Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  1  
  ...
  15
  ...
    32
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  1707/20.05.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, extras CF nr. 405245 (CF vechi 121605), nr. top 1169/1Hudac Adrian pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Piaa regina Maria nr.3obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru sănătate - Extindere clădire existentă P, rezultând clădire P cu funciunea de casă tip familial.
  1706/20.05.2019CF nr.406247 si CF nr.446459 TimisoaraBALASOIU ANGELA Aleea Viilor nr.2A - Bucovinei nr.45dezlipirea nu respecta RLU aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.619/2018. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1705/20.05.2019extras de CF 428308, TOP 251, extras de CF 403660, TOP 215/2, extras de CF 403138, TOP 214, extras de CF 415517, TOP 1178, extras de CF 409208, TOP 215/1, extras de CF 438018, TOP 1179-1181, 1185.1189/1.1179-1181.1185.1189-1190/5.1182.1187-1188/1, extras de CF 402977, TOP 209, extras de CF 403144, TOP 1193, extras de CF 403133, TOP 96/2/1MUNICIPIUL TIMISOARA-D.G.D.P.P.R.U. cf.extrase CF anexateobținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări reparatii/intretinere a spațiilor publice - Piața Victoria.
  1704/16.05.2019extras de CF 426461, TOP 426461DARADICS ANAMARIA Chisodei nr.18obtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii pentru locuinte - Realizare foisor(pavilion) gradina.
  1703/16.05.2019plan incadrare in zona, plan de situatie, CF nr.403337-C1-U4,nr.cadastral 403337-C1-U4, nr.top.12710/VITOMA DORIN ADRIAN PT. STOIANOV SPASOICA Ciprian Porumbescu nr.104 ap.6obtinere A.C. - lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Schimbare destinatie spatiu din locuinta ap. 6 in spatiu cu alta destinatie - SAD si creare acces direct din exterior. Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada cladirii
  1702/16.05.2019CF 444662, Top: 444662; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000 HORVATH FELICIA ELENA prin CIOCAN C-TIN VIRGILIU nr.33Bobtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificarea culorilor la fatadele imobilului autorizat cu AC nr. 702/24.05.2018 - ,,Construire locuinta unifamiliala in regim de inaltime P+2E si imprejmuire teren.''
  1701/16.05.2019CF 419525, nr. cad.419525, 419525-C1, 419525-C2, (CF vechi 8908, Top: 17863, 17864); Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ROIBAN ALECS pentru SUSCA GHEORGHE TRIFOIULUI nr.7Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Extindere si mansardare casa existenta rezultand casa familiala P+M, construire CARPORT. Lucrari de tip d)-Imprejmuiri -Refacere imprejmuire
  1700/16.05.2019CF nr. 431946, nr. top 431946; CF nr. 431946-C1-U1, nr. top 1134/633//a/2/I; CF nr. 431946-C1-U2, nr. top 1134/633/A/2/II, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500ARH. FORT OLIMPIU pentru IANCU ION PAVLOV nr.23obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuință: Modificări interioare si exterioare - Mansardare casa existenta P, rezultand regim de inaltime P+M (maxim 2 apartamente)
  1699/16.05.2019extras de CF 404277-C1-U3, TOP 26528/IMAIER ION TIBERIU CALEA MARTIRILOR 1989 nr.44 et.parter ap.SADobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Realizare acces direct din exterior la SAD existent (transformare din doua ferestre in doua usi)
  1698/16.05.2019CF nr. 414673 top 19111, 19112 (nr. CF vechi 11995); Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000FLOREA ANTONIE CRISTIAN pentru SOARE OVIDIU MANOLE nr.1obținere A.C. lucrari de tip d) - Imprejmuire - Intrare in legalitate -Refacere imprejmuire teren .
  1697/16.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 402789-C1-U7 Timișoara (extras CF vechi 118505), nr. top. 12242/I/IV;extras CF 402789-C1-U3 Timișoara (extras CF vechi 118508), nr. top. 12242/I/VSURCA LIANA ROXANA PT SC TIMMOBILIA SRL PIATA ALEXANDRU MOCIONI (fosta strada STEFAN FURTUNA) nr.3 et.I si II ap. ap.4 SI 5obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte.Amenajari/modificari interioare (fara interventii structurale) la apartament 4 si 5
  1696/16.05.2019extras de CF 423247-C1-U1, TOP 9905/3/IVSATMARI LUDOVIC PRIN arh.DAN BUNEA Sorin Titel nr.12 ap.garaj 4obtinere A.C. - lucrari de tip b) - Constructii provizorii - Reparatii la garaj nr.4 existent
  1695/16.05.2019CF nr. 414890 top 414890-C1; Plan de situație 1:1000 și Plan de încadrare în zonă 1:5000VN ATELIER SRL pentru CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL C.BREDICEANU nr.10/C-adresa provizorie, CLADIREA 3(C)obtinere A.C. - Lucrari tip a)- Constructii pentru sanatate- Amenajare CLINICA MEDICALA "REGINA MARIA" (amenajare prin compertimentari interioare nestructurale); lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu. Amplasare firma pe fatada pe durata contractului de inchiriere.
