Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri Europarlamentare și Referendum națiional 26 mai 2019

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  3
  ...
    19
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  1649/13.05.2019planșele U376.02 „Situația existent㔠întocmite de SC MELVIN SRL, extras CF 409851 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A260/1/1/1, extras CF 409852 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A260/1/2/1, extras CF 409853 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A265/1/1/1/1, extras CF 409854 (extras CF vechi 137966), nr. cad. F261/1/1/1, extras CF 409748 (extras CF vechi 129224), nr. cad. Cc274/1/1, extras CF 409824 (extras CF vechi 129225), nr. cad. Cc274/1/2, extras CF 409740 (extras CF vechi 143889), nr. cad. A274/1/3, extras CF 409779 (extras CF vechi 129537), nr. cad. A274/1/4, extras CF 409774 (extras CF vechi 141776), nr. cad. A274/1/5, extras CF 409850 (extras CF vechi 131399), nr. cad. A274/1/6, extras CF 409746 (extras CF vechi 130706), nr. cad. A274/1/7, extras CF 409783 (extras CF vechi 130705), nr. cad. A282/1/a, extras CF 409848 (extras CF vechi 131406), nr. cad. A282/1/b, extras CF 409743 (extras CF vechi 131407), nr. cad. A282/1/c, extras CF 409739 (extras CF vechi 131408), nr. cad. ASC BRAURON CONSTRUCT SRL prin PESCARU LOREDANA obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
  1648/13.05.2019extras C.F. nr.409202, nr.top.18240/1/13, 18240/1/14, 18242/2/1, 18241/2 (nr. CF vechi: 65532 ), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BISERICA PENTICOSTALA CARMEL prin RACOVICEAN ANA Madonă nr.7obținere AC - Construcții pentru culte- Lucrări de tip d) - Împrejmuiri -Împrejmuire teren.
  1647/13.05.2019extras de CF 404987, TOP 419, extras de CF 404987-C1, TOP 419TEX-TIM 3R S.A PRIN Q PLANNING CONSULTANTS SRL Piata Unirii nr.6obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte: Reabilitarea fatadelor si a partilor comune.
  1646/13.05.2019CF nr. 446079, nr. top: 446079, 446079-C1; plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000IOGA FLORIN Sf.Apostoli Petru si Pavel nr.29/cobținerea AC - Lucrări de tip a) - Constructii pentru locuinte/SAD - Construire cladire in regim de inaltime P+2E cu functiune SAD la parter si maxim 2 apartamente la etajul I si II (pe parcela vor fi max.2 familii); lucrari de tip d) - Imprejmuiri - Refacere imprejmuire teren si creare acces auto; Lucrari tip f) - Constructii cu caracter provizoriu - Organizare de santier; Lucrari tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclame luminoase pe fatada, amplasare totem luminos in incinta proprietatii, pe durata contractului de inchiriere;Obtinere AD - Lucrari de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa existenta (corp C1)
  1645/13.05.2019C.F. NR. 410899-C1-U1,top.410899-C1-U1,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSAO PROIECT SRL PT. SC CISO SRL PRIN LOUNGE CAFE DIELLI SRL Calea Aradului bl.33 ap.spatiu comercialobținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fațada aferentă spațiului si pe stalpii fatadelor spatiului comercial ,pe durata contractului de închiriere-Intrare in legalitate.
  1644/13.05.2019plan incadrare in zona Sc:1:5000, plan de situatie Sc.1:500, CF nr.425742, nr.cad.Top:11678,11679(CF vechi:5647); CF nr.402322, nr.cad:402322(CF vechi:5403., nr.topografic:11680,11681); plan de sitiatie, plan carte funciara, plan de incadrare in zona intocmita de persoana fizica autorizata.COLEGIUL MEDICILOR TIMIS prin NISTOR ANDREEA RAMONA INDEPENDENTEI nr.10-12obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1643/13.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 427348, nr. top 8690/1 (nr. CF vechi 14209)CALIN LILIANA GEORGETA Surorile Martir Caceu nr.44obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1642/13.05.2019extras de CF 425652, TOP 1665/635-637DIU SONELA PENTRU COSTINAS CATALIN-PAUL Herculane nr.57scopul declarat "Extindere casa parter in spatiu SAD(servis auto) regim de inaltime parter" nu respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018, referitor la functiunea zonei(zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare).
  1641/13.05.2019extras de CF 426449, TOP 426449GALAN DUMITRU PRIN SC 3D ARCHIDRAW SRL Gheorghe Adam(fosta Spitalul Nou) nr.14scopul declarat "Schimbare destinatie din spatiu comercial in vulcanizare, service auto" nu respecta prevederile RLU aferent PUG aprobat prin HCL 619/2018, referitor la functiunea zonei(zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare).
  1640/13.05.2019extras C.F. nr.425954 nr.cadastral 425954 (nr. CF vechi 134439), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000, plan de situaie Plana nr.01-T/Proiect 24/2017 întocmit de ing.Gangal Iulian autorizat ANCPIALB MARIUS pentru IVAN ALEXANDRRU i IVAN LAURA Prof.Alexandru Cisman nr.6propunerea făcut㠄Intrare în legalitate pentru nerespectare amplasament casă i garaj pe parcelă-Autorizat cu AC 857/30.06.2015” nu respectă RLU în ceea ce privește amplasarea pe parcelă faă de limitele laterale.
  1639/13.05.2019CF nr. 408479, nr. top 515/b/1/b; 515/b/1/a/1 (nr. CF vechi 669 Freidorf); Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000CAPUCEAN SILVIU pentru BLEDE VASILE NICOLAE ANDREESCU nr.32obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Recompartimentare, extindere si etajare casa existenta rezultand locuinta in regim de inaltime P+1E. Obținere AD- Demolare constructie extratabulara (corp C3 magazie).
  1638/13.05.2019extras de CF 431610, TOP 18238/1, 18238/2JUJESCU ROBOS DANUT VASILE Barierei nr.2obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) Legalizare - Construire anexă gospodărească din lemn in regim P
  1637/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 414890 Timișoara, nr. cad. 414890, 414890-C1Onescu Iasmina pentru WIPRO TECHNOLOGIES SRL CORIOLAN BREDICEANU nr.10/C(adresă provizorie)obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru birouri, comerț și servicii - Amenajări și modificări interioare partiale la constructia existenta (fara afectarea structurii de rezistenta sau a fatadelor)
  1636/13.05.2019extras CF nr. 446102, cad. nr.446102 (CF vechi nr.4811, nr.top.27923), plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,MARGHITU ROLAND-RADU Cozia nr.94 BINFORMARE
  1635/13.05.2019CF nr. 404226-C1-U3, nr. top 404226-C1-U3, plan de încadrare în zonă , plan de situație DRAGOMIR SIMONA pentru SC IVAN SRL MURES nr.magazin 27obținere A.C.-Lucrări de tip a)- Construcții pentru SAD (comert) - Modificări interioare pentru recompartimentarea spatiului comercial.
  1634/13.05.2019extras C.F. nr.443977, nr.cadastral 443977 (nr. CF vechi:2605), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MOCANU LAURA pentru MATEI ANCA-PATRICIA Dumbrava Roie nr.7obținere AC - Construcții pentru locuință-Lucrări de tip a) i d): Construire casă în regim P+M, anexă gospodărească P i împrejmuire teren.
  1633/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 440599 Timișoara, (CF vechi nr.17151, nr top 21330/2, 21331/2), nr. cad.440599, plan de amplasament i delimitare imobil întocmit de ing.Popescu Radu AndreiBIRO MARTON IOSIF prin IONESCU VALERIA Drago Vodă nr.13obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Demolare anexe extratabulare, modificări interioare, exterioare i extindere la casa P existentă.
  1632/13.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr.409991, nr.cadastral 409991, extras CF nr.409991-C1Timișoara (extras vechi CF 135263 Timișoara), nr. top. 6848-6849/1/2BALLONAD CRISTINA pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA ROMANILOR nr.2 Piaa Rooswelt (Piaa Romanilor) nr.2obținere A.C. - Lucrări de tip b) Constructii pentru locuinte - Reabilitare clădire istorică în regim de înălime P+2E existentă.
  1631/13.05.2019C.F. nr. 400848-C1-U2(CF vechi nr.7910 Chisoda), Nr. cadastral: 400848-C1-U2, C.F. nr. 400848, Nr. cadastral: 400848, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000MARINA IONEL PETRU prin IANCULOVICI MIROSLAV Bujorilor nr.77 ap.5obtinere A.C. - Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte - Modificari interioare, modificari exterioare si etajare apartament nr.5 existent.
