Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 25 iunie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 25 iunie 2015:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 02.06.2015.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Muncipiului Timișoara pe anul 2015.

Amendament

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  radierea pozițiilor nr. 5286 și nr. 5288 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 395/01.08.2014- privind completarea și modificarea inventarului  domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea subconcesionării de către  S.C. ”AURORA” S.R.L.  a unei suprafețe din terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeței de teren care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C.  Aurora  S.R.L.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  acordul pentru  atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu de 20 mp, din imobilul situat în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37, către Colegiul Național  ”Constantin Diaconovici Loga”  în vederea utilizării acestuia pentru sediul Asociației Liceelor Teoretice din Banat ( Alt Banat ).

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune  din  partea  Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a imobilului –casa, curte și grădină cu adresa  în Timișoara, strada Memorandului nr.72, identificat cu  C.F. nr.  411793 (provenit din C.F vechi  nr.4871) ,nr.topo 10266,10267  la prețul de 62.000 euro.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Timișoara, strada Alba Iulia nr. 9, etaj parter, înscris în C.F. nr. 403795-C1-U3, nr. Topo 252/1/VI/1, la prețul de 310.000 euro.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227/08.05.2015, prin care s-a aprobat  închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul Copiilor  ”Ion Creangă” din Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind eliminarea scutirii la obligațiile contractuale de plată pe perioada sărbătorilor legale și a vacanțelor școlare pentru  contractele încheiate la spațiile comerciale din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.34 din str. Miloia bl. B1 sc. B, către Petricescu Cosmina.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr.91/2014 „Reabilitare termică bloc str. Oglinzilor nr. 16, Sc. B și str. Oglinzilor nr. 18, Sc. C „  întocmit de S.C. Q ARCHITECTS  S.R.L.,  de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Timișoara  nr. 143/01.06.1999 – prin care a fost aprobat   „Regulamentul  privind închirierea adăposturilor de protecție civilă în municipiul Timișoara”.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  supravegherea zonei obiectivului ”Centru Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” , situat  în Timișoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand, realizată de către Municipiul Timișoara, de către personalul contractual  (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre  privind respingerea  cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2015, formulată de Asociația Evanghelistică  și de Caritate  ”Isus Speranța României”.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  aderarea Municipiului Timișoara la Asociația Energy Cities/Energie-Cites și plata cotizației anuale de membru.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/07.04.2015 privind aprobarea participării și contribuției proprii a Municipiului Timișoara în cadrul proiectului ”Kuncz – cartier în criză” finanțat în cadrul Programului ”Anul participării și responsabilizării cetățenilor II” gestionat de către Agenția Națională pentru Romi.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea capacității Caminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiție ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”.

Amendament

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru  obiectivul de investiții ”Modernizarea Parcului Scudier (Central)” în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ” Modificare PUZ aprobat cu  Hotărârea Consiliului Local  nr. 382/2011 – Complex rezidențial TAGOR ”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N. Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zonă mixtă – comerț, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr.1, Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor(Ghiroda), nr.25, conform A.C. 157/16.07.2014”, str.Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casa P+1E cu 2 apartamente” , str. A.P. Cehov nr.33, Timisoara.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ”Construire  hală de depozitare și birouri în regim  de înălțime P+1E”, str. Ovidiu Cotruș, nr. 7, Timișoara.

Rezultatul votului

28. Adresa nr.SC2015- 016180/19.06.2015 a Partidului Conservator prin care i se retrage sprijinul politic  domnul consilier Geană Nistor.


29. Adresa nr. SC2015-013675/22.05.2015 a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timisoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 360/18.06.2013 – privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor  care fac obiectul Legii nr. 112/1995.

Rezultatul votului

30. Adresa nr. SC2015-013706/25.05.2015 a  doamnei Lakauf Rozina  prin ”Ligia Cătuna și asociații”  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 și modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014.

Rezultatul votului

31. Adresa nr. CS2015-52/08.06.2015 a d-lui Cojocaru Armando Gianini referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva art.2 din  Hotărârea  Consiliului  Local nr. 199/2015 privind atribuirea spațiului comercial din Timișoara, Bv. Gen. I. Dragalina nr. 38-42 către Cojocaru Armando Gianini.

Rezultatul votului

32. Adresa nr.SC2015-15334/10.06.2015 a Cabinetului de Avocat ”Șolea Oana Nicoleta” pentru Giuchici Miroslav cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 166/2003 – cu privire la terenul din str. Gh. Ranetti nr.29A.

Rezultatul votului

33. Informarea nr. SC2015-15123/09.06.2015  privind deplasarea în Fez, Maroc , din luna mai 2015 , a  domnului  Nicolae Robu – Primarul Municipiului Timișoara.

34. Informarea nr. SC2015-15122/09.06.2015  privind deplasarea în orașul înfrățit Szeged din Ungaria, a domnilor consilieri Flavius Boncea și Bogdan Herzog.

35. Adresa nr. SC2015 -016192/19.06.2015 a domnului consilier Folică Petrică referitoare la  raportul de activitate  cu privire la deplasarea la Bruxelles.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct.18 au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre de la pct.18  a fost inițiat de consilierii locali Adelina Tîrziu și  Ștefan Constantin  Sandu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI DE PLEN DIN DATA DE 25.06.2015

1. Proiect de hotărâre privind  asocierea  Municipiului Timișoara cu Federația Română de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogoșoaia S.R.L. și Universitatea   ”Politehnica” din Timișoara, în Asociația Club Sportiv ”Centrul Regional de Excelență Timișoara”, aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, numirea reprezentanților în Adunarea Generală  și Consiliul Director ale Asociației.

Amendament

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Timișoara și Cluburile ROTARY CLUB TIMIȘOARA, ROTARY CETATE, ROTARY RIPENSIS  și ROTARY OPERA pentru susținerea financiară a executării lucrărilor de reparații a porților orașului – Calea Lugojului respectiv Calea Aradului.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare acoperiș și instalații la  Liceul W. Shakespeare” din Municipiul Timișoara, str. I.L. Caragiale nr.6.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare instalații Corp B – Liceul  W. Shakespeare” din Municipiul Timișoara, Piața Romanilor, nr.13.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare construcții  și instalații la  corp Atelier – școală de la Colegiul Regele Ferdinand”   in Municipiul Timișoara, str. Renașterii nr. 24/A.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investiții ”Stație de abur la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș”  din Municipiul Timișoara, Ghe. Adam, nr.13.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”S.F.” pentru obiectivul de investiții ”Stație de epurare ape uzate,  rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere de incintă la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș” din Municipiul Timișoara, str. Ghe. Adam, nr.13.

Rezultatul votului

8. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din imobilul din Timișoara, Piața 700.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RATT a unor bunuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Timișoara. 
 
Rezultatul votului