  1694/16.05.2019extras de CF 402903-C1, TOP 324, extras de CF 402903, TOP 402903ADRIANA FRATILA PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI Eugen De Savoya nr.7obținerea AC - Lucrări de tip b) - Reabilitare fațade imobil existent
  1693/16.05.2019extras de CF 433394, TOP 433394BONCHIS AURELIA CLEOPATRA FRANCISCA PRIN 3D ARCHIDRAW SRL Noua nr.41obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Mansardare casă existentă P, rezultând casă în regim de înălime P+M. - Intrare în legalitate. După reglementarea construciilor în CF poate fi utilizat pentru : obținere A.C.- Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte- Extindere anexă în regim P i Lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț/servicii - Schimbare destinație spațiu din garaj în spațiu pentru comerț / servicii.
  1692/16.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr.417647, CF nr.417647-C1, top 6490-6491,CF nr.417647-C1-U2, cad. 417647-C1-U2, CF nr.417647-C1-U3, cad. 417647-C1-U3, CF nr.417647-C1,OLARIU ELENA PRIN GOLOPENTA EMILIA ANCA Samuil Micu Klein nr.12Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Consolidare si mansardare ap.2 si ap.3 in regim P rezultand ap.2 si ap.3 in regim P+M.
  1691/16.05.2019 CF nr. 445648 top. 445648, CF nr. 445649 top 445649; CF nr. 445650 top 445650, F nr. 407988, nr. top.407988,SC. SEDAKO GROUP SRL prin AVRAM CRISTINA ARMONIEI nr.25obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pt. locuinte si functiuni complementare- Construire locuințe colective și funcțiuni complementare in regim maxim de înălțime S+P+8E+Er- ETAPA 3: corpurile F, G, H - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 245/23.04.2019 .
  1690/16.05.2019CF 447420, Top: 447420; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500TULBURE ROXANA PT. SC METALTIM SA TIMISOARA IULIU MANIU nr.35Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Extindere retea apa si canal si bransament apa si racord canal; Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana; Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana; Lucrarile de tip c) - Constructii pentru cai de comunicatie - amenajare spatii publice.
  1689/16.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, C.F. 447143, Nr. cad. 447143; C.F. 447151, Nr. cad. 447151; C.F. 447089, Nr. cad. 447089; C.F. 447088, Nr. cad. 447088; C.F. 442379, Nr. top. 1243/2/2/8; C.F. 409512, Nr. top. 1244/1/1; C.F. 438110, Nr. top. 1243/1/9/1/1/1/2;1243/2/2/1/1/3/1/2S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. prin imputernicit RADCU FLAVIUS Conform CF-uriobținere AC - lucrări de tip c) Constructii pentru cai de comunicatie - Lucrari de largire a Caii Circumvalatiunii, realizare strada publica noua si racordare la strada existenta (marcaje, semaforizare, trotuare, etc). poate fi utilizat pentru obtinere AC - lucrări de tip c) Retele edilitare: Deviere si extindere retele existente
  1688/16.05.2019extras de CF 412333, TOP 412333, extras de CF 412333-C1,TOP 9225, 9226TECTONICS HOUSE SRL PENTRU DAHHMA RICHARD JOSEPH Eroilor de la Tisa nr.8Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte/birouri - Modificare AC nr.448/02.04.2018 prin modificare regim de inaltime si functiune conform PUZ apropbat prin HCL 844/2012 rezultand cladire P+4E+Er, doar dupa ce proprietarul va obtine titlul pe teren.
  1687/16.05.2019C.F. nr. 442221, Nr. top 442221, 442221-C1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000 S.C. AXO UTIL S.R.L. MIRCEA CEL BATRAN nr.178obtinere AC - Lucrari de tip d) - Realizare acces auto si pietonal , Legalizare conf.Legii 50/91 rep si act.
  1686/16.05.2019C.F. nr.447419, Nr.top. 447419, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000TULBURE ROXANA pentru METALTIM S.A. IULIU MANIU nr.35Obtinere AC - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte si comert - Construire complex rezidential de locuinte colective cu spatii comerciale la parter conform PUZ aprobat prin HCL 207/2017 si amenajare locuri de parcare in incinta. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Refacere imprejmuire cu realizare accese auto si pietonale
  1685/16.05.2019extras de CF 405134, TOP 405134SCHEOPEA GHEORGHE Martir Ion Miron nr.14obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe și SAD - Constructie casa P+2E cu SAD la parter si maxim doua apartamente la etaje
  1684/16.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 423875-C1-U29 Timișoara, nr. cad. 423875-C1-U29, extras CF 423875 Timișoara (extras vechi CF 134421 Timișoara), nr. cad. 423875, (nr. top. 14325-14327/25), extras CF 423875-C1 Timișoara, nr. electronic 423875-C1,NOVAC SORIN reprezentant al SC LAM PROJECT SRL Gavril Musicescu nr.173 ap.PODobtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte -Modificări interioare/compartimentări în pod existent ( fără modificarea functiunii si fara generarea de noi unitati locative)
  1683/16.05.2019plan incadrare in zona, plan de situatie, CF nr.405034-C1-U17; CF nr.405034-C1-U17VALCANEANTU DANA-BIANCA VASILE ALECSANDRI nr.2 et.subsol ap.boxanu poate fi utilizat în scopul declarat "Schimbare destinatie din boxa in SAD si cu acces exterior fara modificari interioare (spatiu comercial)"întrucât nu se incadreaza in"modalitati de interventie posibile"pentru imobilul situat pe str.V. Alecsandri nr.2 din PUZ aprobat prin H.C.L. 52/1999 .
  1682/16.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 438557 Timișoara, nr. cad. 438557TRIFU MIRCEA DAN LUCIAN prin CRĂCULEAC MIRCEA Calea Buziaului- identificat rin CF nr.438557 obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casă individuală cu funciuni complementare la parter, în regim de înălțime P+2E+M. și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire proprietate.
  1681/16.05.2019C.F. nr. 437652, nr. cadastral 437652, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000ARDELEAN LIIANA Al.Viilor nr.12/BINFORMARE
  1680/16.05.2019CF nr. 438417- Timisoara, CF nr. 438416-TimisoaraDRASORAL DAS SRL Obobescu nr.56 acordarea dreptului de servitute de trecere, in suprafata de 756mp, cu pasul si auto pe imobilul cu nr. cad. 438416 in favoarea imobilului cu nr. cad. 438417 si este valabil doar insotit de plasa anexa nr. 02, intocmita de firma SC GAUSS SRL, vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
  1679/15.05.2019extras de CF 404227, TOP 404227TOMA DORIN ADRIAN PENTRU CICIO GHEORGHE Carol Davila nr.70obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare constructii, mansardare casă existentă(C1), rezultând casă în regim de înălțime P+1E+M si desfiintare partiala anexa(C2).
  1678/15.05.2019C.F. 401869-C1- U1, Nr. top. 12201/VIII, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000BAGIU DANUT prin SC ATU PROJECT 4XR SRL Motilor nr.7 et.parter ap.9obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pt. locuinte - Amenajare mansarda in pod existent la ap. 9
  1677/15.05.2019extras C.F. nr.412350-C1-U5 , nr.cadastral 412350-C1-U5 , Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000LUNGAR NICANOR APRODUL MOVILA nr.15 ap.2obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperișul ap.2
  1676/15.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 431579 Timișoara (extras vechi CF 144447), nr. top. Cc1504/1/3/10/1, A1504/1/3/10/2URSU CORNELIA ELENA prin TULBURE ROXANA Calea Buziaului- identificat prin CF nr.431579obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare construcie autorizată cu Autorizaia de Construire nr.617/30.05.2013: "Lucrari de tip a)- Constructii pentru locuinte- Construire casa familiala in regim de inaltime parter si acces auto. Lucrari de tip d)- Imprejmuire- Imprejmuire proprietate. Scd=Sc=485,00 mp".
  1675/15.05.2019plan incadrare in zona sc.1:5000, plan de situatie sc.1:500, extras CF teren nr.439698, Nr.top.439698S.C. ACTIV ALFA TRADE S.R.L. Conform C.F. nr. 439698elaborare Plan Urbanistic de Detaliu
  1674/15.05.2019C.F. Nr. 443028, Nr.Top. 443028, plan de situatie, plan de incadrare in zonaSC. SHOPPING CITY TIMISOARA reprezentat de BADICA NICOLAE CALEA SAGULUI nr.100Obtinere AC-Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii - Construire spalatorie auto self-service(cu fise).
  1673/15.05.2019CF 432854, Top: 432854 si CF 446881, Top: 446881; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500SC "SIDE TRADING" SRL PRIN TULBURE ROXANA nr.CF 432854 si CF 446881Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Extindere retea apa si canal si bransament apa si racord canal; Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale; Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana;
  1672/14.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 406954 Timișoara (extras vechi CF 240 Freidorf), nr. cad. 406954, nr. top. 554/1MIRUNA ARDELEAN pentru SC AUTOCLUB SRL TIMISOARA Calea agului nr.141, identificat prin CF nr.406954obținerea AC - Lucrări de tip f) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare construcie cu caracter provizoriu tip container administrativ (pe durată determinată de existență). Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare steaguri publicitare (pe durată determinată de existență). Lucrări de tip c)- Amenajare incintă (platforme, spații verzi, gospodărie edilitară). Prezentul certificat de urbanism poate fi folosit pentru obținere AC - Lucrări de tip c) - Rețele edilitare: apă, canal, energie electrică - Branșament apă și racord canal, alimentare cu energie electrică prin pozare subterană.
  1671/14.05.2019C.F. nr. 407790, Nr. cad 407790; Plan de situatie sc.1:500, Plan incadrare in zona sc.1:5000MORAR DIANA pentru RAUT BABUTA CORNEL CRISAN nr.65Obtinerea AC – Lucrari de tip a) Construire casa in regim de inaltime P+2E cu 2 apartamente. Lucrari de tip d) Imprejmuire - Realizare imprejmuire. Lucrari de tip c) Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Bransament apa si racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana. Bransament energie electrica prin pozare subterana
  1670/13.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan topo 1:2000, CF 410174 (CF vechi 150166, top A347/3) cad 410174SC ATG STUDIO SRL nr.Zona CALEA TORONTALULUIobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1669/13.05.2019CF nr.404500, (CF vechi nr.143480, nr.top. Cc711/1/1/1/2/2), nr.cadastral 404500, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500SC ALMAJAN D & A SRL prin ALMAJAN DIANA Calea Torontalului- identificat prin CF nr.404500Obtinere AC-Lucrari de tip a) i d) - Construcii comer i servicii- Construire clădire având funciunea de birouri/sedii firmă/comer/servicii, în regim de înălime P+1E parial cu zonă administrativă, acces auto, parcaje, gospodărie apă, casă poartă i împrejmuire teren, conform PUZ aprobat prin HCL nr.366/2010.
  1668/13.05.2019extras de CF 415422, TOP 3165-3166/1/1DRAGU IONEL Ion Roata nr.28obtinere AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcție existenta. prezentul Certificat de Urbanism nu poate fi utilizat pentru "lucrari de construire imobil in regim S+P+2E+M(ER) prevazut la parter cu SAD/ la subsol spatii depozitare(SAD), iar la etaj I cu camere de inchiriat, etaj 2 apartament de inchiriat/mansarda, birou in regim de pensiune la parter inclusiv receptie si sala mic dejun " intrucat propunerea nu respecta PUZ aprobat prin HCL 186/2003, referitor la regimul de inaltime(P+2E) si functiunea zonei(zona de locuinte pentru maxim doua familii).
  1667/13.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:1000, extras CF nr. 444556, nr. cad 444556, CF nr. 444555, nr. cad 444555, CF nr. 444554, nr. cad 444554.Dana Pigulea pentru SC SUBCONTROL SRL Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.24obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1666/13.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 424371 (CF vechi 12923, top 29548/2/1) cad 424371, CF 414475 (CF vechi 117089, top 29548/2/2) cad 414475S.C. STARCHETTI & ARTETTI S.R.L. pentru JUCAN ANTON si S.C. JUCAN S.R.L. TORONTALULUI nr. 26 si CALAN nr.2Bobtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1665/13.05.2019CF 443881, Top: 443881; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500 JURAVLE MICHAEL PRIN SC IMJURAVLE SRL DUILIU ZAMFIRESCU nr.6Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canal, bransament apa si racord canal.
  1664/13.05.2019CF 444289, Top: 444289; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000NISTOR NICOLAE PT. CHIS CRISTIAN CALEA MARTIRILOR nr.103Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si 2 racorduri canal.
  1663/13.05.2019CF 410012, Top: 410012; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500 NITU MARIUS-NICOLAE PRIN SC IMJURAVLE SRL MARTIR ION MIRON nr.12Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1662/13.05.2019CF 421692, Top: 421692; Plan de incadrare in zona scara 1:5000, plan de situatie scara 1: 1000.GHERGHE DANIEL PT. SC PROFI ROM FOOD SRL ETERNITATII nr.8Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  1661/13.05.2019CF 433088, Top:433088; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500 BARBU DANIEL-JAN, OANES LIVIA PRIN CIOC LUCIAN CRAITELOR nr.5Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canal, bransament apa si racord canal.
  1660/13.05.2019CF 423587, Top: 423587; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.EMIL CRISTIAN PT SC GIULIUS EXPRESS SRL CLOSCA nr.54Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale ramificat prin pozare subterana.
  1659/13.05.2019CF 417085, Top: 2121/646-648/b/1/12/b/1/a/1/42/b/4/b/63-76/7; Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500DELGAZ GRID SA PENTRU CIRJAN CORNELIA JEAN PAUL MARAT nr.5Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament subteran gaze naturale.
  1658/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 SC CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.A sc.2Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1657/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 SC CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.A sc.1Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1656/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 SC CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.B sc.2Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1655/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.B sc.3Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1654/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 SC CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.B sc.1Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1653/13.05.2019CF 421496, Top: 421496; Plan de situație sc.1:500, plan de încadrare in zona sc 1:5000 SC CALYPSSO OIL SRL PRIN STAR PROJECT SRL PRIN MUNTEAN LENUTA ION IONESCU DE LA BRAD nr.11A bl.A sc.3Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1652/13.05.2019CF 444982, Top: 444982; CF 445008, Top: 445008; CF 445009, Top: 445009; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.COSMA FLORIAN, CHIS CRISTIAN, CHARABA M SAMIR, PRIN SC SABINAUR SRL ELISABETA RIZEA nr.12,14,16Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1651/13.05.2019CF 442288, Top: 442288; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.SOCIETATEA "TORMA IMOBCONSTRUCT "SRL PRIN SC. AS-ROMPRIM SRL IULIU PODLIPNY nr.28Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1650/13.05.2019CF Nr. 407291,Nr.cadastral 407291;CF Nr.425774 nr. cadastral 425774,plan de situatie si plan de incadrare in zonaTUDORICA PATRU SI TUDORICA LIVIA CORNELIA PRIN CLONTA IOANA Ludwig Von Ybl nr.1 si 1bobținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare construcții existente;obtinere AC - Lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Imprejmuire teren.
  1649/13.05.2019planșele U376.02 „Situația existent㔠întocmite de SC MELVIN SRL, extras CF 409851 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A260/1/1/1, extras CF 409852 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A260/1/2/1, extras CF 409853 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A265/1/1/1/1, extras CF 409854 (extras CF vechi 137966), nr. cad. F261/1/1/1, extras CF 409748 (extras CF vechi 129224), nr. cad. Cc274/1/1, extras CF 409824 (extras CF vechi 129225), nr. cad. Cc274/1/2, extras CF 409740 (extras CF vechi 143889), nr. cad. A274/1/3, extras CF 409779 (extras CF vechi 129537), nr. cad. A274/1/4, extras CF 409774 (extras CF vechi 141776), nr. cad. A274/1/5, extras CF 409850 (extras CF vechi 131399), nr. cad. A274/1/6, extras CF 409746 (extras CF vechi 130706), nr. cad. A274/1/7, extras CF 409783 (extras CF vechi 130705), nr. cad. A282/1/a, extras CF 409848 (extras CF vechi 131406), nr. cad. A282/1/b, extras CF 409743 (extras CF vechi 131407), nr. cad. A282/1/c, extras CF 409739 (extras CF vechi 131408), nr. cad. ASC BRAURON CONSTRUCT SRL prin PESCARU LOREDANA obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
  1648/13.05.2019extras C.F. nr.409202, nr.top.18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2 (nr. CF vechi: 65532 ), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BISERICA PENTICOSTALA CARMEL prin RACOVICEAN ANA Madonă nr.7obținere AC - Construcții pentru culte- Lucrări de tip d) - Împrejmuiri -Împrejmuire teren.
  1647/13.05.2019extras de CF 404987, TOP 419, extras de CF 404987-C1, TOP 419TEX-TIM 3R S.A PRIN Q PLANNING CONSULTANTS SRL Piata Unirii nr.6obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte: Reabilitarea fatadelor si a partilor comune.
  1646/13.05.2019CF nr. 446079, nr. top: 446079, 446079-C1; plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000IOGA FLORIN Sf.Apostoli Petru si Pavel nr.29/cobținerea AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuinte/SAD - Construire cladire in regim de inaltime P+2E cu functiune SAD la parter si maxim 2 apartamente la etajul I si II (pe parcela vor fi max.2 familii); lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire teren si creare acces auto; Lucrari tip f) - Constructii cu caracter provizoriu - Organizare de santier; Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclame luminoase pe fatada, amplasare totem luminos in incinta proprietatii, pe durata contractului de inchiriere;Obtinere AD - Lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa existenta (corp C1)
  1645/13.05.2019C.F. NR. 410899-C1-U1,top.410899-C1-U1,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSAO PROIECT SRL PT. SC CISO SRL PRIN LOUNGE CAFE DIELLI SRL Calea Aradului bl.33 ap.spatiu comercialobținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fațada aferentă spațiului si pe stalpii fatadelor spatiului comercial ,pe durata contractului de închiriere-Intrare in legalitate.
  1644/13.05.2019plan incadrare in zona Sc:1:5000, plan de situatie Sc.1:500, CF nr.425742, nr.cad.Top:11678,11679(CF vechi:5647); CF nr.402322, nr.cad:402322(CF vechi:5403., nr.topografic:11680,11681); plan de sitiatie, plan carte funciara, plan de incadrare in zona intocmita de persoana fizica autorizata.COLEGIUL MEDICILOR TIMIS prin NISTOR ANDREEA RAMONA INDEPENDENTEI nr.10-12obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1643/13.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 427348, nr. top 8690/1 (nr. CF vechi 14209)CALIN LILIANA GEORGETA Surorile Martir Caceu nr.44obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1642/13.05.2019extras de CF 425652, TOP 1665/635-637DIU SONELA PENTRU COSTINAS CATALIN-PAUL Herculane nr.57scopul declarat "Extindere casa parter in spatiu SAD(servis auto) regim de inaltime parter" nu respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018, referitor la functiunea zonei(zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare).
  1641/13.05.2019extras de CF 426449, TOP 426449GALAN DUMITRU PRIN SC 3D ARCHIDRAW SRL Gheorghe Adam(fosta Spitalul Nou) nr.14scopul declarat "Schimbare destinatie din spatiu comercial in vulcanizare, service auto" nu respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018, referitor la functiunea zonei(zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare).
  1640/13.05.2019extras C.F. nr.425954 nr.cadastral 425954 (nr. CF vechi 134439), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000, plan de situaie Plana nr.01-T/Proiect 24/2017 întocmit de ing.Gangal Iulian autorizat ANCPIALB MARIUS pentru IVAN ALEXANDRRU i IVAN LAURA Prof.Alexandru Cisman nr.6propunerea făcut㠄Intrare în legalitate pentru nerespectare amplasament casă i garaj pe parcelă-Autorizat cu AC 857/30.06.2015” nu respectă RLU în ceea ce privește amplasarea pe parcelă faă de limitele laterale.
  1639/13.05.2019CF nr. 408479, nr. top 515/b/1/b; 515/b/1/a/1 (nr. CF vechi 669 Freidorf); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000CAPUCEAN SILVIU pentru BLEDE VASILE NICOLAE ANDREESCU nr.32obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Recompartimentare, extindere si etajare casa existenta rezultand locuinta in regim de inaltime P+1E. Obținere AD- Demolare constructie extratabulara (corp C3 magazie).
  1638/13.05.2019extras de CF 431610, TOP 18238/1, 18238/2JUJESCU ROBOS DANUT VASILE Barierei nr.2obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) Legalizare - Construire anexă gospodărească din lemn in regim P
  1637/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 414890 Timișoara, nr. cad. 414890, 414890-C1Onescu Iasmina pentru WIPRO TECHNOLOGIES SRL CORIOLAN BREDICEANU nr.10/C(adresă provizorie)obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru birouri, comerț și servicii - Amenajări și modificări interioare partiale la constructia existenta (fara afectarea structurii de rezistenta sau a fatadelor)
  1636/13.05.2019extras CF nr. 446102, cad. nr.446102 (CF vechi nr.4811, nr.top.27923), plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,MARGHITU ROLAND-RADU Cozia nr.94 BINFORMARE
  1635/13.05.2019CF nr. 404226-C1-U3, nr. top 404226-C1-U3, plan de încadrare în zonă , plan de situație DRAGOMIR SIMONA pentru SC IVAN SRL MURES nr.magazin 27obținere A.C.-Lucrări de tip a)- Construcții pentru SAD (comert) - Modificări interioare pentru recompartimentarea spatiului comercial.
  1634/13.05.2019extras C.F. nr.443977, nr.cadastral 443977 (nr. CF vechi:2605), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MOCANU LAURA pentru MATEI ANCA-PATRICIA Dumbrava Roie nr.7obținere AC - Construcții pentru locuință-Lucrări de tip a) i d): Construire casă în regim P+M, anexă gospodărească P i împrejmuire teren.
  1633/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 440599 Timișoara, (CF vechi nr.17151, nr top 21330/2, 21331/2), nr. cad.440599, plan de amplasament i delimitare imobil întocmit de ing.Popescu Radu AndreiBIRO MARTON IOSIF prin IONESCU VALERIA Drago Vodă nr.13obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare anexe extratabulare, modificări interioare, exterioare i extindere la casa P existentă.
  1632/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr.409991, nr.cadastral 409991, extras CF nr.409991-C1Timișoara (extras vechi CF 135263 Timișoara), nr. top. 6848-6849/1/2BALLONAD CRISTINA pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA ROMANILOR nr.2 Piaa Rooswelt (Piaa Romanilor) nr.2obținere A.C. - Lucrări de tip b) Constructii pentru locuinte - Reabilitare clădire istorică în regim de înălime P+2E existentă.
  1631/13.05.2019C.F. nr. 400848-C1-U2(CF vechi nr.7910 Chisoda), Nr. cadastral: 400848-C1-U2, C.F. nr. 400848, Nr. cadastral: 400848, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MARINA IONEL PETRU prin IANCULOVICI MIROSLAV Bujorilor nr.77 ap.5obtinere A.C. - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si etajare apartament nr.5 existent.
  1630/13.05.2019CF nr. 433857 Timisoara (CF nr. vechi 3305 Freidorf, nr. topo 509/a/3, 504/10/2/1) SZALA ADELA CARMEN nr.22pentru dezlipire imobil conform documentatiei topografice - proiect nr.., executata de PFA Mihai Iosif M.Lupu, valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1629/13.05.2019CF nr.444701 Timioara ( CF vechi 137101)IOVA RAZVAN FLORIN i ENGELMANN ADRIAN PAVEL extravilan Calea Aradului nr.DN 69ieire din indiviziune , în vederea formării a două corpuri de proprietate LOT1 i LOT 3 , respectiv LOT 2 i este valabil doar însoțit de planșele vizate anexă la C.U. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1628/10.05.2019extras CF nr. 432123, nr. cad:432123, plan de situatie sc.1:1000, plan de incadrare in zona sc.1:5000 VASILACHE MARIUS - HORATIU reprezentant al CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. AVRAM IMBROANE nr.9obținerea A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru servicii - Compartimentari partiale interioare si schimbare destinatie la Corp C7 existent, din Grup poarta P+3E in remiza pompieri (constructie pentru adapostire vechicule) si spatii administrative
  1627/10.05.2019CF Nr. 442453 nr.cadastral 442453,plan topografic intocmit de persoana fizica autorizata ANCPI Rosca TarceaPAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA PRIN PFA ROSCA TARCEA DANIEL Piata Avram Iancu nr.15nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Obtinere autorizatie de construire spalatorie ecologica” nu respectă RLU în ceea ce privește funciunea zonei si nu respecta OUG nr. 195/2005 act., art. 71, alin. (1)
  1626/10.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:500, extras CF nr. 411819, nr. cad 411819 (nr. CF vechi 7424, nr. top 9493, 9494)ANGHEL ION Aurelianus nr.21obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1625/10.05.2019extras de CF 447339, TOP 447339BALASANU MIHAI DAN PRIN CIOCAN CONSTANTIN Zurich nr.18obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă pentru doua familii în regim P+1E+M si împrejmuire teren.
  1624/10.05.2019CF Nr. 416683 top 7440 (nr. CF vechi 1157), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BERARIU PAVEL GHEORGHE ASACHI nr.10 obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Construire casa familiala in regim de inaltime P+2E (max. 2 apartamente)
  1623/10.05.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, extras C.F. 427282 TIMISOARA, (extras CF vechi 1648 Chisoda), nr. top. 1541/635-637GERBL JOHANN prin EUGEN MANDAE HERCULANE nr.91obținerea AC - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa existenta. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire locuinte colective in regim de inaltime P+2E+M/Er” nu poate fi promovată întrucât nu respectă PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe individuale sau pentru maxim două familii ) si regimul de inaltime maxim admis in zona P+2E (trei niveluri supraterane).
  1622/09.05.2019CF NR. 441673, Nr.cadastral 441673, plan de situatie si plan de incadrare in zonaBENEA COSMIN prin ARH. MADALINA ONEA Calea Urseni nr.36obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuină pentru 2 familii în regim de înălime P+1E, copertină auto și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  1621/09.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situaeie 1:500, CF 438425 cad 438425 si CF438424 cad 438424SC MURGIA SRL prin arh. GEORGE STANCIU ALEEA VIILOR nr.12Bobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1620/09.05.2019plan de situatie, plan de incadrare, estras CF445752, 427996, 427893, 428158, 428157, 427892, 428156, 428155, DANA PIGULEA pentru SC ELBA SRL obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
  1619/09.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 439194, nr. cad 439194 (nr. top 2117-2118/1/2)ADAM OVIDIU ROMI pentru SIMIONESEI MIHAI Marginii nr.4obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru învățământ/servicii-Construire cladire cu functiune recreativ-educativ in regim maxim de inaltime P+2E.
  1618/09.05.2019Plan incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, CF nr. 426950-C16, nr.top. 7092/1; 7088/1/2/1; 6993/1; 7087/2/1/VI/A; CF nr. 426950, nr.top. 7092/1; 7088/1/2/1; 6993/1; 7087/2/1/1; ARTENIE CLAUDIU PESTALOZZI nr.22obținere A.C. -Lucrări de tip b)- Construcții pentru SAD - Etajare ateliere in regim P+1E si ghereta rezultand imobil cu functiunea de ateliere si birouri in regim P+2E.
  1617/09.05.2019extras de CF 447338, TOP 447338BALASANU MIHAI DAN PRIN CIOCAN CONSTANTIN Zurich nr.18obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă pentru doua familii în regim P+1E+M si împrejmuire teren.
  1616/09.05.2019CF nr. 431030; nr.cad 20257,20258; plan de situatie, plan incadrare in zonaFERENCZI IOAN CAIUS TEBEA nr.36obținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire bloc de locuinte” nu poate fi promovată întrucât nu respectă PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe individuale sau pentru maxim două familii) si regimul de inaltime maxim admis in zona P+2E (trei niveluri supraterane).
  1615/09.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 420862 (CF vechi 11535, top 21825/1) cad 420862, CF 402669 (CF vechi 11880, top 21823, 21824) cad 402669.VACCARI VALICA prin BURESIN MARICA CLOSCA nr.65, 67obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1614/09.05.2019CF Nr. 430131 Timisoara,tOP:14325-14327/21,plan de situatie si plan de incadrare in zona,copie plan de amplasament si delimitare imobil vizat de persoana fizica autorizat ANCPI sTurza AlexandruHERCZEG ANDREI reprezentant al SC EGERIA TM SRL PREOT ALEXANDRU BALAS nr.18obținere AC - Construcții pentru locuințe si SAD de tip a): - Construire imobil de locuințe colective si SAD în regim de înălțime P+2E+Er, amenajare locuri de parcare - conform PUZ aprobat prin HCL 98/2013
  1613/09.05.2019extras C.F. nr. 430132, Nr.top. 14325-14327/24, (poziție transcrisă din CF 134421 ) Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000HERCZEG ANDREI reprezentant S.C. EGERIA TM S.R.L. Preot Alexandru Balaș nr.20obținere AC - Construcții pentru locuințe si SAD de tip a): - Construire imobil de locuințe colective si SAD în regim de înălțime P+2E+Er, amenajare locuri de parcare - conform PUZ aprobat prin HCL 98/2013.
  1612/09.05.2019plan incadrare in zona Sc.1:5000, plan de situatie Sc.1:500; CF nr.446298, nr.cad:446298CADERE MIHAI pentru SC MICHAEL &MARI COMPANY EXCHANGE SRL prin MARCUSANU VERONICA Lamaitei nr.8/C adresa provizorieAviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1611/09.05.2019extras de CF 407905, TOP 407905STOICA MARIUS EMANUIL PRIN CRACULEAC MIRCEA Ariadna nr.16obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă in regim P. Obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuinta ( pentru maxim doua familii ) în regim S+P+2E cu garaj dublu inglobat si lucrari de tip d) - Imprejmuire teren.
  1610/09.05.2019CF nr.437890, top. nr.437890, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000BOT LUCIAN pentru S.C. SICILCOSTRUZIONI S.R.L. EDGAR QUINET nr.3obținere A.C. - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru locuințe - Construire imobil de locuințe colective în regim P+2E. Amenajare locuri de parcare în incintă, acces auto și împrejmuire.
  1609/09.05.2019plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, plan de situatie eliberat de PMT Sc:1:500, releveu Sc:1:100, CF nr.411225, nr.cad:Top:226/2, CAD:C1Top:226/2(Nr.CF vechi:138475), adresa DJCTimis nr.3186/18.11.2016BODEA MARIUS pentru COMPUTER FORCE SRL Gheorghe Lazar nr.3pentru Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1608/09.05.2019plan incadrare in zona Sc:1:5000, plan de sitiatie Sc:1:500, CF nr.444115, nr.top.444115MESZAROS SEBASTIAN IULIAN Chisodei nr.45-47obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara