Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  1
  ...
    21
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  2083/18.06.2019CF nr. 445396, nr. cadastral 445396, top 5481/1/1/1; Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000LUPASCU COSMIN LUCIAN pentru RADU CARMEN i MOCAN VIOREL Telegrafului nr.2obținere AC - Construcții pentru locuință - Lucrări de tip a) si d): Extindere si mansardare casă existentă Dp+P rezultând casă în regim de înălime Dp+P+M, construire garaj i anexe gospodăreti, refacere imprejmuire si acces.
  2082/18.06.2019Plan de situatie, plan de incadrare, extras CF 420268 (CF vechi 1260), nr. top 11899, 11900,plan de situatie intocmit de persoana autorizata ANCP Sandu F. TrandafirMiladinov Florentina Alina Gheorghe Doja nr.24obtinere A.D. - Desfiintare - Demolare casa existenta. Poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - Lucrare de tip a) Constructii pentru turism - Construire Pensiune in regim de inaltime S+P+2E,acces auto si parcare .
  2081/18.06.2019extras C.F. nr.445441, nr.cadastral 445441, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BURCHICI ADINA identificat prin CF nr.445441 obtinere A.C. - Lucrari tip a)- Constructii pentru sanatate- Construire centru medical în regim de înălime P+E+M.
  2080/18.06.2019plan de incadrare in zona 1:5000, plan de situatie 1:500, CF 409069 (CF vechi 8358) top 17411, CF 421617 (CF vechi 8356) top 17406, CF 422430 (CF vechi 8357) top 17408, CF 434322 (CF vechi 8355) top 17405, CF 410192 (CF vechi 28397) top 17404, CF 436000 (CF vechi 8354) top 17402, CF 421622 (CF 8357) top 17407, CF 412975 (CF vechi 27144) top 17403.AV. OLCEAN BOGDAN reprezentant al TAVOS CONSTRUCT SRL GHE. POP de BASESTI 16-24, GARII nr.6-6Aobținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  2079/18.06.2019CF nr. 435550 nr. top. 18263 - 18264/1/1 (nr. CF vechi 58912), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000TAMASI FLOARE prin CLONTA IOANA CIRESULUI nr.17obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Intrare in legalitate lucrari realizate fara A.C. conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 46 din 21.03.2019, rezultand casa in regim de inaltime P+1Ep.
  2078/18.06.2019extras C.F. nr.417762, nr.cadastral 417762 (nr. CF vechi:1991 CHISODA), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000ADALBERT JAGER pentru PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ TIMISOARA VI FRATELIA Victor Hugo nr.2obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Construire locuină de serviciu în regim de înălime P+M i garaj.
  2077/18.06.2019C.F. 411266 nr top 411266, 411266-C1 , plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000SEMENESCU FLORIN LUCIAN prin BIA BRATILOVEANU CALEA GHIRODEI nr.21Obtinere AC- Lucrari tip a), d)- Constructii pentru locuinte- Modificare la AC nr. 858/06.07.2017 ( in curs de executie ) prin modificare regim de inaltime rezultand: Extindere locuinta P rezultand locuinta in regim de inaltime Pp+1E cu doua unitati locative. Imprejmuire teren.
  2076/18.06.2019CF Nr. 447678 Nr.cadastral 447678,plan de situatie si plan de incadrare in zonaARH. FORT O . pentru PLES LIVIU Nicolae Cocea nr.66/a obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa unifamiliala in regim de inaltime P si carport; Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Modificare împrejmuire teren.
  2075/18.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:250 vizat OCPI, extras C.F. 422364 Timișoara (extras C.F. vechi 15627), Nr. cad. 422364, 422364-C2, (nr. top. 13804)JALIL SEMIIR si JALIL ILEANA - MARGARETA prin arhitect BALAN ADRIAN - ALEXANDRU MURES nr.45propunerea facuta nu respectă prevederile Legii 50/1991 act. si rep. în ceea ce privește perioada de valabilitate a autorizatiei de construire nr. 1854/17.12.2015
  2074/18.06.2019CF nr. 433173, nr. top 433173; plan de situatie, plan incadrare in zonaCOLOMPAR MARITI PRIN B.I.A. ARH.IOAN SABIN ANDREICUT CALEA TORONTALULUI, DN6 STANGA nr.F.N.propunerea facuta ,,Construire locuinta in regim P+1E cu garaj auto'' nu respecta functiunea conform PUZ aprobat prin HCL 35/2012 - Zona de dotari ale zonei de locuit (birouri, spatii comerciale si servicii nepoluante). Poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - Lucrari de tip d) Imprejmuire - Imprejmuire teren
  2073/18.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 404518-C1-U10 Timisoara, nr. top. 5932/IVPITIC DANIEL prin SC MS-CAD SRL B. Delavrancea nr.17 ap.4obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte si SAD - Schimbare destinatie spatiu ,din locuinta ( ap. 4 ) in S.A.D., la cladire existenta ; nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea făcut㠄Schimbare de destinatie a spatiului din apartament in S.A.D. fara modificari structurale din apartament in SAD fara modificari structurale cu respectarea art.18 ,alin(3) din Ordinul nr.839/2009,OMS 119/2014 si a legislatiei in vigoare" nu poate fi promovată întrucât imobilul se regăsește în zona de protecție a monumentelor istorice și nu se încadrează în prevederile Legii nr. 50/1991, art. 11, lit. n), astfel că este necesară emiterea unei autorizații de construire.
