Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 15 aprilie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 15 aprilie 2014:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local din data de 25.03.2014.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor locali.

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a ședințelor de plen ale Consiliului Local Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1 (pozițiile 346-375).

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timișoara, nr. topo. 3450/1, în vederea reglementării situației cu privire la folosința acestuia de către ALFA QUANTUM SPRL.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Treboniu Laurean nr. 3.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 9.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 43.480mp teren înscris în CF nr. 72740 Timișoara nr. top 3565/1/3/2 conform Sentinței Civile nr. 1695/19.04.2013 a Tribunalului Timiș.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2014.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere și a contractului de comodat dintre Municipiul Timișoara și EON Gaz Distribuție S.A. în vederea realizării și a exploatării în siguranță a sistemului de distribuție gaze naturale pentru imobilul de pe strada Ioan Plavoșin, nr. 21, din Timișoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”, cod SIMS 40778.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.  a unei suprafețe de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012  si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea  avalizarii de catre Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanțării proiectului   “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obținut din deșeuri municipale, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timișoara“.

Rezultatul votului

14. Proiect de  hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. top. 437083, teren în extravilan Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spații situate la parterul și etajul imobilului din Timișoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 17 către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara – Serviciul pentru Copii cu Dizabilități PODUL LUNG.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 37 în folosința gratuită către Asociația Autism Infantil Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  redistribuirea și retragerea dreptului de folosință a unor parcele situate în Timișoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului nr. 9 – Spațiu Comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 4, la prețul de 13.000 euro.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului – birou , situat în imobilul din str. Z. Nedelcu nr. 9 ,la prețul de 58.000 lei.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului de alimentație publică – Restaurant, situat în imobilul din str. Romulus nr. 32, la prețul de 220.000 euro.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului nr. 19b – Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la  prețul de 120.000 euro.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotarare privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara  in administrarea Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia  Ortodoxa Romana a Timisoarei, a imobilului situat in Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din cladire scoala cu S+P+2E, centrala termica, sala de sport si teren aferent.

Amendament

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timișoara conform H.G. 1016/2005, precum și înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind obligativitatea comercianților din piețele agro-alimentare ale Timișoarei de a indica prin afișare vizibilă prețurile și proveniența produselor vândute, conform Anexei.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia Bl. B2, către Zănoagă Alina Claudia.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Barițiu nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociației „Serviciului de Ajutor Maltez în România Filiala Timișoara”.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociației Oncohelp.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundației „Pentru Voi”, pentru patru clădiri.

Amendament

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timișoara pentru susținerea serviciului social „Cantina Socială Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timișoara la  „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național – 2014” în vederea achiziționării unui autovehicul prin acest program.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto  Național” – 2014 în vederea achiziționării a două autovehicule prin acest program.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanțare  nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2014.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener follower la proiectul “Smart Cities 2014”.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotarare privind  reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desființare si descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara

Amendament

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc industrial”, str. Ovidiu Cotruș, CF nr. 422607, nr. top 422607, Timișoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului „Amenajare strada Prof. Mircea Neamțu”.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului „Amenajare strada Edgar Quinet”.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Execuție fântână ornamentală strada Aștrilor”.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii Banatul, Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely și Teatrului German de Stat.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special împuternicitului  Consiliului Local al Municipiului Timișoara în  Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind  constituirea și funcționarea subcomisiei de dialog social la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.
 
 Rezultatul votului

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.04.2014
 
1. Sentința  nr. 8582/2013 a Tribunalului Timiș privind admiterea în parte a acțiunii formulate de reclamanta S.C. ROMEL INTERESTS PRODUCTION and Service S.A. , prin care obligă pârâții ( Consiliul Local și Municipiul Timișoara) la plata sumei de 11.671.113 lei  despăgubiri și suma de 30.000 lei cheltuieli de judecată.

Rezultatul votului

2. Raportul de activitate nr.SC2014 – 9822/14.04.2014 privind deplasarea în Spania și Portugalia, în perioada 25 martie – 1 aprilie 2014.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru  gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind achiziția a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul Timișoara în cooperare cu Fundația Eurolink – Casa Europei a evenimentului „Sesiunea de operaționalizare a Centrului Zonal de Competitivitate și Training SUERD” și alocarea sumei de 9000 de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 478/2013 și Hotărârea Consiliului Local  nr. 612/2013.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara, scoaterea la licitație public deschisă a amplasamentelor libere, aprobarea caietului de sarcini.
 
Rezultatul votului