  1630/13.05.2019CF nr. 433857 Timisoara (CF nr. vechi 3305 Freidorf, nr. topo 509/a/3, 504/10/2/1) SZALA ADELA CARMEN nr.22pentru dezlipire imobil conform documentatiei topografice - proiect nr.., executata de PFA Mihai Iosif M.Lupu, valabil doar vizat spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1629/13.05.2019CF nr.444701 Timioara ( CF vechi 137101)IOVA RAZVAN FLORIN i ENGELMANN ADRIAN PAVEL extravilan Calea Aradului nr.DN 69ieire din indiviziune , în vederea formării a două corpuri de proprietate LOT1 i LOT 3 , respectiv LOT 2 i este valabil doar însoțit de planșele vizate anexă la C.U. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1628/10.05.2019extras CF nr. 432123, nr. cad:432123, plan de situatie sc.1:1000, plan de incadrare in zona sc.1:5000 VASILACHE MARIUS - HORATIU reprezentant al CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. AVRAM IMBROANE nr.9obținerea A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru servicii - Compartimentari partiale interioare si schimbare destinatie la Corp C7 existent, din Grup poarta P+3E in remiza pompieri (constructie pentru adapostire vechicule) si spatii administrative
  1627/10.05.2019CF Nr. 442453 nr.cadastral 442453,plan topografic intocmit de persoana fizica autorizata ANCPI Rosca TarceaPAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA PRIN PFA ROSCA TARCEA DANIEL Piata Avram Iancu nr.15nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Obtinere autorizatie de construire spalatorie ecologica” nu respectă RLU în ceea ce privește funciunea zonei si nu respecta OUG nr. 195/2005 act., art. 71, alin. (1)
  1626/10.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:500, extras CF nr. 411819, nr. cad 411819 (nr. CF vechi 7424, nr. top 9493, 9494)ANGHEL ION Aurelianus nr.21obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil.
  1625/10.05.2019extras de CF 447339, TOP 447339BALASANU MIHAI DAN PRIN CIOCAN CONSTANTIN Zurich nr.18obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă pentru doua familii în regim P+1E+M si împrejmuire teren.
  1624/10.05.2019CF Nr. 416683 top 7440 (nr. CF vechi 1157), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BERARIU PAVEL GHEORGHE ASACHI nr.10 obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Construire casa familiala in regim de inaltime P+2E (max. 2 apartamente)
  1623/10.05.2019Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500, extras C.F. 427282 TIMISOARA, (extras CF vechi 1648 Chisoda), nr. top. 1541/635-637GERBL JOHANN prin EUGEN MANDAE HERCULANE nr.91obținerea AC - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa existenta. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire locuinte colective in regim de inaltime P+2E+M/Er” nu poate fi promovată întrucât nu respectă PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe individuale sau pentru maxim două familii ) si regimul de inaltime maxim admis in zona P+2E (trei niveluri supraterane).
  1622/09.05.2019CF NR. 441673, Nr.cadastral 441673, plan de situatie si plan de incadrare in zonaBENEA COSMIN prin ARH. MADALINA ONEA Calea Urseni nr.36obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuină pentru 2 familii în regim de înălime P+1E, copertină auto și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  1621/09.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situaeie 1:500, CF 438425 cad 438425 si CF438424 cad 438424SC MURGIA SRL prin arh. GEORGE STANCIU ALEEA VIILOR nr.12Bobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1620/09.05.2019plan de situatie, plan de incadrare, estras CF445752, 427996, 427893, 428158, 428157, 427892, 428156, 428155, DANA PIGULEA pentru SC ELBA SRL obtinere Aviz de Oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de Oportunitate obtinut in prealabil
  1619/09.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 439194, nr. cad 439194 (nr. top 2117-2118/1/2)ADAM OVIDIU ROMI pentru SIMIONESEI MIHAI Marginii nr.4obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru învățământ/servicii-Construire cladire cu functiune recreativ-educativ in regim maxim de inaltime P+2E.
  1618/09.05.2019Plan incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, CF nr. 426950-C16, nr.top. 7092/1; 7088/1/2/1; 6993/1; 7087/2/1/VI/A; CF nr. 426950, nr.top. 7092/1; 7088/1/2/1; 6993/1; 7087/2/1/1; ARTENIE CLAUDIU PESTALOZZI nr.22obținere A.C. -Lucrări de tip b)- Construcții pentru SAD - Etajare ateliere in regim P+1E si ghereta rezultand imobil cu functiunea de ateliere si birouri in regim P+2E.
  1617/09.05.2019extras de CF 447338, TOP 447338BALASANU MIHAI DAN PRIN CIOCAN CONSTANTIN Zurich nr.18obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă pentru doua familii în regim P+1E+M si împrejmuire teren.
  1616/09.05.2019CF nr. 431030; nr.cad 20257,20258; plan de situatie, plan incadrare in zonaFERENCZI IOAN CAIUS TEBEA nr.36obținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire bloc de locuinte” nu poate fi promovată întrucât nu respectă PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe individuale sau pentru maxim două familii) si regimul de inaltime maxim admis in zona P+2E (trei niveluri supraterane).