  2072/18.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 404518-C1-U5 Timisoara, nr. top. 5932/V, CF nr. 404518-C1, nr. top 5932PITIC DANIEL prin SC MS-CAD SRL BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA nr.17 ap.5obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte si SAD - Schimbare destinatie spatiu ,din locuinta ( ap. 5 ) in S.A.D. (cabinet stomatologic), la cladire existenta ;
  2071/18.06.2019CF Nr. 412142,Nr. cadastral 412142,plan de situatie si plan de incadrare in zonaMARTA DUMITRU,MARTA ADRIANA MARIA Zorile nr.11obținere A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuine - Modificări formă acoperi i invelitoare la casă existentă corp C2-intrare in legalitate
  2070/18.06.2019CF 416785, Top: 416785; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, Plan de situatie sc. 1:500BREBU CLAUDIU LUCIAN pentru TRIF NICOLAE VUC KARADJIC nr.9Schimbare de destinație, fără lucrări de construcții, din garaj si anexe în spațiu cu altă destinație- Servicii / comert, conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. și act.
  2069/18.06.2019extras de CF 419075, TOP 419075, extras de CF 419075-C1, TOP 20552-20553VREDNICU MIRCEA CRISTIAN Dunarea nr.2 ap.2obtinere A.C. - Lucrare de tip a) - Constructii pentru locuinte - Reconstructie partiala casa in regim P cu desfiintare hol, etajare partiala cu pastrarea inaltimii calcanelor existente de pe limita posterioara si laterala stanga si modificare acoperis - dupa reglementare situatie juridica a terenului in CF.
  2068/18.06.2019CF nr. 447093 TimisoaraSC LIDL ROMANIA SCS PRIN SULTAN COSMIN B-dul Eroilor de la Tisa nr.38conform PUZ aprobat prin HCL nr. 456/2018, terenul propus pentru instituire drept de superficie, uz si servitute este zona verde amenajata Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
  2067/18.06.2019CF nr. 447093 TimisoaraSC LIDL ROMANIA SCS PRIN SULTAN COSMIN B-dul Eroilor de la Tisa nr.38terenul propus pentru dezlipire onform PUZ aprobat prin HCL nr. 456/2018, terenul propus pentru instituire drept de superficie, uz si servitute este zona verde amenajata. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
  2066/18.06.2019MUNICIPIUL TIMISOARA Cluj (partial) si strada Aries (partial)alocare numar cadastral prin operatiunea de primă înscriere a suprafeei de 9904 mp aferentă strazi Cluj (partial), conform "Documentaia in vederea emiterii Hotararii Consiliului Local in scopul alocarii de numar cadastral nou pentru suprafata de 9904 mp., str. Cluj (tronsonul de la str. Ion Vidu pana la str. 1 Dcembrie 1918), UAT Timisoara", proiect nr.2861/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL si operaiunii de primă înscriere a suprafeei de 7650 mp aferentă strazi Aries (partial), conform "Documentaia in vederea emiterii Hotararii Consiliului Local in scopul alocarii de numar cadastral nou pentru suprafata de 7650 mp., str. Aries, UAT Timisoara", proiect nr.2861/2019 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2065/18.06.2019CF nr. 416298 Timisoara (CF nr. vechi 2072 Freidorf)BIROUL CLADIRI TERENURI VEST II Nicolae Andreescu nr.97pentru alocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare suprafata, conform documentatiei topografice din proiect nr. 2777B/2019 plansa nr. 1, intocmite de SC BLACK LIGHT SRL7, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de rectificare suprafete in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
  2064/18.06.2019CF nr.428804 si CF nr.432291 TimisoaraSC GRUP ALTO G SRL Circumvalatiunii nr.1alipire , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2063/18.06.2019CF nr. 411831 Timisoara (nr. CF vechi 1433 Chisoda)ROTARIU LILIANA-DANIELA si BOIE ALEXANDRU CONSTANTIN Chisodei nr.102dezlipirea nr. cad. 411831 (nr. top. vechi 1427/635-637) in doua loturi si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2062/18.06.2019Plan de situatie sc. 1:2000, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 438052 nr. top. 438052 , CF nr. 403935 nr. top 403935, CF nr. 444559 nr. top 444559OASIS GREEN ENERGY 2 SRL prin CONSTANTIN CATANA CHIMISTILOR nr.2 si 5-9obtinere AC- Lucrari tip a), d)- Constructii pentru comert si servicii- Ansamblu cladiri comerciale si pentru servicii- Construire GALERII COMERCIALE cu spatii de inchiriat corp 1 si corp 2, platforma parcare clienti si platforma aprovizionare, drumuri, trotuare, spatii verzi, imprejmuire, rezerva PSI, post trafo, amenajari exterioare, accese auto pentru clienti si pentru aprovizionare. Lucrari tip h), f) - Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare totemuri si elemente de signalistica publicitara, amplasare panouri de reclama pe fatade. Organizare de santier.
