Primăria Municipiului Timișoara

Șuli Caius Sorin

Secretar

Șuli Caius Sorin

Email: caiussuli@yahoo.com

Secretar Primaria Municipiului Timisoara: Caius Suli

Date Personale


Data naşterii: 14.01.1974
Naţionalitatea: ROMÂNĂ
Starea civilă:

Aptitudini Personale


Comunicare, seriozitate, competenţe dobandite în cadrul activităţilor la locul de muncă.
Capacitate decizionala, aptitudini de coordonare, lucru în echipă, capacitate de autoperfecţionare
Experienţă în organizarea şi conducerea sectorului public.
Perseverenţă, coerenţă în exprimare, abilităţi de negociere.

Experienta Profesionala


Perioada: 01.10.2014;
Funcţia sau postul ocupat: ŞEF SERVICIU
Activităţi şi responsabilităţi principale: COORDONAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI JURIDIC, AVIZAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE DE CĂTRE AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ
Numele şi adresa angajatorului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA – BV. C. D. LOGA NR. 1, TIMIŞOARA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Formare si Pregatire


2006 – 2008 MASTER ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ – UNIVERSITATEA TIBISCUS, FACULTATEA DE DREPT
2015 - CONTROLUL LEGALITAŢII ACTELOR PRIN INTERMEDIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV
2016 – PROCEDURA CIVILA ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Calificarea / diploma obţinută: LICENŢIAT IN ŞTIINŢE JURIDICE
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: DREPT CIVIL, PROCEDURĂ CIVILĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, ADMINISTRATIE PUBLICA