Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Parc Industrial

INFORMAȚII PRIVIND  CONCESIONAREA  PARCELELOR  SITUATE ÎN PARCUL INDUSTRIAL FREIDORF

Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 220/1999 a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timișoara pentru dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investițiilor străine, creșterea numărului de locuri de muncă, precum și implementarea de tehnologii și de echipamente noi.

LOCALIZARE: terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității și are o suprafața totală de 63 ha și 3600 mp, având ca proprietar Municipiul Timișoara.

Locatia dispune de legaturi de transport foarte bune, respectiv:

   7 km față de centrul orașului
   2,5 km față de drumul național DN 59
   8 km față de drumul național DN 6
   8 km față de drumul național DN 69
   8 km față de drumul european E 671
   8 km față de drumul european E 70
   acces asigurat printr-o arteră de patru benzi de circulație, ce leagă fabricile existente de centrul orașului
   15 km față de aeroport.


CARACTERISTICILE DOMINANTE ALE ACESTEI ZONE sunt următoarele:existența traseului de circulație feroviară pe latura sudică a zonei;
existența canalului Bega pe latura nordică a zonei;
propunerea de realizare a centurii ocolitoare a municipiului Timișoara care va trece adiacent laturii vestice a amplasamentului și va facilita legătura cu DN 59 și DN 59A, DN 69;.

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA A PARCULUI
Energie electrică – alimentarea cu energie electrica se face de la stațiile de transformare 110/20 kV Freidorf și 110/20/10 kV Fratelia.
Gaze naturale – Debitul disponibil pentru Parcul Industrial Freidorf este de 1.075 mc/h.
Apă potabilă – Alimentarea cu apă a Parcului Industrial Freidorf este asigurată din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipiului Timișoara de o conductă cu diametrul de 355 mm, care are o capacitate de transport la o presiune de 1,5 atm, de 81 l/s. Debit disponibil de apă de 70 l/s.
Canalizarea – Preluarea apelor uzate a căror indicatori de calitate se încadrează în normativul NTPA 002 este asigurată de o rețea de canalizare de 400 mm și 500 mm și o stație de pompare care asigură transportul debitului de apă uzată menajeră din incinta Parcului Industrial în sistemul centralizat de canalizare al Municipiului Timișoara. Sistemul de canalizare poate transporta un  debit de 0,2 mc/s (200 l/s).
Colectare deșeuri – se realizează de 2 ori pe săptămână.
Rețea de telefonie – fibră optică

SUPRAFATA LIBERA PENTRU CONCESIONARE: în cuantum total de 20 ha.
Municipalitatea concesionează parcele (părți) din terenul corespunzător acestui parc, având suprafețe cuprinse între 1 ha, 4ha, 5ha și 6 ha care pot fi redimensionate/dezmembrate în funcție de intenția și specificul afacerii respective.

PERIOADA DE CONCESIONARE:
Terenul este concesionat pe o durata de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 24,5 ani, ceea ce inseamna un total de 73,5 ani.
Procedura de concesionare: Terenul este dobândit prin procedura de licitatie publica deschisă. Licitația se organizează în conformitate cu prevederile legale și cu condițiile concesionării: zona construită trebuie să acopere între 30% si 70% din intreaga arie concesionată; cel puțin 20% din parcela concesionată trebuie să fie zonă verde; cel puțin 50 de locuri de muncă pentru 1 hectar concesionat. Divizarea parcelei, scoaterea din circuitul agricol și modificarile în cartea funciară vor fi efectuate dupa licitație, pe cheltuiala investitorul.

REDEVENȚA
Redevența este stabilită printr-un raport de evaluare întocmit la data intenției de concesionare  a terenului (în anul 2017  redevența este de 0,72 euro/mp/an).

PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE FIRMELOR GĂZDUITE ÎN PARC:

• Producție componente auto
• Semnalizari rutiere
• Tratarea și acoperirea metalelor
• Producție corpuri de iluminat


STIMULENTE  FISCALE

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ATRAGEREA DE INVESTIȚII ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

În funcție de valoarea investiției și de numărul de locuri de  muncă înființate,  agenții economici beneficiază de următoarele stimulente:


Valoarea investiției
Locuri de muncă înființate
              Facilități fiscale
>  2,5 milioane euro echivalent în lei
Minim 30
reducere de 15% la plata impozitului pe clădiri;
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiției;
>5 milioane euro echivalent în lei
Minim 60
reducere de 20% la plata impozitului pe clădiri;
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiției;
>10 milioane euro echivalent în lei
Minim 140
reducere de 30% la plata impozitului pe clădiri;
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiției;
> 15 milioane euro echivalent în lei
Minim 250
reducere de 40% la plata impozitului  pe clădiri;
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiției;
> 20 milioane euro echivalent în lei
Minim 500
reducere de 80% la plata impozitului pe clădiri;
scutire de la plata impozitului pe teren aferent investiției; facilitățile acordate nu vor putea depăși 708.000 lei/an.

AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALĂ „CLĂDIREA VERDE”

Se acordă reducere de la plata impozitului pe clădiri in funcție de nivelul de sustenabilitate al clădirii cu efect asupra creșterii calității vieții în raport cu factorii de mediu, sociali și economici, astfel:


Tipul de certificat de performanță energetică deținut
        Nivelul de sustenabilitate aclădirii
Facilități fiscale
Clasa A
a.1.In sistemul de certificare BREEAM:
a.1.1.Breeam In-Use International (componente obligatorii – Asset și Building Management) – Outstanding, Excellent
a.1.2.Breeam 2009 Europe Commercial – Outstanding, Excellent
a.1.3.Breeam New Construction 2014 – Outstanding, Excellent
a.1.4.Breeam 2010 International – Outstanding, Excellent
a.2. In sistemul de certificare LEED:
a.2.1.Leed for Homes- Platinum
a.2.2.Leed for Core and Shell – Platinum
a.2.3.Leed for New Construction – Platinum
a.2.4.Leed for Existing Buildings – Platinum
a.3. In sistemul de certificare DGNB:¨C64Ca.3.1.DGNB: Gold¨C65Ca.4. In sistemul de certificare GREEN STAR:¨C66Ca.4.1. GREEN STAR : 6 STARS¨C67Ca.5. In sistemul de  certificare CASBEE¨C68Ca.5.1. CASBEE : S sau A
reducere de 50% la plata impozitului pe clădiri;