Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 18 iulie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 18 iulie 2014:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.06.2014.

Rezultatul votului

2. Analiza privind starea economico-socială și de mediu a Municipiului Timișoara – 2014, cu nr. SC2014 – 16805/30.06.2014.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Eugen Dorcescu.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre  privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu .

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru  Filarmonica „Banatul” Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Viorelelor nr. 2/A.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Constantin cel Mare nr.20.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. M. Kogălniceanu nr.12, înscris în C.F. nr. 404223 Timișoara nr. top. 4630/1 ,  în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în bd. Dâmbovița nr.18, înscris în C.F. nr. 417726 Timișoara nr. top. 26673,  aferent locuinței dobândite in baza
Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

11.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului  situat în str. Lăutarilor nr.3, înscris în C.F. nr.427435 Timișoara, nr.top. 7220,  în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului  din Timișoara, str. I. Plavoșin nr.21, către Direcția  de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Bujorilor nr.11, ap.2.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Drubeta nr.46.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu  1 cameră situate la et.I din Str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. Top 420077 (nr.top.vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren în Parcul Civic, înscris în CF nr. 420077 Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. I. Văcărescu nr.32/a.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăsoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii în proprietatea  d-lui Popescu Stelian – beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp, înscrisă în CF nr. 436742 Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea  ap.41 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind   repartizarea  ap.39 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului &quot Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate&quot , situat în Timișoara pe str. Ioan Plavoșin nr.21, aparținând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre  privind constituirea  Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 privind participarea Cantinei de Ajutor Social Timișoara la „Programul de stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național – 2014” în vederea achiziționării unui autovehicul prin acest program.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 318/30.05.2013- pentru aprobarea cererii de finanțare numărul  3  și a cheltuielilor aferente proiectului &quot Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună&quot .

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/30.05.2013 pentru   aprobarea cererii de finanțare numărul 4 și a cheltuielilor aferente proiectului &quot Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună&quot .

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală prestări servicii și depozitare”, str. Ştefan Procopiu nr.4, Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Române Timișoara Freidorf.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  finanțarea de la bugetul local în vederea realizării lucrărilor de renovare a lacasului de cult a Bisericii Creștine Baptiste Golgota din Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia „Zilei Timișoarei” ediția 2014.

Rezultatul votului

34. Adresa nr. SC2014 -15854/26.06.2014 a Serviciului Juridic  referitoare la  raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii la sesizarea facută d-nei judecător NEDA RALUCA  pentru  hotărârea judecătorească pronunțată în dosarul nr. 6831.1/30/2007 al Tribunalului Timiș.

35. Adresa nr. SC2014- 016493/25.06.2014 a Universității de Vest din Timișoara  prin care înaintează Consiliului Local  &laquo Scenariul 2020 Municipiul Timișoara – perspectiva energetică și de mediu, cu 10 măsuri susținute pe 2 paliere &raquo .

36. Raportul de activitate pe anul 2013  al domnului  Vesa Vasile Teodor – consilier local , înregistrat cu nr. SC2014 – 16611/26.06.2014.

37. Raportul de activitate pe anul 2013  al domnului  Dimeca Radu  – consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 – 016616/26.06.2014.

38. Interpelările consilierilor locali.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 18.07.2014

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Idolu Iulian Daniel.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 11.03.2014 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timițoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Preyer nr. 33.
 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.