Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 13 februarie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 13 februarie 2015:
                                                                                                                      
1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 23.01.2015.
 
Rezultatul votului

2. Informarea Direcției Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local  pe semestrul II al anului 2014.
 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului prof. Dr. Doc. Aurel Carol Nanu.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2015.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5
Amendament 6
Amendament 7
Amendament 8
Amendament 9
Amendament 10
Amendament 11

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia  fostă str. Narciselor în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6.
 
Rezultatul votului 1
Rezultatul votului 2

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului  cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Lazăr Grunberg nr. 18.
 
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Vulturilor nr. 33.
 
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de 9/69, din terenul situat în Timișoara str. Vasilescu Vasia nr.12, în vederea reglementării situației juridice și a regimului de folosință, de către coproprietarii Damian Dorin și Damian Codruța, S.C. D AUTO XPERT S.R.L. și Municipiul Timișoara .
 
Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Ulpia Traiană nr.99.
 
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul  public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Z. Petrovici nr.1.
 
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din  domeniul  public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Nepos nr.20.
 
Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Anul 1848 nr. 30.
 
Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3 situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul Nistrului (fostă Splaiul Galați) nr. 1, etaj parter, la prețul de 450.000 euro.
 
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul Nistrului  nr.1 (fostă Splaiul Galați) , etaj  subsol , la prețul de 50.000 euro.
 
Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelelor cu nr.cad.A1988/261 , nr.cad.A1988/262 , nr.cad.A1991/92 , nr.cad.A1991/93 , nr.cad.A1991/94, nr.cad.A1991/96 , nr.cad.A1991/97 , nr.cad.A1991/100 , alipirea parcelelor nou create cu nr.cad.propus A1988/261/1 , A1988/262/1 cu parcelele cu nr.cad.A1988/232-259 și A1988/272 și alipirea parcelelor nou create cu nr.cad.propus A1991/92/1 , A1991/93/1 , A1991/94/1 , A1991/96/1 , A1991/97/1 , A1991/100/1  cu parcelele cu nr.cad.A1991/16-35 , A1991/54-71 , A1991/77-91 , A1991/95 și A1991/98 ,  înscrise în CF nr.140492 Timisoara.
 
Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. cad. 412450 (nr. topo. Vechi 21801) înscris în CF nr. 412 450 (CF vechi 26227) Timișoara din str. Herța nr. 4.
 
Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 40800 Timișoara, alipirea imobilului nou rezultat în suprafață de 2124 mp cu imobilele înscrise în CF nr. 418517, CF nr. 418516, CF nr. 400894 Timișoara și dezlipire a imobilului creat prin alipire, str. Ghe. Adam nr. 15 și nr. 13 A.
 
Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în C.F. 439046 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina.
 
Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în C.F. 439052 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina.
 
Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 227/1998, încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și S.C. „M.C.H.”” S.R.L. CU SEDIUL ÎN STR. Ştefan cel Mare nr. 33, Timișoara.
 
Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a locului de veci în cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24 A rîndul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil, personalitate marcantă a orașului Timișoara.
 
Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind încheierea actului  adițional de modificare și prelungire a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara  89. 
 
Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare instituțională dintre Municipiul Timișoara și ADETIM – Agenția de Dezvoltare Economică Timiș.
 
Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare și a  tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.
 
Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind includerea poetului, prozatorului și traducătorului Anghel Dumbrăveanu   pe lista personalităților din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009- privind conferirea unei identități culturale, artistice, turistice și educative Timișoarei, prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităților.
 
Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.
 
Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez în România, proiectul Cantina Socială ”Aurelian Balint” – ” Bucătărie pe roți” Timișoara.
 
Rezultatul votului

29. Proiect  de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timișoara și aprobarea cotei de combustibil pentru autovehiculele instituției.
 
 Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.
 
Amendament 1
Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind continuarea proiectului „Participarea cetățenilor la actul decizional” pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a ședințelor de plen ordinare și extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.183/29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.629/16.12.2013.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliuluui Local nr. 350/29.07.2008 să negocieze cu proprietarii imobilului situat în Bv. Constantin Prezan nr. 85 A/B.
 
Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada Chimiștilor”.
 
Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare construcții, instalații și utilități clădire Şcoala GR. SC. „Emanuil Ungureanu” Piața Huniade nr. 3, Timișoara, Jud. Timiș, cu caracteristicile principale și  indicatorii tehnico-economici stabiliți de S.C BUILDING OLM S.R.L.
 
Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Centru social –spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timișoara.
 
Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe și funcțiuni complementare” Calea Urseni nr. 36, Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare la parter (Clădire de locuințe colective, cu mai mult de două apartamente)”, str. Drubeta, nr. 79, Timișoara.

Rezultatul votului

39. Adresa nr. SC 2015 – 003161/06.02.2015 , referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local Timișoara nr. 63/26.02.2013 – privind aprobarea regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara și aprobarea tarifelor de parcare, modificată.
 
Rezultatul votului

40. Interpelările consilierilor locali.
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția punctului 3,  au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 3 , a fost inițiat de domnul consilier Bogdan Radu Herzog.

 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 13.02.2015
               

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial (fost apartament nr. 1), etaj S+P, situat în imobilul din Timișoara, str. Dacilor nr. 11, la prețul de 100.000 euro.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara.
 
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Fundația Vest pentru Jurnalism Regional și Euroregional Timișoara în vederea organizării proiectului “Timișoara – oraș al cetățenilor” în perioada 2015 – 2017.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului “Modernizarea Parcului Alpinet” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1 “- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.1. – “Planuri integrate de dezvoltare urbană “, sub domeniul “Poli de creștere”.
 
Rezultatul votului

6. Adresa nr. 3199/12.02.2015- a Instituției Prefectului – Județul Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2015-003889/12.02.2015, cu privire la  legalitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2015 – privind  exonerarea de la plata obligaț&iacute ilor accesorii (majorări și penalități de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terților contractanți persoane fizice și juridice fără vreo culpă contractuală din partea acestora.
 

7. Adresa nr. SC2015-559/11.02.2015, a Serviciului Juridic referitoare la hotărârea instanței privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 364/05.07.2013 în ceea ce privește trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Timișoara a terenului evidențiat la poziția nr. 326 din Anexa 1 la această hotărâre
 

8. Raport de activitate privind deplasarea în Serbia la Novi Sad  în perioada 31 ianuaria- 1 februarie 2015