Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Extraordinară din 26 mai 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 26 mai 2015:

1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara al Municipiului Timișoara domnului  AUREL NANU.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 08.05.2015.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ceia Tiberiu Aurel.

Rezultatul votului

4. Proiect de de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2016.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind   dezlipire parcela cu nr. Top. 2100-2101 și rectificare suprafață măsurată, teren situat în str. Armoniei nr.23, înscris în C.F. nr. 407205 Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 40.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timișoara, str. Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 1, corp B la prețul de 20.000 euro.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1/A,SAD1/B și SAD1/C, situate în Timișoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului „Bloc compus din parter și 4 etaje, 15 apartamente” situat în Timișoara, str. Cosminului nr.23, Bl. 70.
 
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Munteanu Corneliu și Munteanu Angela.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre  privind modificarea și aprobarea Organigramei și statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru în baza Protocolului de cooperare nr.665 din 15.11.2011 – 23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timișoara și Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea realizării proiectului „ Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creștere Timișoara”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” – 2015 în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui autoturism marca Renault, tipul microbus 8+1, către Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială, în vederea transportului persoanelor fără adăpost.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului „Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul Timișoara și Universitatea „Politehnică” din Timișoara, situată în Timișoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr.2, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale pe care Municipiul Timișoara o plătește, în calitate de membru fondator, la Asociația „Timișoara Capitală Culturală Europeană”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2014

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind încheierea  convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Centrul Regional de Integrare  Socială și Dezvoltare Umană Areopagus.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional de prelungire a Convenției, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara   nr. 217/26.05.2009  privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului  Timișoara  și Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/23.01.2015 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2015.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a  managementului Filarmonicii „Banatul” , Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, Teatrului German de Stat și Casei de Cultură a Muncipiului Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

Rezultatul votului

26. Adresa nr. Ww2015-949/15.05.2015 a d-nei Ludnai Elena referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timișoara.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
 
 
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI DE PLEN DIN DATA DE 26.05.2015

1. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului &quot Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega&quot .

Rezultatul votului

2. Proiect de hotarare privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, aprobată prin HCL 52 din 13.02.2015.
 
Rezultatul votului