  1615/09.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 420862 (CF vechi 11535, top 21825/1) cad 420862, CF 402669 (CF vechi 11880, top 21823, 21824) cad 402669.VACCARI VALICA prin BURESIN MARICA CLOSCA nr.65, 67obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1614/09.05.2019CF Nr. 430131 Timisoara,tOP:14325-14327/21,plan de situatie si plan de incadrare in zona,copie plan de amplasament si delimitare imobil vizat de persoana fizica autorizat ANCPI sTurza AlexandruHERCZEG ANDREI reprezentant al SC EGERIA TM SRL PREOT ALEXANDRU BALAS nr.18obținere AC - Construcții pentru locuințe si SAD de tip a): - Construire imobil de locuințe colective si SAD în regim de înălțime P+2E+Er, amenajare locuri de parcare - conform PUZ aprobat prin HCL 98/2013
  1613/09.05.2019extras C.F. nr. 430132, Nr.top. 14325-14327/24, (poziție transcrisă din CF 134421 ) Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000HERCZEG ANDREI reprezentant S.C. EGERIA TM S.R.L. Preot Alexandru Balaș nr.20obținere AC - Construcții pentru locuințe si SAD de tip a): - Construire imobil de locuințe colective si SAD în regim de înălțime P+2E+Er, amenajare locuri de parcare - conform PUZ aprobat prin HCL 98/2013.
  1612/09.05.2019plan incadrare in zona Sc.1:5000, plan de situatie Sc.1:500; CF nr.446298, nr.cad:446298CADERE MIHAI pentru SC MICHAEL &MARI COMPANY EXCHANGE SRL prin MARCUSANU VERONICA Lamaitei nr.8/C adresa provizorieAviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1611/09.05.2019extras de CF 407905, TOP 407905STOICA MARIUS EMANUIL PRIN CRACULEAC MIRCEA Ariadna nr.16obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă in regim P. Obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire locuinta ( pentru maxim doua familii ) în regim S+P+2E cu garaj dublu inglobat si lucrari de tip d) - Imprejmuire teren.
  1610/09.05.2019CF nr.437890, top. nr.437890, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000BOT LUCIAN pentru S.C. SICILCOSTRUZIONI S.R.L. EDGAR QUINET nr.3obținere A.C. - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru locuințe - Construire imobil de locuințe colective în regim P+2E. Amenajare locuri de parcare în incintă, acces auto și împrejmuire.
  1609/09.05.2019plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, plan de situatie eliberat de PMT Sc:1:500, releveu Sc:1:100, CF nr.411225, nr.cad:Top:226/2, CAD:C1Top:226/2(Nr.CF vechi:138475), adresa DJCTimis nr.3186/18.11.2016BODEA MARIUS pentru COMPUTER FORCE SRL Gheorghe Lazar nr.3pentru Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1608/09.05.2019plan incadrare in zona Sc:1:5000, plan de sitiatie Sc:1:500, CF nr.444115, nr.top.444115MESZAROS SEBASTIAN IULIAN Chisodei nr.45-47obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1607/09.05.2019CF nr.407283 Timioara ( CF vechi 99211) , CF nr.407282 Timioara ( CF vechi 136225) , CF nr.4077280 Timioara ( CF vechi 130053)PANDELICA MARINELA Divizia 9 Cavalerie nr.90 , nr.60 - str.Demetriadealipire imobile i este valabil doar însoțit de planșele vizate anexă la C.U. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1606/08.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 411005-C1-U3 Timișoara (extras vechi CF 123454Timișoara), nr. top 12183/IISC 2A STUDIO DE IDEI SRL Timotei Cipariu nr.7 ap.2obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Mansardare în pod existent la apartamentul nr. 2.
  1605/08.05.2019CF nr. 431030; nr.cad 20257,20258; plan de situatie, plan incadrare in zonaFERENCZI IOAN CAIUS ebea nr.36obținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare constructii existente. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Construire case îniruite” nu respectă prevederile PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe individuale sau pentru maxim două familii).
  1604/08.05.2019extras de CF 418990, TOP 418990ALDEA VLAD ANDREI PRIN BAJA BOGDAN ANTON BACALBASA nr.79obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș
  1603/08.05.2019CF 446855, Top: 446855; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000BESNEA GHEORGHE PRIN SC STAR PROJECT SRL OVIDIU COTRUS nr.15Obtinerea AC lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale presiune medie prin pozare subterana.
  1602/08.05.2019extras de CF 412161, TOP 412161, extras de CF 412161-C1-U1, CAD 412161-C1-U1, plan de situaie i plan de încadrareSCURTU TURCANU CRISTIANA pentru POCOL OLGA Torac nr.7 ap.1obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru comerț/servicii - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap.nr.1) în spațiu pentru comerț(spaiu comercial) / servicii(cabinet veterinar). Amenajare acces. obținerea AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1601/08.05.2019extras CF nr. 413899-C1-U1, nr.cadastral 413899-C1-U1, plan de situaie, plan de încadrareSC ARCHIGEST SRL reprezentant al SC Power Electric SRL Stan Vidrighin nr.12 et.P ap.SAD1Obtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pt. depozitare si servicii- Modificari interioare aferent S.A.D. 1 existent
  1600/08.05.2019CF 400422, nr.top.20144-20145/1, CF nr. 400422-C1, nr. top 20144-20145/1, plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000GODEAN CLAUDIA pentru ROGOVEANU ION si MARCELA COMSA SPATARU (FOSTA ORHEI) nr.3obtinere AD - Lucrări de tip a) - Desfiintari - Desfiintare casa existenta. Prezentul certificat de urbanism nu poate fi folosit în scopul declarat întrucât propunerea făcută "Realizarea unei locuinte colective in regim de inaltime P+1E+Penthouse (etaj retras) - 6 apartamente" nu poate fi promovată întrucât nu respectă PUG în ceea ce privește funcțiunea admisă în zonă (locuințe pentru maxim două familii)
  1599/08.05.2019CF NR. 447309 Nr.cadastral 447309,plan de situatie si plan de incadrare in zonaPAROHIA ORTODOXA ROMANA FREIDORF prin Adamescu Paula Martir GOGU OPRE (fosta str. Vaslui) nr.32obtinerea AC - lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii si locuinte - Construire centru de asistenta sociala si maxim 2 apartamente (cu regim maxim de inaltime P+2E).Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Realizare imprejmuire si acces auto.
  1598/08.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 445042 cad 445042, CF 445043 cad 445043, CF 445044 cad 445044, CF 445045 cad 445045, CF 445046 cad 445046, CF 445047 cad 445047, CF 445048 cad 445048, CF 445049 cad 445049, CF 402528 (CF vechi 94302) top 19788/2/a/1/2/a, CF 402527 (CF vechi 94302, top 19788/2/a/1/3 cad 402527SC MUSITIM SA prin SC TOPO GIS EXPLORE SRL DUNARII nr.21obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  1597/08.05.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:1000, CF 430784 cad 430784(CF vechi 14336, top 2105) , CF 417588 (CF vechi 14336) top 2106, CF 411217 cad 411217 (CF vechi 14336, top 2103/1) .ABBOUD MOHAMED prin RD SIGN SRL Cîmpina nr.26obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1596/08.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:2000; extras CF nr. 421045, nr. cad. 421045 (nr. CF vechi 107831, nr. topo 8412-8413/2, 8415/2); extras CF 421061, nr. cad. 421061 (nr. CF vechi 132665, nr. cad. vechi A1554/1/8)ECOSYSTEME SRL prin arh. Pescaru Loredana CF nr. 421045, CF nr. 421061obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil
  1595/08.05.2019extras C.F. nr. 447643, nr.cadastral 447643 (nr. CF vechi: 426828, nr.top 2024, 2025), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MATEUCĂ JULIA Grigore T.Popa( Câmpina) nr.13 elaborare Plan Urbanistic Detaliu (PUD) -"Construire clinică stomatologică".
  1594/08.05.2019CF nr. 443393, nr.cadastral 443393, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000, plan de încadrare în zonă intocmit de SC WEST CAD SRLRADU SILVIU GELU prin ROTARIU COSMINA Lămâiei nr.8elaborare Plan Urbanistic Detaliu (PUD)
  1593/08.05.2019CF nr.443159 Timioara , CF nr.446618 TimioaraA & M VEST COMPANY SRL Câmpina nr.39alipire imobile i este valabil doar însoțit de planșele vizate anexă la C.U. Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  1592/08.05.2019CF nr. 447171 Timisoara Nr.cadastral 447171, plan de situatie si plan de incadrare in zona,POPESCU OLIVIAN i EMILIA Ion Popovici Bănăeanu nr.26 obținere AC - Construcții pentru locuință-Lucrări de tip a) i d): Construire casă în regim P+1E, împrejmuire teren i acces auto.
  1591/08.05.2019CF nr. 425211 top conform CF (nr. CF vechi 133837); NICOLCESCU ION EDUARD BENES nr.7obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș casa existenta.
  1590/07.05.2019CF Nr. 432851 nr.cadastral 432851,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare imobil GHISE GHEORGHE PRIN ROTARIU RAZVAN ALIN C.A. Rosetti nr.22obtinere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Modernizare si extindere/mansardare casa existente parter rezultand casa in regim de inaltime P+M, pentru maxim 2 familii
  1589/07.05.2019extras de CF 426461, TOP 426461DADARICS ANNAMARIA pentru SC GENKI MEDICAL CENTER SRL Chisodei nr.18obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru SAD - Schimbare destinație din casa parter în spațiu cu alta destinatie
  1588/07.05.2019extras C.F. nr. 406649 (provenita din conversia de pe hartie a C.F.2650 top.5300);Nr.cadastral 406649,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plansa intocmita de persoana fizica autorizata ANCPI Popescu Ciprian CosminTECTONICS HOUSE SRL PTR. STROIA MIHAELA LUMINITA Primăverii nr.6obținere AC - Lucrări de tip a) i d)- Lucrări de construcții: Construire casă în regim Sp+ P,amenajare incinta si accese auto si pietonal i împrejmuire teren.
