Xenepol nr. 15A.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. Cad. 406769, str. Țebea nr.12.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 53-55”.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 72-78”.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil str. Ana Ipătescu  nr. 29”.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 35-37”.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr. 37”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr. 45”.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Simion Bărnuțiu nr. 63/A”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr. 63”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Liviu Rebreanu  nr. 150”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr. 11-13”.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 15”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 27, Bloc 4 C2”.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil Calea Alexandru Ioan Cuza (Aradului) nr. 12”.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil CaleaTorontalului nr. 15, Sc.A+ B+C”.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică imobil  Ionel I.C. Brătianu nr. 5”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 316/30.05.2013 – pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente Proiectului “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetic a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună”.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 317/30.05.2013 – pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetic a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului  de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea  acestora unităților de ecarisaj.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara.
 
Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului