Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 27 noiembrie 2014

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 27 noiembrie 2014:
  
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 11.11.2014.

Rezultatul votului

2. Proiect  de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Robert Dornhelm.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2015.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale și fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2014/GN.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor în clădirea  INCUBOXX  realizată prin Proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&amp C”, cod SMIS 34472.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalității pentru achiziția  serviciilor de întreținere și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea  și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de  tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi  în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din UAT Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de  locuință a SAD 2B – parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9 la prețul de 30.000 euro.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului  Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință  – spațiu comercial D, situat în Timișoara, Piața Traian nr. 7, parter, înscris în C.F. nr. 404512 – C1 – U5, nr. Topo 6833/XIV, la prețul de 140.000 euro.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  alipirea imobilelor situate în Intrarea Peru cu  număr topografic 437539 înscris în C.F. nr. 437539 Timișoara și număr topografic 437732 înscris în C.F. nr. 437732 Timișoara din str. Bujorilor, nr. 63.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind mutarea temporară a activităților  școlare a Colegiului Național  “Constantin Diaconovici Loga “ în spațiile din str. Lorena, nr. 35 aferente Colegiului Tehnic  “ Regele Ferdinand”.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului de închiriere pentru activitatea Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea  ap.9 str. Miloia bl. B7.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriașă a ap. 32 din str. Miloia bl. B1 sc. B și Regep Daniela, chiriașă a ap.21 din str. Miloia Bl. B1, sc. A.

Rezultatul votului

16. Proiect  de hotărâre privind  ajustarea anuală  a tarifelor  la contractele de delegare a  gestiunii  activității de curățare  și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 39/22.02.2011 pentru sectorul 4 și nr. 40/22.02.2011 pentru sectorul 5  din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect  de hotărâre privind  ajustarea anuală  a tarifelor la contractele de delegare a  gestiunii  activității de curățare  și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2,   nr. 7/24.01.2011 pentru sectorul 3 și nr. 108/29.06.2011 pentru sectorul 6  din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului  „Timfloralis” în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 – 2015.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentelor nr. 2/b și nr. 2/c situate în Timișoara, str. Timotei Cipariu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Fundației Estera.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții   “ Construire Corp 2 – Liceul Teoretic N. Lenau” în Municipiul Timișoara, Zona  Oituz, Str. Popa Șapcă nr. 5.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării  de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de  către Municipiul Timișoara a programului  “Gala Sportului Timișorean- ediția  2014”.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire Locuință P+ 1 E”, str. Rusu Sirianu nr. 7, Timișoara.

Rezultatul votului

26. Adresa nr. SC2014  – 27248/14.10.2014 a Instituției Prefectului Județului Timiș  referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar – gospodărești din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

27. Adresa nr. SC2014 -25364/04.11.2014 privind Raportul de control întocmit de Corpul de Control și Antifraudă al Primarului ca urmare a misiunii de control  desfășurate la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie  “Victor Babeș” Timișoara.

28. Adresa nr.SC2014-027231/14.10.2014 a Grupului Constituț&iacute onal “ Timișoara“ cu privire la  legitimitate și legalitate în România.

29. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre  înscrise pe Ordinea de  Zi, cu excepț&iacute a  pct.18,   au fost inițiate  de  Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre  înscris la  pct. 18  a  fost inițiat de doamna consilier  Adelina Tîrziu și de domnul consilier Ștefan Sandu.

 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 27.11.2014

1.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DORIN  SARAFOLEANU.
                                                                                                                                                   
 Rezultatul votului