Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Comunicat al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 al Municipiului Timișoara – 12.08.2020

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Municipiul Timişoarapentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

Bv. C.D. Loga, nr.1, parter, Camera nr.1,

Sediul Primăriei Timişoara

Tel/fax: 0256408493

E-mail: [email protected];

WEB: http://www.primariatm.ro la sectiunea Alegeri Locale 2020

În temeiul art.49 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu derogările prevăzute de art.3 și art.4 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, numărul de susținători necesari pentru candidatura la funcția de primar al Muncipiului Timișoara și la funcția de consilier local al Muncipiului Timișoara atât pentru partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților cât și pentru candidații independenți este de 1.381.

Este necesară o singură listă de susținători atât pentru candidatura la funcția de primar al Muncipiului Timișoara cât și pentru lista de candidați pentru Consiliul Local.

Totodată, în temeiul art.7 alin.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, raportat la art.29 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, numărul total de candidați la funcția de consilier local de pe fiecare listă poate fi mai mare cu un sfert decât numărul de consilieri de la nivelul Muncipiului Timișoara, acela de 27.  

Prin urmare, numărul maxim de candidați pentru funcția de consilier local pentru Muncipiului Timișoara este de 34.