Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Societatea de Transport Public Timișoara

Numele instituției: Societatea de Transport Public Timişoara

Sediul social: Timişoara, bulevardul Dâmbovița, nr. 67, cod 300473

Forma juridică: societate comercială pe acțiuni

Pagina web: www.stpt.ro

Obiectul de activitate:

 • Serviciul public de transport local persoane, prin curse regulate, pe raza unității administrativ – teritoriale Timișoara, precum și pe raza unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara – cod CAEN 4931,
 • Serviciul public de transport pasageri pe căile navigabile interioare – cod CAEN 5030,
 • Serviciul de iluminat public, în baza licenței nr. 4495/ 19.12.2018,
 • Transport cu biciclete și trotinete.

Conducerea Societății:

 • DIRECTOR GENERAL – ing. Nicolae Florin Bitea
 • DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – ing. Natanael Savu
 • DIRECTOR ECONOMIC – ec. Felicia Lăscuț
 • DIRECTOR JURIDIC ȘI RESURSE UMANE – cons.jr. Lucia Negrea
 • DIRECTOR EXPLOATARE – ing. Patriciu Rușeț
 • DIRECTOR ILUMINAT PUBLIC – ing. David Crașovan

 • AUDIENŢE:
 • Director General – în fiecare miercuri, între orele 12-14; înscrierile se fac la secretariatul societății sau la numărul de telefon 0356 803 701

TELEFOANE UTILE:

 • Secretariat STPT – 0356 803 701, fax 0356 003 901,
 • Relații Publice – 0356 803 720,
 • Dispecerat – 0356 803 716,
 • Stație I.T.P. – 0356 803 702, 0740 089 101,
 • TelVerde VeloTm, TroTm, persoane cu dizabilități – 0800 410 415.

 • Sesizările și reclamațiile se pot transmite pe adresa de e-mail relatiipublice@stpt.ro sau prin completarea petiției online de pe site-ul societății.