Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 09 iulie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 9 iulie 2015:

1.
Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 25.06.2015.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului  Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Șopt Liviu – Petru și Sima Armando Del-Grand.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilului  situat în strada Ion Vasii nr. 67 și aprobarea schimbului de imobile – construcții între Municipiul Timișoara și Kovacs Tiberiu și Kovacs Francis.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în Timișoara, str. Polonă nr. 19.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației S.C. ”BERG BANAT” S.R.L. Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.459/2005 privind vânzarea locuințelor proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr.79/2007 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare ce se va încheia pentru locuințele aflate în imobile înscrise în CF 1 și 2 care se vând în baza Hotărârii Consiliului Local nr.459/2005.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486/31.10.2006-privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timișoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/25.05.2010.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Filarmonica Banatul Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între  Municipiul Timișoara și Federația Caritas a Diecezei Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara la ”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” – 2015, în vederea achiziționării a trei autoturisme noi prin acest program.

Amendament

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Primăria Municipiului Timișoara și Colegiul Silvic ”Casa Verde” Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere privind înființarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timișoara dintre Municipiul Timișoara, Universitatea ”Politehnica”  Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la  plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara str. George Enescu nr.1, formulată de Asociația Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara.

Rezultatul votului

15. Adresa nr. SC2015-016873/26.06.2015 prin avocat Alexandra Răzvan Mihalcea privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 592/09.12.2014 – privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timișoara și a Dispozițiilor nr.790/18.06.2015, 792/18.06.2015, 793/18.06.2015, precum și a oricăror alte dispoziții emise în aplicarea HCL nr. 592/09.12.2014.

Rezultatul votului

16. Adresa nr.SC2015-016809/26.06.2015 a Consiliului Consultativ de Cartier Mehala privind construirea  Aqua Park în Municipiul Timișoara.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI DE PLEN DIN DATA DE 09.07.2015

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației  de dezlipire a imobilului situat în Timișoara, Calea Dorobanților nr. 92/a cu nr. cadastral 406110, înscris în C.F.  nr. 406110 Timișoara (CF vechi nr.201008).

Rezultatul votului

2. Informarea nr.SC2015 -01615/24.06.2015  a domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea în orașul înfrățit Karlsruhe din Germania.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Consiliul  de Conducere al Asocierii în participațiune privind exploatarea obiectivului  ”Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara”, precum și în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. UBIT S.R.L.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C. UBIT S.R.L.  din partea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara, în calitate de asociat, în vederea desfășurării și finalizării inspecției economico-financiare demarate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timiș.

Rezultatul votului

5. Informarea  nr.SC2015-014826/25.06.2015 a domnului Primar Nicolae Robu privind deplasarea la New York în Statele Unite ale Americii.