Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Organele de conducere al Consiliului Seniorilor și al comisiilor

Organele de conducere al Consiliului Seniorilor și al comisiilor

1. Membrii Biroului de Coordonare, conform  Art. 2.3.2. din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Seniorilor Timișoara sunt:

 • Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice  ing. ADRIAN ORZA;
 • Președintele de onoare, decanul de vârstă al membrilor prof. GHEORGHE CHIORAN;
 • Reprezentantul Primăriei, referent DabâcA  OTILIA sau referent FLOREA DOINA;

Membrii aleși în ședința plenară a C.S., din 29.01.2007, cu unanimitate de voturi a celor 43 de membrii prezenți sunt:

 • Președinte executiv – col. (ret.) TAT ŞTEFAN;
 • Vicepreședinte executiv – ing. VLAD NICOLAE;
 • Secretar – ing. DOMIDE DOINA;
 • Secretar adjunct – prof. MOCANU ADRIANA;
 • Membru – jr. ANDREI GHEORGHE;
 • Membru – prof. CIUMAŞIU ELISABETA;
 • Membru –ec. ISPAS HORTENSIA;
 • Membru –jr. PRODEA TRAIAN;
 • Membru – ing. POLEAC GHEORGHE;
 • Membru –dna. VLĂDOIANU RODICA.

Mandatul membrilor B.C.C.S.T. aleși este până în luna octombrie 2010, când se fac alegeri.

2. Birourile de conducere ale comisiilor C.S.T. conform Art. 2.3.3. din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Seniorilor Timișoara sunt formate din:

Memoria Colectivă, Tradiții și Estetica Orașului:

 • Președinte – col. (ret.) TAT ŞTEFAN;
 • Vicepreședinte – ing. POLEAC GHEORGHE;
 • Secretar – prof. MIHALCA DOINA;
 • Secretar adjunct – prof. POPA FLOAREA ;

Persoane Vârstnice:

 • Președinte – jr. ANDREI GHEORGHE;
 • Vicepreședinte – prof. CIUMAŞIU ELISABETA;
 • Secretar – dna. AVRĂMUȚ DORINA ;
 • Secretar adjunct – ŞICLOVAN MARIOARA;

Relații Publice:

 • Președinte – ec. ISPAS HORTENSIA;
 • Vicepreședinte – jr. PRODEA TRAIAN;
 • Secretar – ing. DOMIDE DOINA;
 • Secretar adjunct–prof. MOCANU ADRIANA;

Intergenerații:

 • Președinte – ing. VLAD NICOLAE;
 • Vicepreședinte–dna. VLĂDOIANU RODICA;
 • Secretar – dna DAVID BRAD MARIA;
 • Secretar adjunct – dna. OPRICAN CONSTANȚA.

Mandatul membrilor birourilor de conducere este până în septembrie 2010 când se fac din nou alegeri conform regulamentului Art. 2.3.3.

3. Consiliul Seniorilor are în componența sa 76 de membrii în evidență.

4. Informații la telefonul 0722678036 sau la „Centrul de zii al persoanelor vârstnice” de pa calea Sever Bocu (Lipovei) nr.44 A la telefonul 0256490286.

PREŞEDINTELE EXECUTIV

Ştefan Tat