  2061/18.06.2019Plan de situatie sc. 1:2000, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 438052 nr. top. 438052 , CF nr. 403935 nr. top 403935, CF nr. 444559 nr. top 444559OASIS GREEN ENERGY 2 SRL prin CONSTANTIN CATANA CHIMISTILOR nr.2 si 5-9obtinere AC- Lucrari tip a), d)- Constructii pentru comert si servicii- Ansamblu cladiri comerciale si pentru servicii- Construire HIPERMARKET-comercializare produse alimentare si nealimentare, amplasare bufet Imbiss-Grill, platforma parcare pentru clienti si platforma aprovizionare, drumuri trotuare, spatii verzi, imprejmuire, rezerva PSI, post trafo, amenajari exterioare, accese auto pentru clienti si pentru aprovizionare. Lucrari tip h), f) - Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare totemuri si elemente de signalistica publicitara, amplasare panouri de reclama pe fatade. Organizare de santier.
  2060/18.06.2019Plan de situatie sc. 1:2000, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, CF nr. 438052 nr. top. 438052 , CF nr. 403935 nr. top 403935, CF nr. 444559 nr. top 444559OASIS GREEN ENERGY 2 SRL prin CONSTANTIN CATANA CHIMISTILOR nr.2 si 5-9 Obtinere AC- Lucrari tip a)- Constructii pentru alimentatie publica- Ansamblu cladiri comerciale si pentru servicii : Construire CLADIRE CU FUNCTIUNE DE ALIMENTATIE PUBLICA- RESTAURANT DRIVE-THRU, platforme si drumuri de incinta, parcare, trotuare, spatii verzi, accese auto. Lucrari tip h), f) - Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare totemuri si elemente de signalistica publicitara, amplasare panouri de reclama pe fatade. Organizare de santier.
  2059/18.06.2019plan incadrare in zona Sc:1:5000, plan de sitiatie Sc:1:500, CF nr.427282, nr.cad.427282(Nr.CF vechi:1648 Chisoda, Nr.topografic:1541/635-637)GERBL JOHANN PRIN EUGEN MANDAE Herculane nr.91nu se încadrează în prevederile PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619 din 2018 în ceea ce privește funcțiunea zonei (zona de locuinte pentru max. 2 familii si functiuni complementare), respectiv regimul de inaltime maxim admis (P-P+2E).
  2058/18.06.2019C.F. nr. 435906, Nr.cad 435906; Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000GODEAN CLAUDIA pentru S.C. TRW AUTOMOTIVE SAFETY S.R.L. AVRAM IMBROANE nr.9obtinere A.C. - lucrari de tip a) Constructii pentru industrie - Amenajare parcare in incinta pe teren proprietate. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Realizare imprejmuire proprietate
  2057/18.06.2019CF 437959; Top: 437959; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.PETRUTI IOANA pentru SC. VARROC-ELBA ELECTRONIC SRL identificat prin CF nr.437959obtinere A.C.- lucrari de tip a), h) - Constructii pentru industrie si servicii -Modificări interioare/exterioare i extindere la imobil autorizat cu AC nr.841/24.05.2015 i schimbare destinaie din "Construire hală i achiziie echipamente producie" în "Construire hală componente electronice" în regim P+1Eparial, semnalistică pe faadă, casă poartă, împrejmuire teren.
  2056/14.06.2019plan de situație, plan de încadrare, C.F.409868 nr.top;1690/b/1/b/3/109SAVESCU VIOREL PARCULUI nr.26 obținere A.C.- Lucrări de tip a ) - Construire garaj ( în regim P)
  2055/14.06.2019CF 446660, Top: 446660; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, BOARIU GHEORGHE PRIN BOARIU ANDREEA CF 446660, Top: 446660Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz - Extindere retea gaze naturale prin pozare subterana.
  2054/14.06.2019plan de situatie si plan de incadrare in zona,CF Nr. 410562-C1-U17,nr.cadastral 410562-C1-U17SC STARCHETTI & ARTETTI SRL pentru STOICA EMILIA RAMONA Intrarea Martir Angela Sava nr.1 sc.B et.parter ap.2obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire balcon la apartamentul nr. 2 situat la parter pentru îmbunătățirea confortului, conform HCL nr. 35/2008.
  2053/14.06.2019extras de CF 404705, TOP 404705SC NEDEX GRUP SRL PRIN SC MARPRO INSTAL SRL SULINA nr.17Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  2052/14.06.2019CF nr. 437808, Nr. top 437808, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000NAVLIGU ISABELA pentru SC. INVESTONIA SYSTEMS SRL George Ranetti nr.28obtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului corp C1,pe durata contractului de inchiriere. Intrare in legalitate
  2051/14.06.2019C.F. Nr. 403408-C1, Nr. top. 403408-C1; C.F. Nr. 403408, Nr. top. 403408, plan de situatie, plan de incadrare in zonaARTENIE CLAUDIU G-RAL DRAGALINA nr.24bținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe - Reparatii acoperis
  2050/14.06.2019Plan incadrare in zona sc.1:5000, Plan se situatie sc.1:500, C.F. nr. 401417-C1-U10, Nr.top. 401417-C1-U10S.C. BUILDING PROJECT S.R.L. reprezentant al PASIO S.R.L. VASILE ALECSANDRI nr.3 et.P ap.SAD 2obtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare reclama/firma iluminata pe fatada, pe durata contractului de inchiriere
  2049/14.06.2019Plan de situatie sc.1:500, plan de incadrare in zona sc.1:5000; C.F. 417597-C1-U2, Nr.top 17417/V, C.F. 417597-C1, Nr.top 17417, C.F. 417597, Nr.top 17417BANEU CARMEN IONICA GARII nr.9 ap.5obținere A.C. - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Extindere apartament nr.5 conform HCL 452/2014
  2048/14.06.2019CF 443400, Top: 443400; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000NEAGU TIBERIU-PETRISOR PRIN BORZA ADRIAN RADU TUDORAN nr.42Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  2047/14.06.2019CF nr. 404287-C1-U18 Top: 30558/I (nr. CF vechi 111662); plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,SC PETROBANAT TRADE SRL prin NICOLICI BORIVOI SAGUNA nr.33 bl.U5 et.PARTER ap.1obținere A.C. - lucrări de tip b) - Construcții pentru SAD- Schimbare destinație spațiu din locuință în SAD-BIROURI.
  2046/14.06.2019CF 446427, Top: 446427; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000CHIFAN RAUL ALEZANDRU BRUXELLES nr.9CObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana
  2045/14.06.2019CF 418275, Top: 987-990/5; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000MARIN GHEORGHE PRIN BORZA ADRIAN CALEA GHIRODEI nr.88-90Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  2044/14.06.2019CF 444831, Top: 444831; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000TACALAU VLAD-ALEXANDRU PRIN BORZA ADRIAN CETATEA ALBA nr.CF 444831Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  2043/14.06.2019CF 441641, Top: 441641; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000ENCUTESCU EUGEN CATALIN PRIN SC MARPRO INSTAL SRL DORIN TEODORESCU nr.25BObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz. Bransament apa si racord canal; Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  2042/14.06.2019extras de CF 444077-C1-U16, TOP 444077-C1-U16RAU RAZVAN GRIGORE Olarilor nr.5 bl.C1 sc.1 et.2 ap.16inchiderea balconului nu respecta aspectul exterior al constructiei(arhitectura imobilului)
  2041/14.06.2019CF 446660, Top: 446660; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, BOARIU ANDREEA ANDRADA CF 446660, Top: 446660Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – canal - Extindere retea canalizare.
  2040/14.06.2019Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadare in zona sc.1:5000 , C.F. 415803-C1 nr top 17269 ,nr.cadastral 415803IVANESCU AUGUSTIN PRIN IVANESCU GHEORGHE MIRON COSTIN nr.1Obtinerea A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte :Reabilitare fatade la strada
  2039/14.06.2019extras C.F. nr.411270, nr.top. 29079/6 (nr. CF vechi:53723), extras C.F. nr.411270-C1, nr.top. 29079/6 (nr. CF vechi:53723), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000COSTEA MARIN reprezentant al Asociaiei de Proprietari Sirius nr.2 Sirius nr.2obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent.
  2038/14.06.2019extras de CF 437259, TOP 437259BRELIAN EUGEN PRIN DELIA VIZITIU Johann Schwicker nr.21obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă unifamiliala în regim P, anexă gospodărească P, garaje si împrejmuire teren.
  2037/14.06.2019CF 405040; Top 405040; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.OROS NICOLAE pentru SC "CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS" SRL AVRAM IMBROANE nr.9Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa - Alimentare cu apa din foraj pentru spatii verzi in zona de est a investitiei beneficiar SC "CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.
