Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Programul de audiente al executivului instituţiei

PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂȚENII – CAMERA 12, DIN SEDIUL  BV.C.D.LOGA NR.1, ESTE :
A)   DEPUNERE DOCUMENTE  DE LUNI PÂNĂ VINERI , ÎNTRE ORELE 8-19.
B)   CONSILIERE  ȘI ELIBERĂRI DOCUMENTE  DE LUNI PÂNĂ VINERI , ÎNTRE ORELE 8-20.

ACEST ORAR POATE SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE STAREA DE ALERTĂ ȘI FLUCTUAȚIILE DE PERSONAL.
PENTRU CONFIRMARE ORAR DE LUCRU , PUTEȚI SOLICITA INFORMAȚII TELEFONICE LA NUMĂRUL 0256-408426

Cetăţenii care doresc să fie primiți în audiență trebuie să transmită o solicitare, în care să fie specificat în detaliu subiectul ce se doreşte a fi pus în discuţie, istoricul demersurilor făcute până în prezent, documente, adrese de răspuns, precum şi datele de contact. 

Problemele ridicate primarului respectiv viceprimarilor şi secretarului vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate în prealabil de către directorii sau responsabilii serviciilor de resort.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţele executivului sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.

Pentru a putea fi înscris în audientă, în vederea soluţionării problemei sale, fiecare cetăţean trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:

  1. să solicite clarificări de la departamentul primăriei unde are probleme,
  2. să fi fost înscris în audienţă, după caz, la șeful de serviciu sau la directorul direcţiei de care aparţine soluţionarea problemei semnalate;
  3. în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul direcţiei, cetăţeanul va fi înscris în audienţă la viceprimarul de resort sau, după caz, la Direcţia Secretariat General, în funcţie de competenţe;
  4. în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluţii pentru problema semnalată, acesta va fi înscris, în ultima instanţă, în audienţă la Primarul Municipiului Timişoara.

Transmiterea solicitării pentru audienţă se poate realiza prin una din următoarele modalități:

  • electronic, pe adresa de e-mail: srdc@primariatm.ro;
  • prin depunere la Serviciul Relaționare cu Cetățenii (cam 12);

Programarea în audiență se va realiza în funcție de locurile disponibile și doar în situația îndeplinirii condițiilor enumerate anterior.

Restul cetățeniilor vor fi înscrişi pe o listă de aşteptare iar în funcţie de posibilităţi şi de problematică, aceştia vor fi programaţi ,  urmând să fie contactaţi ulterior, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei şi orei când și unde vor fi primiţi în audienţă.

Numărul maxim al persoanelor înscrise în audienţă va fi de 6 persoane/zi de audienţă.

Pentru a putea respecta măsurile impuse de pandemie şi pentru evitatea aglomeraţiei, programările se vor face la interval de aproximativ 15 minute și vor fi primite maxim 2 persoane la o programare.

Când, din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului, nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi, telefonic, în timp util.

Programul Audienţelor (numai după programarea în prealabil la camera 12) este următorul:

Primar Dominic Fritz – on line sau la cabinet, et.1.

• Vineri, interval orar 11.00-13.00

Viceprimar Ruben Laţcău – on line sau la cabinet, et.1.

• Marţi, interval orar 13.00-15.00

• Joi, interval orar 13.00-15.00

Viceprimar Cosmin A. Tabără – cabinet, et.1.

Joi, interval orar 8.30-10.30

Secretar Caius Şuli – cabinet, et.1.

• Miercuri, interval orar 10.00-12.00

Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est – Director interimar Simona Bălan – on line sau la cam. 227,  et.2.

Marți, interval orar 10.00-12.00

Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest – Director Boncea Mihai– la cam.230, et.2.

Marți, interval orar 8.30-10.30

Direcția Urbanism Arhitect Șef – online cu inscriere în prealabil la adresa email: audiente.arhitect.sef@primariatm.ro

Miercuri, interval orar 10.00-14.00

Direcția de Mediu – Director Adrian Bere – on line sau la cam.303, mansardă.

Luni, interval orar 11.00-13.00

Direcţia Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele Utilitare – Director Chiş Culiţă  on line

Marţi, interval orar 10.00 – 12.00

Serviciul Juridic – Șef serviciu Mihaela Dumitru – on line sau la cam.14 – parter

Miercuri, interval orar 9.30 – 11.30

În funcție de evoluția pandemiei COVID-19 acest program poate suferi modificări.