Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 25 februarie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 25 februarie 2014:
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.01.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții la Direcția de Evidență a  Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Şcolară.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 7/03.05.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. PIEȚE S.A. Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spații disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timișoara.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu nr.top 9411, nr.top 9412, nr.top 9413, nr. top 9416/1 și nr. top 9408/1/1 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenului  aferent caminului studențesc nr.13 C al Universității de Vest Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotârâre privind  dezlipirea imobilelor cu nr. Top 9441, nr. Top 9442, nr. Top 9444, nr. Top 9445, nr. Top 9436/2/1, nr. Top 9486 și nr. Top. 9487 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenurilor aferente caminului nr.12 C și caminului nr. 4G ale Universității de Vest Timișoara.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. Crt.9 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului  Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, atestat prin HG nr.977/2002, Anexa nr.2.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind reambularea zonei Stadion cuprinse între Stadionul Dan Păltinișanu – str. Prof.dr. Aurel Păunescu – Podeanu – str. Cerna – Bv. Dr. Iosif Bulbuca.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Sfântul Iosif cel Nou nr.3.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind   punerea  la dispoziția Ministerului Sănătății  a unei suprafețe de teren   aflată în domeniul public al Municipiului Timișoara  și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara pentru implementarea  proiectului  „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească „

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind modificarea poziției nr. 3937 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

Rezultatul votului

15. Proiect privind spațiul  cu altă  destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Țebea nr. 2.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind închirierea de către Fundația Rudolf Steiner a spațiilor din clădirile proprietate a fundației.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor  contracte  de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință..

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 613/10.12.2013.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind   prelungirea prin act adițional  a Contractului de închiriere, încheiat între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara,  pentru   imobilul  situat  în Timișoara,  Bd. 16 Decembrie 1989  nr. 24  în care funcționează Secția  de Obstetrică și Ginecologie.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unei suprafețe de 660 m.p. teren din imobilul din Timișoara, str. Pastorilor nr. 1 către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Volutariat “SALVO”.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceeea de locuință SAD 5 și S.R.10, la prețul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.1, la prețul de 747.000 lei.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință, ap 3/I- Sad, situat în imobilul din str. Mărășești nr. 12, la prețul de 70.000 euro.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap. 5- SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la prețul de 68.500 euro.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind   neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, la prețul de 102000 euro+ TVA.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalității de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în str. Polonă nr.19.

Amendament

Rezultatul votului

28. Proiect de hotârâre privind repartizarea ap.6 din str. Miloia bl. B1 Sc. B.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.18 din str. Miloia bl. B1 sc. A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc. B și ap. 18 situat în str. Miloia bl. B2.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbului de locuință dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriașă a ap.5 din str. Miloia bl. B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia , chiriașă a ap.2 din str. Miloia bl B3.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2014,
întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei  locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea  și funcționarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006 .

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a clădirilor din programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară  a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului, pe anul 2014.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind încheierea  actului adițional de modificare și prelungire a Convenției – anexa la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru  susținerea Centrului Frații lui Onisim – Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind completarea  Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.132/24.03.2009 privind conferirea unei identități culturale, artistice, turistice și educative Timișoarei prin realizarea în Parcul Central  a unei Alei a Personalităților.

Rezultatul votului

39. Proiect de hoărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcțiune mixtă (birouri și servicii)”, str. Siemens F.N. , Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordului de voluntariat pentru
publicarea electronică a Datelor  (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei &quot Orizont”.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Timișoara în Consiliul Director al Asociației „ACS Poli Timișoara”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local în vederea continuării  lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.

Rezultatul votului

47. Adresa nr. SC2014 – 002989/05.02.2014 a Retim  Ecologic Service S.A.  cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 – privind  mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

48. Adresa nr. SC2014 – 003877/14.02.2014 a S.C. Colterm S.A.  privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 – privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliului Local al Municipiului Timișoara, este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de Administrație.

49. Adresa nr. SC2014 – 002025/28.01.2014 a d-lui Robert Reisz referitoare la propunere denumire stradă „Petre Țuțea”.

50. Adresa nr. SC2014 – 002981/05.02.2014 a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” referitoare la atribuirea denumirii „Petre Țuțea” unei străzi din Municipiul Timișoara.

51. Adresa nr. CS2014- 000014/07.02.2014 a S.C. Electrometal S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

Rezultatul votului

52. Informarea nr. SC2014-  2781/04.02.2014 –  Raport de activitate privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 1-2 februarie 2014.

53. Interpelările consilierilor locali.
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.02.2014
 
1. Adresa nr. CP2014 -216/21.02.2014 a Instituției Prefectului – Județul Timiș referitoare la prevederile art.51 alin. 4) din  Legea nr. 215/2001 cu privire la obligativitatea  aleșilor locali de a prezenta un raport anual de activitate. 

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea condițiilor de desfășurare a activităților comerciale în parcurile și locurile de joacă pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 336/18.06.2013 privind închirierea unui spațiu în   suprafață de 769 mp din Căminul nr. 1 al    Grupului Şcolar Agricol &quot Iulian Drăcea&quot , Timișoara către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 5 Poliție Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul.

Amendament

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părți din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.25.
 
 Rezultatul votului