  1587/07.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 422298-C1(extras CF vechi 22795), nr. cad. 27299, extras CF 422298 (extras CF vechi 22795), nr. cad. 27299SAO PROIECT SRL pentru CARMEN MOISESCU RENASTERII nr.18Obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Mansardare casa existenta Sp+P rezultand locuinta in regim de inaltime Sp+P+Mp (fara modificarea numarului de apartamente existent)
  1586/07.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 444636 Timișoara (extras vechi 2426 Ghiroda), nr. top. 1690/b/1/b/2/102, FILIP ALEXANDRU Martir Cornel Popescu (fosta str. Timiriazev) identificat prin CF 444636 Timișoara obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) : Construire garaj auto.
  1585/07.05.2019extras CF nr.442716 , cad. nr. A289/1/16 (poziție transcrisă din CF 145062) plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, plan cadastral intocmit de persoana fizica autorizata Mangiurea Eugeniu (pr.nr. 80/2006 -plansa nr.1)BOLOG GHEORGHE IDENTIFICAT PRIN cf NR.442716INFORMARE
  1584/07.05.2019CF nr. 415169 top conform CF (nr. CF vechi 13863/a); STOICHITOIU NICOLITA prin IUDEANU ELISABETA CLOSCA nr.35obținere A.C. - lucrări de tip a) , d)- Construcții pentruSAD/sanatate - Extindere si schimbare destinatie "casa familiala in regim D+P+1E+M ", rezultand clinica medicala (SAD) in regim de inaltime D+P+1E+M. Modificare gard imprejmuire existent. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațada cladirii (pe durata contractului de închiriere).
  1583/07.05.2019CF 445845, Top: 445845; plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500IONESCU MIRCEA-PIETRO PRIN CIOC LUCIAN BDUL TAKE IONESCU nr.46BObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1582/07.05.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1500, extras CF nr. 429722, nr. cad. 429722VIZITIU DELIA CF nr. 429722, nr. cad. 429722obtinerea Avizului de oportunitate si elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obtinut în prealabil
  1581/07.05.2019CF nr. 442005, Nr.cad: 442005; Plan de situație sc. 1:1000, Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:500LAIN GRETI - DANIELA prin SINCA MARIANA JECZA PETER nr.34obținere A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă în regim de înălțime P+1E cu locuinte pt. max. 2 familii. Lucrări de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren.
  1580/07.05.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 411199 Timisoara nr. cad. 411199 ( extras CF vechi 600 nr. top. 778)SC. BLUE PROGRESS prin CRISAN ADRIANA Martir MIROSLAV TODOROV ( fosta IASI ) nr.10obținerea AC - Lucrări de tip a)- Construcții pentru locuințe - Extindere si etajare casa existenta rezultand locuinta in regim de inaltime P+2E cu 2 apartamente.
  1579/03.05.2019CF nr. 403943 top 403943 (nr. CF vechi 104010); Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500MARCUS TRAIAN pentru SC TIMCO SA CALEA CIRCUMVALATIUNII nr.8-10Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Relocare PC 20 kV existent pe teren proprietate privata.
  1578/03.05.2019CF 407691 Timisoara, cad. nr. 407691(fost nr. top. 189/1/1-4), plan de situatie si plan de incadrare in zonaSC FLEXTRONICS ROMANIA SRL prin SC PRO-ARH TCC SRL Calea Torontalului nr.DN 6obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie, depozitare, servicii - Modificări interioare, exterioare i extindere la clădire existentă (relocare andocări).
  1577/03.05.2019CF 404512, Top: 6833; CF 404512-C1-U13; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ARON ADRIAN PRIN SILVANA OPREAN PIATA TRAIAN nr.7Obținere A.C. - lucrari de tip c) - Retele edilitare – energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  1576/03.05.2019CF nr. 425910 Timisoara (Nr. CF vechi: 7769), CF nr. 425909 Timisoara (Nr. CF vechi: 6213),CF nr. 425906 Timisoara (Nr. CF vechi: 19268), CF nr. 425911 Timisoara (Nr. CF vechi: 15135), CF nr. 426659 Timisoara (Nr. CF vechi: 7769)UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA Eroilor de la Tisaalocare numer cadastral prin operatiunea de dezlipire si alipire imobil inscris in CF nr. 425910 Timisoara, imobil inscris in CF nr. 425909 Timisoara, imobil inscris in CF nr. 425906 Timisoara, imobil inscris in CF nr. 425911 Timisoara, imobil inscris in CF nr. 426659 Timisoara, conform documentatiei topografice executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I - S.C AB-CAD S.R.L., nr. proiect 34/2019. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1575/03.05.2019CF nr. 431659 TimisoaraMUNICIPIUL TIMISOARA Piata Badea Cartanalocare numere cadastrale in vederea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 431659 in suprafata de13.946 mp., conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata de A.N.C.P.I. - S.C BLACK LIGHT S.R.L.. proiect nr. 2621/2017, vor rezulta: LOT 1 - curti constructii intravilan Piata Badea Cartan (strada) in suprafata de 5347 mp. ,LOT 2 - curti constructii intravilan Piata Badea Cartan in suprafata de 5403 mp., LOT 3 - curti constructii intravilan Piata Badea Cartan (strada) in suprafata de 3165 mp. ,LOT 4 - curti constructii intravilan Piata Badea Cartan in suprafata de 31 mp., si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1574/03.05.2019CF 407202 Timisoara (CF nr. vechi 140414), CF nr. 422862 Timisoara (CF nr. vechi 143867) si CF nr. 413193 Timisoara (CF nr. vechi 2).MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIR. G.D.P.P.R.U. Banatulalocare numar cadastral pentru operatiunea de prim înscriere în sistemul integrat de cadastru si carte funciar conform documentatiei topo-cadastrale intocmit de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr.2617/2019. : propunere prima înscriere cu diminuare de suprafaa rezultând : Nr. topo 16228/1/1/1/1 -teren intravilan in suprafata de 24378 m.p. cu scoala generala nr. 16. Proprietar teren Statul Roman si Municipiul Timisoara , nr. topo 16180-teren intravilan in suprafata de 3089 m.p. cu 1 garaj constructie provizorie in zona Dambovita. Proprietar teren Primaria Municipiului Timisoara, nr. topo 15969- teren intravilan in suprafata de 15704 m.p. Proprietar teren Primaria Municipiului Timisoara, si LOT 1 - teren intravilan in suprafata de 704 m.p. . Proprietar teren Municipiul Timisoara-domeniul public. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat prin emiterea unei Hotrâri a Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovarii unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul îsi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotararii Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara.Responsabilitatea identificrii corecte a planului cadastral (de carte funciar) si a determinrilor topografice, întocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dat de puntctele de contur, revine persoanei autorizate s execute lucrri de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciar, art.29 si 33 . 33 .
  1573/25.04.2019extras de CF 406680, TOP 406680 ISTODOR-IANCU FLORENTIN PRIN MITU CRISTIAN LAMAITEI nr.9/aobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice la sol si lucrari de tip c) - Racordare la SEN
  1572/25.04.2019extras de CF 415570, TOP 415570FERENCZI IOAN CAIUS Calea Torontalului nr.87/bobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  1571/25.04.2019extras de CF 436040, TOP 436040FILIP ALEXANDRU PENTRU MIRON CAIUS Legumiculturii nr.40obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a): Construire garaj si terasa.
  1570/25.04.2019extras de CF 407217-C1-U6, TOP 30032/I, extras de CF 407217, TOP 30032MOZORU MARIUS Acad.Petre P.Negulescu bl.B 122 sc.B et.parter ap.1obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire balcoane, la apartamentul nr.1 situat la parter, pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  1569/25.04.2019extras de CF 404709-C1-U4, CAD 404709-C1-U4SC ESPE ENERGIE SRL PRIN SC VITAMIN ARHITECTS SRL dr.Nicolae Paulescu nr.2 et.III ap.12obtinere A.C. - lucrari de tip b)- Constructii pentru locuinte - Reabilitare si amenajari interioare - fara interventii structurale
  1568/25.04.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 435543 Timișoara, nr.cad:435543(Nr.CF vechi:2880 Freidorf, Nr.Topografic:364/1/1)SUCLEA TITIANA-FLORICA PRIN NEGRUT CORINA Constantin Silvestri nr.2-Nr.Provizoriuobtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  1567/25.04.2019CF 445078, Top: 445078; Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan de situatie sc.1:500SC MB CONCEPT SRL PRIN SC IM JURAVLE SRL BDUL LIVIU REBREANU nr.181Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa, bransament apa si racord canal.
  1566/25.04.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 416610 (CF vechi 13432, cad 21491, 21492/1, 21493/1/1) cad 416610HOROBET DANIEL TULCEA nr.30propunerea facuta "Construire locuinte colective in regim de inaltime demisol+parter+2ET+etaj retras" nu respecta propunerile PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018, in ceea ce priveste functiunea zonei (maxim 2 familii), respectiv regimul de inaltime max. P+2E.
  1565/25.04.2019extras de CF 411285, TOP 30447VISAN DORINA MARESAL ALEXANDRU AVERESCU(fosta Lidia) - in fata imobilului nr.27obținerea AC - Lucrări de tip d) - Lucrări de amenajare a spațiilor publice - Amenajare locuri de parcare (de folosință publică) pe domeniul public conform HCL nr. 18/2000.
  1564/25.04.2019C.F.nr.444395, Nr.Top.444395, plan de situatie, plan de incadrareMUNICIPIUL TIMISOARA - D.G.D.P.P.C.R.U Calea Saguluiobtinere A.C. - Lucrari de tip c) - Căi de comunicație - Modernizare strada Calea Sagului (tronson cuprins intre str. Ana Ipatescu si limita administrativa a Municipiului Timisoara).
  1563/25.04.2019CF Nr. 411180 nr. cadastral 411180,plan de situatie si plan de incadrare in zonaSPITALUL CLINIC DE URGENTA PT. COPII LOUIS TURCANU TIMISOARA prin Adam OVIDIU Corbului nr.9obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate -Amenajare loc de joaca/parc pentru copii
  1562/25.04.2019CF 434844, Top: 434844; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000AZOITEI IOAN GABRIEL PRIN SC MARPRO INSTAL SRL SIMION BARNUTIU nr.33/AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1561/25.04.2019CF 441641, Top: 441641; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000ENCUTESCU EUGEN CATALIN PRIN SC MARPRO INSTAL SRL DORIN TEODORESCU nr.25BObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal; Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1560/25.04.2019CF 413836, Top: 413836; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500NISTOR NICOLAE PT DUTU MIHAI MARTIR CERNAIANU nr.37Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa. Bransament apa.
  1559/25.04.2019CF 433086, Top: 1208/b/1/29; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.BUJDOSO ANDREEA PRIN AS. ROMPRIM SRL JORGE AMADO nr.10Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1558/25.04.2019CF 414008, Top: 1702/635-637, 1701/635-637/2; Plan de situație 1:500, Plan de încadrare în zonă 1:5000.KEREKES LADISLAU PRIN TOP GAZ SRL BUJORILOR nr.25Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1557/25.04.2019CF 444683; Top: 444683; Plan de in cadrare in zona 1:5000; Plan de situatie 1:500 IONASCU AURELIAN ALFRED PRIN BORZA ADRIAN OEDIP nr.37Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  1556/25.04.2019CF 407437, Top: 1850,1851; plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500NISTOR NICOLAE PT FABIAN ADRIAN DR. GRIGORE T. POPA nr.27Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  1555/25.04.2019extras de CF 401440-C1-U79, TOP 26181/XVIIIVASILE SEBASTIAN PRIN CLONTA IOANA Circumvalatiunii bl.69 sc.A et.V ap.18obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare la apartament nr.18 si inlocuire tamplarie
  1554/25.04.2019 CF nr. 412948, nr.cad. 412948( Nr. CF vechi 21494 nr. top 973-974), plan de situatie, plan de incadrare in zonaANDRIS LADISLAU prin RADU SINITEAN MARTIR SEBASTIAN IORDAN nr.15obtinere AC - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru locuințe - Demolare partiala casa, extindere si etajare casa rezultand casa duplex in regim de inaltime D+P+1E, construire 2 garaje, acces si imprejmuire, dupa reglementarea situatiei juridice a terenului .
  1553/25.04.2019extras de CF 406689, TOP 406689, extras de CF 406689-C1, TOP 16978-16979TEXTINC S.A PRIN Q PLANNING CONSULTANTS SRL Bld.Regele Carol I (fosta Tineretii) nr.32obtinere AC- Lucrari tip b) - Constructii pentru SAD - Reabilitarea acoperisului si a invelitorii la imobil existent
  1552/25.04.2019extras de CF 413400, TOP 413400VACARU ALIN GEORGE PRIN POPA MIHAI-OCTAVIAN Eternitatii nr.18obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice pe acoperiș si lucrari de tip c) - Racordare la SEN
  1551/25.04.2019extras de CF 421908-C1, TOP 28239ALB MARIUS PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI Macin nr.6 bl.B5obținere AC - lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe.
  1550/25.04.2019C.F. 442574, Nr. top.1437/635-637, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc.1:250SARACIN ION si sotia SARACIN GHEORGHITA si fiul SARACIN GEORGIAN CRISTIAN CHISODEI nr.124 Informare
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara