Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Ședința Ordinară din 2 iunie 2015

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 2 iunie 2015:

1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara  domnului Peter George Oliver Freund.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței  extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data de 26.05.2015.

S-a votat la vedere.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în  Timișoara str. M. Kogălniceanu nr.9.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei cu nr. Top 429738 înscrisă în C.F. nr. 429738 Timișoara, parcela situată în zona Câmpului – Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ienea Ion și Ienea Elena .

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.28 din str. Miloia bl B1 sc.A, către Popa Sebastian Constantin.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor  de cultură cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2015.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  alocarea, pentru anul 2015, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viață și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Armoniei nr.21, Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013”, Calea Urseni F.N., Timișoara.

Rezultatul votului

12. Interpelările consilierilor locali.
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului  Timișoara – domnul Nicolae Robu.
 

 
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI DE PLEN DIN DATA DE 26.05.2015
 
1. Proiect de hotarare privind acordarea avizului pentru înființarea unei filiale științifice, de cercetare clinică și de laborator a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof Matei Balș&quot București , în cadru Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș&quot Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere intre Municipiul Timișoara și Federația Română de Baschet, aprobat prin HCLMT nr.225/08.05.2015.

Rezultatul votului