  2036/14.06.2019CF 403538, Top: 403538; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000SOCIETATEA PATRIANA CONSTRUCT SRL PRIN SABINAUR SRL GEN. GHEORGHE STAVRESCU nr.14Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  2035/14.06.2019plan incadrare in zona Sc.1:10000, plan de situatie Sc.1:5000;plan parcelar, plan de situatie, plan incadrare in zona intocmit de inginer de cadastru autorizat,CF nr.425744, nr.cad.425744(CF vechi:4503 Freidorf, nr.cad vechi:Cc1206/1/7), CF nr.425746, nr.cad.425746(CF vechi:4608 Freidorf, nr.cad:vechi:Cc1206/1/8), CF nr.422922, nr.cad:422922(Nr.CF vechi:4593 Freidorf, nr.cad.vechi:Cc1206/1/9), CF nr.425740, nr.cad:425740(Nr.CF vechi:4527 Freidorf, nr.cad.vechi:Cc1206/5/4/1), CF nr.425745, nr.cad .425745(Nr.CF vechi:4487 Freidorf, nr.cadvechi:Cc1206/5/5), CF nr.422971, nr.cad.422971(CF vechi:4505 Freidorf, nr.cad. vechi:Cc1206/5/6), CF nr.422972,nr.cad.422972(CF vechi:4507 Freidorf, nr.cad. vechi:1206/5/7), CF nr.422968, nr.cad.422968(CF vechi:4504 Freidorf, nr.cad.vechi:Cc1206/5/8), CF nr.422969, nr.cad.422969(CF vechi:4383 Freidorf, nr.cad.vechi:Cc1206/5/9),CF nr.422970, nr.cad.422970(CF vechi:4382 Freidorf, nr.cad.vechi:Cc1206/5/10),CF nr.425750, nr.cad.425750(CF vechi:3531 FreidoSC ARHITECT TRIMBITAS SRL pentru SC SAPIENT VEST SRL Zona Calea sagului nr.CF nr.425744,CF nr. 425746,CF nr.422922,CF nr.425740, CF nr.425745, CF nr.422971, CF nr.422972, CF nr.422968,CF nr.422969,CF nr.422970,CF nr.425750Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  2034/14.06.2019extras de CF 405007, TOP 405007NISTOR NICOLAE PENTRU FARCAS FLORIAN Parang nr.20/aObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  2033/14.06.2019extras C.F. nr.411265, nr.cadastral 411265 (nr. CF vechi: 10666), extras C.F. nr.411265-C1-U1, nr.cadastral 411265-C1-U1, extras C.F. nr.411265-C1-U2, nr.cadastral 411265-C1-U2, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SUCIU CATALIN pentru SABAREANU EUGENIA Iancu Brezeanu nr.2obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panouri fotovoltaice.
  2032/14.06.2019C.F. colectiv nr. 415038-C1, Electronic: 415038-C1, Nr. topo: 8545/4/2-8545/5/2-8545/6/2-8545/11/2-8545/12/2-8545/13/2, Plan desituatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000TOTH RADU OCTAVIAN CERNA nr.10/A bl.B1+B2obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
  2031/14.06.2019C.F. colectiv 404682-C1, Nr. top. 14575/2, Electronic 404682-C1, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000TOTH RADU OCTAVIAN LUDWIG VON YBL nr.2 bl.A6obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
  2030/14.06.2019C.F. colectiv 408882-C1, Nr. top. 14576/16/2-14576/17/2, Electronic 408882-C1, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000TOTH RADU OCTAVIAN LUDWIG VON YBL (fosta MINOTAURULUI) nr.6 bl.A8obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E conform HCL nr. 141/2007, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M
  2029/14.06.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, C.F. 447799, Nr.top. 447799SPRING AGENCY S.R.L. prin RD SIGN S.R.L. LIVIU REBREANU nr.112obținere AC - Lucrări de tip d) Împrejmuiri. Construire imprejmuire la frontul stradal
  2028/14.06.2019plan de incadrare in zona scara 1:5000, plan de situatie scara 1:500, extras CF 406850-C1-U4 Timisoara Nr.cadastral 406850-C1-U4, nr. top. 411/IIArh. Anca M. bADEA PENTRU CABINET DE AVOCATURA TRAILESCU GENERAL GRIGORESCU nr.8 et.I ap.2obținere A.C.- Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu- Amplasare firma pe fatada cladirii pe durata contractului de inchiriere.
  2027/14.06.2019extras CF nr. 447392, Nr.cad. 447392, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500BICA BOGDAN MARIN si BICA ANCA Conform CF nr. 447392 poate fi utilizat pentru obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E, anexa gospodareasca in regim de inaltime P si CARPORT . Lucrări de tip d) ÎmprejmuirI - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto).
  2026/14.06.2019extras C.F. nr. 448087, nr.cadastral 448087 (nr. CF vechi: 430579), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000CHI REMUS-PETRU Martir Gogu Opre nr.16obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existentă. obținere AC - Construcții pentru locuință-Lucrări de tip a) i d): Construire locuină în regim de înălime P+1E, garaj i împrejmuire teren.
  2025/14.06.2019C.F. nr. 404287-C1-U21, Nr. cadastral: 404287-C1-U21; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500S.C. PETROBANAT TRADE S.R.L. prin NICOLICI BORIVOI SAGUNA nr.3 bl.U5 et.P ap.2-4obținere A.C. - lucrări de tip b) Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din locuință ap. 2-4 în SAD - CABINET MEDICAL
  2024/14.06.2019extras C.F. nr.422984, nr.top. 30/2 (nr. CF vechi:211), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000DOREL BUNCIANU pentru UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA Splaiul Spiru Haret nr.1Aobtinere AC - Lucrari de tip a) i d) -Constructii pentru invăământ - Instalaie pentru conversia energiei i împrejmuire.
  2023/14.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:200, plan topografic scara 1:1000, extras CF 445233 Timișoara, nr. cad. 445233, extras CF 445233-C3 Timișoara, nr. cad. 445233-C3SC DALLI PRODUCTION ROMANIA SRL prin SC EUROPROIECT TIMIS SRL Calea Stan Vidrighin nr.5Dobținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru industrie - Schimbare destinatie partiala corp C3 din depozit de produse finite in cetrala termica,fara modificari structurale.
  2022/14.06.2019C.F. 405968-C1, Nr. 26180/1/1/2, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000LASZLO IOAN IOSIF reprezentant al ASOCIATIA DE PROPRIETARI CIRCUMVALATIUNII nr.22obținere AC - lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent
  2021/14.06.2019CF 440195, Top: 440195; CF 440796, Top: 440196; CF 440197, Top: 440197; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000POPA ALIN reprezentant al SC A&V CONSTRUCT SRL VASILE VOICULESCU nr.24, 26, 28Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare si bransamente apa si racorduri canal
  2020/14.06.2019CF nr. 437808, Nr. top 437808, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000NAVLIGU ISABELA pentru SC INVESTONIA SYSTEMS SRL GEORGE RANETTI nr.28obtinere AC - Lucrari de tip h) Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare firme luminoase pe fatada aferenta spatiului pe durata contractului de inchiriere. Intrare in legalitate
  2019/14.06.2019extras C.F. nr. 402484-C1-U4, Nr. cad. 402484-C1-U4, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000 DIANA PATRASCU reprezentant al PATRASCU SR CLINIC S.R.L. ODOBESCU nr.38 et.PARTER ap.3/2obținere A.C. - lucrări de tip a) Construcții pentru SAD - Schimbare destinație spațiu din locuință (ap. 3/2) existenta în spatiu cu alta destinatie - SAD, modificări interioare, înlocuire poartă acces și tâmplărie exterioară, zugrăvire fațadă. Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare firmă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  2018/14.06.2019extras CF nr. 447392, Nr.cad. 447392, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500BICA BOGDAN MARIN si BICA ANCA Conform C.F. nr. 447392obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+M, anexa gospodareasca in regim de inaltime P si CARPORT. Lucrări de tip d) ÎmprejmuirI - Împrejmuire teren și realizare accese (pietonal și auto)
  2017/14.06.2019C.F. nr.430269, Nr.top.430269, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000,plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de persoana autorizata ANCPI Wgs-Grup srlPETRE IULIAN PAUL AZALEELOR nr.16informare
  2016/14.06.2019CF nr.444295 TimioaraSC VIVALIA DEVELOPMENT INVEST SA E.Baader nr.11/Aînscrierea dreptului de servitute , uz i superficie pentru instalaii în favoarea S.C. E-Distribuie Banat i este valabil doar cu planele anexă la CU . Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) și a determinărilor topografice, întocmirea planului de amplasament și delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului dată de puntctele de contur, revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art.29 si 33 .
  2015/13.06.2019CF 411593 Timisoara(Nr. CF vechi 8081) si CF nr. 402181 Timisoara (Nr. CF vechi 17075)BLACK LIGHT SRL pentru MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN BIROUL SPORT-CULTURA Iancu Vacarescu nr.18 alocare numar cadastral prin operatiunea de alipire si dezlipire, conform documentatiei topografice proiect nr. 2777A/2018, intocmita de SC BLACK LIGHT SRL, valabila doar insotita de plansele anexa vizate spre neschimbare.Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2014/13.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras 447813 Timisoara (extras CF vechi 438916), nr. cadastral 447813ALMAJAN GUTA BOGDAN si ALMAJAN GUTA VIOLETA prin DANA SARANDAN Martirul CIORDAS nr.54obținere AD - Lucrări de tip a) Desființare casa poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Construire casa în regim P+1E pt. max. 2 familii. Lucrari de tip d) Imprejmuiri - Imprejmuire teren si realizare acces auto
  2013/13.06.2019CF nr. 407860 Tmisoara (Nr. CF vechi: 135246), CF nr. 418392 Timisoara ( Nr. CF vechi: 135895)IENOVAN RADUCU GHEORGHE Calea Urseni nr.16/Adezlipire si alipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. FAUR Alin Zenoviu si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2012/13.06.2019CF nr.447845 si CF nr.441883 TimisoaraSC TIMCO SA Calea Circumvalatiunii nr.8-10 - str.Coriolan Brediceanu nr.38alipire , dezlipire si inscriere drept de folosinta (superficie) , uz si servitute in favoarea SC E - DISTRIBUTIE BANAT SA , conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  2011/13.06.2019CF nr. 431114 Timisoata ( Nr. CF vechi: 7548)PITAR ROMOLUS STEFAN SI PITAR MIHAELA TEODORA Diana nr.6existenta constructiei inscrisa in Cartea Funciara nu permite operatiunea de dezlipire deoarece linia de dezlipire trece prin constructie.
  2010/13.06.2019CF nr. 434247 TimisoaraCARABA ELENA SI CARABA TEODOR Efta Botoca nr.65dezlipire conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. - ing. Paul Adrian D. Anghel, proiect nr. 022/2019, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33
  2009/13.06.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 412300, nr. top 29119 (nr. CF vechi 53756), CF nr. 417618, nr. top 29118 (nr. CF vechi 53755), CF nr. 410612, nr. top 29122/1/2 (nr. CF vechi 120112)MUNICIPIUL TIMISOARA prin Directia Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitare CF nr. 412300, CF nr. 417618, CF nr. 410612 (zona Timisoara Sud) bl.71-73elaborare PUZ "Construire parcare in regim P+3E"
  2008/12.06.2019CF 420758, Top: 420758; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.IAKAD ADRIAN IONUT PRIN SC. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.A BDUL CETATII nr.10Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  2007/12.06.2019Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, Extras CF nr. 404005 (CF vechi 143935), nr. cad. 404005 (cad vechi A268/1/5)HOLBAN RADUTIU ANDREEA-MONICA prin VITAMIN ARHITECTS SRL nr.CF 404005, cad 404005obtinere Aviz de oportunitate si elaborare PUZ in baza Avizului de oportunitate obtinut in prealabil.
  2006/12.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF nr.447968-C1-U2(CF vechi 419030-C1-U2), nr.cadastral 447968-C1-U2, extras CF nr.447968-C1-U1(CF vechi 419030-C1-U1), nr.cadastral 447968-C1-U1, extras CF nr.447968(CF vechi 419030), nr.cadastral 447968TOMA MARIAN Wilhelm Muhle (fosta str.Izvorului) nr.2obtinerea AC - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuine - Realizare lucrări de refacere faade cu păstrarea culorii iniiale, schimbare tâmplărie exterioară, refacere pod, refacere învelitoare pod cu meninerea formei i schimbarea materialului, refacere acces imobil et.1, refacere instalaii interioare, finisaje interioare.
  2005/12.06.2019CF nr. 432853, nr. top 432853, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:1000,plan de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata ANCPI Costea Lia SimonaSC Ila Vorhaben pentru Virimmord SRL prin Tectonics Art SRL B-dul Liviu Rebreanu nr.165Anu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât propunerea nu respecta regimul de inaltime si asigurarea locurilor de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL nr.149/24.04.2017 .
  2004/12.06.2019CF nr. 432853, nr. top 432853, plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:1000PAVEL DUMITRU pentru SC LUZ CONSTRUCT SRL BD. LIVIU REBREANU nr.165A (adresa provizorie)propunerea nu respecta regimul de inaltime si asigurarea locurilor de parcare, conform PUZ aprobat prin HCL nr.149/24.04.2017 .
  2003/12.06.2019C.F. nr. 447965, Nr. top: 447965; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SECEA RADU ANDREI prin LETCHI LAURA ROMANITEI nr.4INFORMARE
  2002/12.06.2019extras de CF 444584, TOP 444584, extras de CF 423306, TOP 423306UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA PRIN SC GLOBAL TRADE INVESTMENT SRL Republicii nr.9obtinerea A.C.- Lucrari de tip a) - Montare bariera acces auto pe drum de servitute inscrisa in CF.
  2001/12.06.2019C.F. 400954-C1-U15, Nr. top. 12485-12486/XVI, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000ALEXANDRU ANGELICA-RODICA PRIN SC B & P PROJECT SRL CIPRIAN PORUMBESCU nr.36 ap.16obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Intrare in legalitate - reabilitare/ modificari exterioare anexe in regim parter aferente ap.16.
  2000/12.06.2019CF nr. 410849 nr. top 410849 (nr. CF vechi 146136 ), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000CIRA AMALIA GAVRIL MUSICESCU identificat prin CF nr. 410849Obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Construire imobil locuințe in regim de inaltime P+2E (maxim două familii)
  1999/12.06.2019Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc. 1:500, extras CF nr. 445509 Timisoara, nr. top 5900 (nr. CF vechi 2595 Timisoara)SC ARCULUI IMOBILIARE SRL prin Q PLANNING CONSULTANTS SRL Arcului nr.1obținerea Avizului de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil
  1998/12.06.2019C.F. 417552-C1-U1, Nr. top. 417552-C1-U1,Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SARBU VALERIU pentru SC WALLY JUNIOR SRL TORONTALULUI nr.km 6 et.P+M ap.COMP.1obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru industrie: Interventie in regim de urgenta la acoperis si pereti exteriori, inlocuire elemente distruse de incendiu.
  1997/12.06.2019CF nr.410209 si CF nr.410208 TimisoaraJABRI RESIDENCE SRL Calea Torontalului nr.81imobilul inscris in CF nr.410209 Timisoara , constituie teren pentru intersectie si extindere inel IV de circulatie , conform PUD aprobat prin HCL nr.86/30.03.2004 si trebuie sa apartina domeniului public al Municipiului Timisoara . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1996/12.06.2019CF nr.410209 si CF nr.410208 TimisoaraJABRI RESIDENCE SRL Calea Torontaluluiimobilul inscris in CF nr.410209 Timisoara , constituie teren pentru intersectie si extindere inel IV de circulatie , conform PUD aprobat prin HCL nr.86/30.03.2004 si trebuie sa apartina domeniului public al Municipiului Timisoara . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1995/12.06.2019extras CF nr.405303, cad. nr. 405303,ARTENIE CLAUDIU pentru SC IMS PARK DEVELOPMENT SA EROILOR nr.32obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare cladiri existente extratabulare.
  1994/12.06.2019CF nr.401702-C1;CF nr.401702 Timisoara, nr. top. 27899STEFAN GABRIEL pentru ASOCIATIA DE PROPRIETARI SURORILE MARTIR CACEU (fosta NEGOIU) nr.8Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent in regim de inaltime P+4E
  1993/12.06.2019extras CF nr.446416, cad. nr. 446416,ARTENIE CLAUDIU pentru SC IMS PARK DEVELOPMENT SA EROILOR nr.38obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții industriale - Desființare cladiri existente extratabulare.
  1992/12.06.2019extras de CF 411304, TOP 411304, extras de CF 411304-C2-U1, CAD 411304-C2-U1RAMSAUER LIUBITA PRIN ANDREI GABRIELA Ion Creanga nr.6 ap.9propunerea făcută "Intrare in legalitate etajare locuinta existenta" nu respectă prevederile RLU privind amplasarea pe limita posterioară i regimul de înălime a construciilor pe limita posterioară.
  1991/12.06.2019CF nr. 408752 top 408752 (nr. CF vechi 12401 tm), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000ARMANCA ALEXANDRU GHEORGHE CRISANobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) - Amplasare panou solar - Intrare in legalitate conform Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 72/AX/200509/04.05.2016.
  1990/12.06.2019CF 445557, Top: 445557; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500VARGA CLAUDIU prin SC MARPRO INSTAL SRL Oedip nr.43 Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal, gaz. Bransament apa i racord canal. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  1989/12.06.2019CF 439375, Top: 439375; Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000 NISTOR NICOLAE pentru SIDECO HOME CONCEPT SRL Acad. Remus Rădule nr.39Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Extindere retea apa si canalizare si bransament apa si racord canal.
  1988/11.06.2019CF nr.413066 si CF nr.430387 TimisoaraOPREA VICTOR , OPREA VALERICA , LAVRIC ELENA si JIVAN FLORENTINA Tibrului nr.49 si 51dezlipire si alipire conform documentatiei anexa la CU Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  1987/07.06.2019extras de CF 405735, TOP 26254/1/1, extras de CF 445377, TOP 26241/1MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE SI RETELE UTILITARE conf. CF 405735 si CF 445377 nr.7aObtinere AC- Lucrari de tip a) - Constructii pentru servicii - Construire parcare supraterană cu acces din strada Timi, organizare de antier.Lucrari de tip f) - Organizare de santier.
  1986/07.06.2019CF nr. 406405, top 12442, CF nr. 406405-C1, top 12442, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000CIURAR MARIOARA PRIN S.C. AVEM PROIECT S.R.L. BRANCOVEANU nr.33obtinere AD - Lucrări de tip a) - Desființare constructii existente. obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuinte si SAD - Construire imobil P+2E cu spatii cu alta destinatie la parter - etaj 1 si doua apartamente la etaj 2.
  1985/07.06.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 444811, nr. cad. 444811; CF nr. 444810 nr. cad.444810BANU CONSTRUCT SRL prin SC ASISTENT HB SRL -FLORESCU MARCELA Munteniei nr.47obtinerea AC - Lucrari de tip d) - Lucrari de amenajarea spatiilor publice- Amenajare drum propus conf. PUZ aprobat prin HCL 66/2017
  1984/07.06.2019CF nr. 401108 Timisoara (Nr. CF vechi: 51510), CF nr. 407174 Timisoara ( Nr. CF vechi: 51509)MUNICIPIUL TIMISOARA, DIRECTIA DEZVOLTARE N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recolteialocare numar cadastrale in vederea alipirii imobilului cu nr. cadastral 401108,inscis in CF nr. 401108 Timisoara (Nr. CF vechi: 51510, nr. topografic: 29035/1), in suprafata de 17.906mp cu nr. cadastral 407174,inscis in CF nr. 407174 Timisoara (Nr. CF vechi: 51509, nr. topografic: 29034), in suprafata de 15.255mp, conform documentatiei executate de persoana fizica autorizata de A.N.C.P.I. - ing. Cristea Bogdan, va rezulta: LOT nou -teren intravilan in suprafata de 33161 mp., si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire/alipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara