Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara

asd
Cauta/
cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Acte Direcția Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Autorizatii de construire
 •   Acte Directia Patrimoniu
 • Avize publicitate


 •   Certificate de urbanism


  Pagina:
  2
  ...
    33
  Numar/Data

  Date identificare imobilBeneficiarAdresaDescriere
  3118/27.08.2019extras de CF 404092, TOP 404092MARIA OLIMPIA OPREA PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA INTRAREA DOINEI nr.2obtinere A.C. - lucrari de tip b) - C-tii pentru sanatate - Modificari interioare si exterioare, modernizarea, reamenajarea, extindere C2 si dotarea partiala a cladirii Sp+P+1E pentru Sectiei de Radioterapie si Farmacie nr.2 din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta
  3117/27.08.2019C.F.Nr.427376, Nr.top.17159, 17160, plan de situatie, plan de încadrare in zonaMUNICIPIUL TIMISOARA - PRIN SERVICIUL SCOLI SPITALE 16 Decembrie 1989 nr.28Obtinere AC-Lucrări de tip a) -Constructii pentru învătământ - Realizare corp cladire P+1E cu sala de sport si spatii conexe de invatamant
  3116/27.08.2019plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, plan de situatie Sc.1:500, extras CF nr.401677-C1-U8(CF vechi:59937) Top.29080/II, CF nr.401677MATEI MARIUS FLORIN Aleea Rachetei nr.16-24 bl.65 sc.D ap.2informare.
  3115/27.08.2019CF Nr. 403742 nr. cadastrale 403742, 403742-C1, plan de situatie si plan de incadrare in zonaMIHAI EMERIC EMIL SI MIHAI MARIANA PRIN FUNARIU DANIEL Caragiale nr.1obținere A.C.- lucrări de tip b) - Construcții pentru locuinte - Reabilitare fatade, modificari interioare, refacere acoperis in forma actuala si refacere imprejmuire.
  3114/27.08.2019C.F. nr. 448596 ( CF vechi: 423370, Nr.top. 1297/633/a ), Nr. cadastral: 448596, 448596-C1, 448596 -C2, 448596-C3, Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, Plan de situație scara 1:500COVASINTAN IOAN PAVLOV nr.24Obținere AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru locuințe - Demolare partiala anexa si/sau extindere anexa si casa existenta in regim P, rezultand casa P.
  3113/27.08.2019CF nr. 430140 nr. top 430140 (Nr. CF vechi 147766 Timisoara nr. cadastral vechi Cc 715/1/12/6);NISTOR CONSTANTIN prin SC B&P PROJECT SRL Slt. Ioan - Lucian Leuștean nr.10obținere AC- Construcții pentru locuințe - Modificare Autorizație de Construire nr. 503 / 09.05.2016- "Continuare lucrări (sarpanta, invelitoare, termosistem, tamplarie) la A.C. nr. 1764/15.11.2012 - Construire casa in regim de inaltime P+1E si imprejmuire teren", constând în modificare șarpantă.
  3112/27.08.2019plan de situatie eliberat de PMT Sc.1:1000, plan incadrare in zona Sc.1:5000, CF nr.411152,nr.topografic:50140, nr.cad.411152, memoriuSC URSUS BREWERIES SA -SUCURSALA TIMISOARA prin STANCU EMIL EDMOND Stefan cel Mare nr.28obținere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru industrie - Reabilitare, refunctionalizare si extindere in regim P corp C3 .
  3111/27.08.2019CF nr. 447926 Timisoara si CF nr. 408765 TimisoaraIACOB LELIOARA Moise Nicoara nr.5alipire, conform documentatiei topografice intocmita de persoana fizica autorizata A.N.C.P.I.-ing. Liviu Vasile Vladulescu, pr. nr.41/2019, si este valabil doar insotit de plansele anexa vizate spre neschimbare . Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33.
  3110/26.08.2019plan de situatie eliberat de PMT Sc.1:1000, plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, CF nr.430180, nr.cad.430180(Nr.CF vechi:1883 freidorf, Nr.Topografic:512/a/1/a), CF nr.445181, nr.cad.445181, CF nr.445182, nr.cad.445182BUGAR SAVU prin BUGAR CLAUDIA repr.SC SKAND CTK SRL Nicolae Filimon nr.13 si 15obtinere Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  3109/26.08.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 445941 nr. cad. 445941IACOBESCU ALEXANDRU pentru GHETA CRISTIAN DANIEL identificat prin CF 445941obținere AC - Lucrări de tip a) , d) -Construcții pentru locuințe - Construire imobil P+2E cu functiuni complementare: la parter-birou si 2 apartamente la etaje (1 apartament la etajul 1 si 1 apartament la etajul 2), acces auto, imprejmuire partiala si amenajare parcela.
  3108/26.08.2019extras C.F. 430241, Nr. cadastral: 430241, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, plan de situatie sc.1:500LUPU LAVINIA Zona Tudor Arghezi nr.F.N.INFORMARE.
  3107/22.08.2019extras de CF 442838, TOP 8165ROMANICA PETRU GELU PRIN BANU OVIDIU SATU MARE nr.37obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3106/22.08.2019extras de CF 433563, TOP 433563EGERIA TM SRL PRIN SC IMJURAVLE SRL MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI nr.1obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3105/22.08.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, C.F. nr. 407655 Timisoara, Nr. cadastral: 407655NISTOR NICOLAE pentru PREDA CONSTANTIN BRUMARELE nr.17Obtinerea AC - Lucrari de tip c) Retele edilitare - apa. Bransament apa.
  3104/22.08.2019extras de CF 435713, TOP 18092, 18093PORTAN IOAN PRIN BORZA ADRIAN COMOAREI nr.16Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  3103/22.08.2019CF 423865, Top: 475/1/1, 476/1/2; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona ,sc. 1:5000.NISTOR NICOLAE pentru ZAMFIR ADRIAN DANIEL CALEA SAGULUI nr.124Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  3102/22.08.2019Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, C.F.414135 ( CF vechi nr.1912 URSENI, nr. top. 1289/998-1030/2/b/a/1/161 ), nr. cad. 414135.STANCULEASA DELIA MARIA Luță Ioviță nr.13Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3101/22.08.2019CF 411432, nr.cadastral 411432(CF vechi nr.19454); Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000OLTEAN AURICA prin NISTOR NICOLAE Intrarea Coarilor(fosta str.Nouă) nr.14/AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  3100/22.08.2019C..F. nr. 409255, Nr.cadastral 409255, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, Plan de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata ANCPI Cojanu Octavian CristianBUJDOSO TEREZA BAIA nr.10Obtinerea AC - Lucrari de tip c) Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3099/22.08.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras C.F. 419039 Timișoara, nr.cadastral: 2414MUNICIPIUL TIMISOARA prin D.G.D.P.P.R.U. Conform C.F. nr. 419039obținerea AC - Lucrări de tip c) Căi de comunicație - Amplasare si bransare la energie electrica stație de încărcare rapida a autobuzelor electrice
  3098/22.08.2019extras de CF 425130, TOP 425130NISTOR NICOLAE PENTRU SC EUROTIM SRL CLOSCA nr.89/b Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  3097/22.08.2019extras C.F. nr.400616-C1, nr.top.26190 (nr. CF vechi:31472), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MUNICIPIUL TIMISOARA prin BEEB Circumvalaiunii nr.67obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe.
  3096/22.08.2019extras de CF 400385, TOP 27847, extras de CF 400385-C1, TOP 27847MUNICIPIUL TIMISOARA FC RIPENSIA nr.16-22obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică bloc de locuințe existent.
  3095/22.08.2019CF 422163, Top: 1790/635-637/a/1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona ,sc. 1:5000.POP NICOLAE PRIN NISTOR NICOLAE BUJORILOR nr.149Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  3094/22.08.2019extras de CF 425692, TOP 17586KREISZ TASIA PRIN SC INSTGAT SRL OLANESCU nr.3Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3093/22.08.2019C.F. 446913, Nr. top: 446913; Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc 1:2000.AQUATIM S.A prin BRINDA TASIANA Rudolf Walter nr.1obtinere A.C. - Lucrari de tip c ) -Înlocuire tronsoane conducte de refulare DN 1000 mm i legături rezervoare din staia de tratare a apei BEGA-Municipiul Timioara.
  3092/22.08.2019extras C.F. nr.401605, nr.cadastral 401605 (nr. CF vechi:12849), extras C.F. nr.401605-C1-U1, nr.cadastral 401605-C1-U1, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000KASTEL-DARO TIM SRL prin GOLOPENTA EMILIA ANCA Bogdănetilor nr.42 et.parter ap.SAD 1obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Modificări interioare i exterioare în vederea recompartimentării spaiului SAD 1 situat la parter.
  3091/22.08.2019C.F. nr. 402884-C1-U13 top 422/3, 423/2, 424/2, 426/4/XLIX (CF vechi 97018), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SC VISTA BANK ROMANIA S.A prin SC. SC EGNATIA ROM P-TA MARASTI nr.1-2 et.PARTER ap.SPATIU COMERCIALobținere A.C.lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Schimbare (grafica) semnalistica luminoasa pe fatada aferenta spatiului, pe durata contractului de inchiriere.
  3090/21.08.2019extras de CF 401310, TOP 401310GIRBACIU ALINA PENTRU JICHIN VASILE IOAN SLAVICI nr.8obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  3089/21.08.2019extras de CF 440123, TOP 1208/b/2/134/bHOSU MORICA PRIN SABINAUR SRL ISMAIL nr.22 Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal. Bransament apa si racord canal prin pozare subterana.
  3088/21.08.2019plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, C.F. nr. 426786 Timisoara, Nr. top: 1208/b/2/157/a; CAD: C1, top: 1208/b/2/157/aSALVA IOAN PRIN BANU OVIDIU FLACARA nr.27Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3087/21.08.2019CF 429670, Top: 20269, 20270; Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000 .NENADOV DEIAN GABRIEL PRIN CIUCIULEI DANIELA ZORILE nr.1BObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3086/21.08.2019CF 418810-C1-U2, nr cadastral 418810-C1-U2, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona ,sc. 1:5000.LUCIAN GHIDARCEAprin SC VITAMIN ARHITECTS SRL Treboniu Laurean nr.4 ap.2Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  3085/21.08.2019CF 426775, Top: 426775; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500ARITONI GHEORGHE prin SABINAUR SRL Ioachim Miloia nr.24Obtinerea AC - Lucrari de tip c) Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3084/21.08.2019Plan de situatie 1:1000, Plan de încadrare 1:5000, CF nr. 448544 nr. cad. 448544;UAT JUDETUL TIMIS prin CONSILIUL JUDEAEAN TIMIS Bd.Liviu Rebreanu nr.156obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru sănătate - Îmbunătătirea calitătii si eficientei îngrijirii spitalicesti de urgentă prin extinderea, modernizarea si dotarea cu echipamente performante a Unitătii de Primiri Urgenta a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Pius Brînzeu" Timisoara, cod SMIS 121113.
  3083/21.08.2019plan incadrare in zona Sc.1:5000 eliberat de PMT, plan de situatie Sc.1:500 eliberat de PMT, CF nr.401774(Nr.CF vechi:125367, Nr.Topografic:9148/2/2/2;9148/2/1/1,9148/2/1/2;9148/2/2/1), nr.cad.401774, 401774-C1CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA prin arh.ALIDEIA SUCIU 1 Decembrie , Bul.Eroilor de la Tisa nr.22Aviz de oportunitate și elaborare PUZ în baza Avizului de oportunitate obținut în prealabil.
  3082/21.08.2019extras C.F. 447076, Nr. cadastral: 447076, Plan de incadrare in zona sc.1:5000, plan de situatie sc.1:500GHIMISI IULIUS DANIEL nr.59 obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă existentă.
  3081/21.08.2019CF 428039, Top: 1376/633/a/1, Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona ,sc. 1:5000.KOVACS GYONGYIKE, KOVACS ERZSEBET, MARITY HAINALCA prin SC MARPRO INSTAL SRL Alunis nr.70Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare -apa, canal. Bransament apa si racord canal.
  3080/21.08.2019CF 440195, Top: 440195; CF 440796, Top: 440196; CF 440197, Top: 440197; Plan de situatie 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000SOCIETATEA A&V CONSTRUCT SRL PRIN GROZE SANITHERM INSTAL SRL VASILE VOICULESCU nr.24.26.28Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si 3 bransamente gaze naturale prin pozare subterana.
  3079/21.08.2019CF nr. 413664 top 259/1/2 (nr.CF vechi: 1623 Mosnita Noua), Plan de situație 1:1000 și Plan de încadrare în zonă 1:5000MOISIL CIFOR prin SC B P PROJECT SRL CALEA BUZIASULUI nr.19/AObtinere AC-Lucrari tip a )- Constructii pentru comert- Construire cladire parter cu functiunea de spatiu comercial.
  3078/21.08.2019CF nr. 401907 top 16893 nr. CF vechi:122196, CF nr. 401907-C1-U1 top 16893/IV (nr. CF vechi:122196), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SIMON ELENA prin MARCUSANU VERONICA BD. IULIU MANIU nr.37 et.P ap.1propunerea nu respecta prevederile HCL 453/2014 .
  3077/21.08.2019extras de CF 411221, TOP 16899, extras de CF 411221-C1, TOP 16899NICOLI LUMINITA PENTRU ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN MARCUSANU VERONICA IULIU MANIU nr.47obtinere AC-Lucrari de tip b)-Reabilitare fatada exterioara si interioara.
  3076/21.08.2019extras de CF 415194, TOP 415194ARH. OVIDIU CONSTANTINESCU PENTRU ION RAMONA TURDA nr.6/Aobținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) : Modificari interioare, inchidere gol fereastra si transformare fereastra in usa la casa existenta - intrare in legalitate.
  3075/21.08.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 448513 Timișoara(CF vechi nr.428637), nr. cad. 448513VASILESCU DORINA MARIA prin SC. B&P PROJECT SRL Zimbrului nr.5obtinere AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificări interioare,exterioare i mansardare casă existentă.
  3074/21.08.2019extras de CF 443395, TOP 443395S.C. PSIHORELI CONSTRUCT S.R.L. prin SC KONIG STUDIO SRL Grigore Alexandrescu nr.129obtinere AC - Lucrări de tip f) - Construcții cu caracter provizoriu - Organizare de santier - realizare împrejmuire provizorie pentru delimitare teren viran proprietate privată conform HCL 393/2010 si amenajare acces auto provizoriu
  3073/21.08.2019extras de CF 448206, TOP 448206ARH. FORT OLIMPIU PENTRU ABRUDAN VALERTIA ANUL 1848 nr.51obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificari interioare, extindere si mansardare la casa existenta in regim P, rezultand casa in regim P+M
  3072/21.08.2019CFnr. 423895 nr. top. 423895-C1 (nr. CF vechi 4038 Freidorf), plan de situatie si plan de incadrare in zonaTELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA prin DARII VLADIMIR identificat prin CF nr. 423895 Timisoaraobtinerea AC - Lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare statie de baza pentru telefonie celulara G.S.M. pe cosul de fum.
  3071/21.08.2019CF 443971-C24-U1, Top: 443971-C24-U1; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.IOVANOVICI SASA LACULUI nr.1 et.PARTER+MANSARDA ap.1Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Extindere retea gaz si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3070/21.08.2019CF 434185, Top: 434185; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000GIRBACIU ALINA PT. FURINDA BANDI-ANDREI DAVILA nr.60Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  3069/21.08.2019C.F.Nr.404095, Nr.top.408/2/2-C1, plan de situatie, plan de incadrare in zonaFILIP ALEXANDRU pentru. ROBERT BAUSCHE ARDEALUL nr.16AObtinere AC-Lucrari de tip a)-Constructii pentru locuinte-Modificari interioare la casa parter.
  3068/21.08.2019extras de CF 412213, TOP 412213MAGDAS VASILE PRIN SC B&P PROJECT SRL CLOSCA nr.87/Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Extindere casă în regim de înălțime P existentă, rezultând casă în regim de înălțime P (pentru maxim două familii) si modificare acoperis.
  3067/21.08.2019C.F. 406378 (CF vechi 6513), Nr. top. 406378 (Nr.top. vechi 15410/2), plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500IORDACHE NICOLAE prin CORNELIA IORDACHE MUZICESCU nr.39/a et.PARTERSchimbare de destinație, fără lucrări de construcții, din spațiu de locuit partial (parter) în loc de joaca pentru copii, conform art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. și act.
  3066/21.08.2019extras de CF 406003, TOP 30356, extras de CF 406003-C1, TOP 30356MUCZI ATTILA PRIN BUGIU ACHIM MARTIR DUMITRU JUGANARU(fosta Albac) nr.16 bl.26 sc.A+Bobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Reabilitare termică și mansardare bloc de locuințe existent în regim de înălțime S+P+4E, rezultând bloc de locuințe în regim de înălțime S+P+4E+M (conform HCL nr. 141/2007).
  3065/21.08.2019C.F.NR. 442537,cad.nr.442537, plan de situatie si plan de incadrare in zonaSC MAYER SRL prin SC STARCHETTI & ARTETTI SRL WILHELM TELL nr.31Obtinere AD- Constructii pentru industrie- Desfiintare constructii existente.
  3064/21.08.2019extras de CF 413049, TOP 413049DARCACI ELENA CALATORILOR nr.8Ainformare
  3063/21.08.2019CF 416867, Top: 416867; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.MUNICIPIUL TIMISOARA PIATA MARASTI nr.CF.nr. 416867Obținerea AC - Lucrări de tip a) si c) Constrcutii cu functiuni aferente zonei - Amplasare si bransare la energie electrica stație de încărcare rapida a autobuzelor electrice.
  3062/21.08.2019extras de CF 410656-C1-U8, TOP 16976/III/APFAFF LUCIA PENTRU FAZEKAS TIBERIU STEFAN IANCU VACARESCU nr.29 et.I ap.3/Aobținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificări interioare(amenajare baie si bucatarie in baie existenta cu respectarea OMS 119/2014) la apartament nr. 3/A
  3061/21.08.2019CF nr. 404126 nr. Cad. 404126 (nr. CF vechi: 127094), Plan de situație 1:1000, Plan de încadrare în zonă 1:5000SC AMBALAJUL METALIC prin PRO WASSWER 16 Decembrie 1989 nr.43Obtinere AC- Lucrari tip c)- Retele edilitare- apa-canal - Retea de canalizare si statie de pompare in incinta. Racord canalizare.
  3060/21.08.2019extras C.F. nr. 446091, nr.cadastral 446091, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000SC IMPERIUM PRODUCT OMNIA INTERNATIONAL SRL prin SC KONIG STUDIO Grigore Alexandrescu nr.127-adresă provizorieobtinere AC - Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Realizare împrejmuire pentru delimitare teren viran proprietate privată conform HCL 393/2010, amenajare acces auto provizoriu, organizare de antier.
  3059/21.08.2019CF 445556, Top: 445556; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.SALIM ABDULLAH HOSSEIN AHMED PRIN CIUCIULEI DANIELA OEDIP nr.41Obtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3058/21.08.2019CF 443914, Top: 443914; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.LUNCAN LIVIU PRIN CIUCIULEI DANIELA JULES VERNE nr.2AObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3057/21.08.2019extras C.F. nr. 432062, nr.cadastral 432062, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000BOGDAN GABRIELA Mărgăritarilor nr.9-11obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe -Desfiinare casă P(cad 432062-C1) i magazie (cad 432062-C3).
  3056/21.08.2019C.F. nr. 423039, Nr. top 26597 (nr. CF vechi 136659), Plan de incadrare in zona sc. 1:5000, plan de situatie sc.1:500U.A.T JUDETUL TIMIS prin CONSILIUL JUDEEAN TIMI Martir Marius Ciopec (fostă Balanței) nr.1 i 3Realizare Studiu de fezabilitate Parcare supraetajată - Amenajarea unei parcări la SCJUPB Timioara.
  3055/21.08.2019extras de CF 406917-C1, TOP 406917-C1; CF 406917, TOP 29817ASOCIATIA DE PROPRIETARI prin COSTEA MARIN Martir Constantin Zabulica nr.2obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă la bloc de locuințe existent.
  3054/21.08.2019C.F. nr. 420711-C1-U1, Nr. cadastral 420711-C1-U1; C.F. nr. 420711-C1-U6, Nr. cadastral 420711-C1-U6; C.F. nr. 420711, Nr. cadastral 420711; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000OGNEAN ADRIANA prin MUJ MAGDALENA Ady Endre nr.6 ap.4 obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte - Mansardare apartament ( apartament nr.4 ) existent.
  3053/21.08.2019Extras CF nr. 414702 top 8831-8832;cf 414702-C1 Electronic 414702-C1 Nr. topo:81831-8832,plan de situatie-plan plan cadastral-plan de carte funciara intocmit de persoana autorizata ANCPI Laszlo Delia-data :02.2018LUCA VALENTIN pentru CIRPACI ION 1 Decembrie nr.84obtinere A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte-"Reabilitare/restaurare fatade la casa existenta ;obținerea AC -Lucrări de tip d) - Împrejmuire - Refacere împrejmuire proprietate
  3052/21.08.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500, extras CF 401930, CF 401930-C1 (extras CF vechi 64463), nr. top. 30258ASOCIATIA DE PROPRIETARI PRIN SC B&P PROJECT SRL MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (fosta strada ALBAC) nr.2 bl.97 obținerea AD - Lucrări de tip a) - Desfiintare acoperiș (extratabular/neautorizat) tip șarpantă, la bloc de locuințe existent în regim de înălțime St+P+4E. obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire acoperiș tip șarpantă, la bloc de locuințe existent în regim de înălțime St+P+4E.
  3051/21.08.2019CF 412327, Top: 18026, 18027; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.NISTOR NICOLAE PT ROSCA ADRIAN-VASILE ROSETTI nr.53Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Racord canal.
  3050/21.08.2019CF 440453, Top: 440453; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000POSTARU CALIN SI POSTARU ANA PRIN DAMIAN MARIANA CHISODEI nr.7Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - energie electrica. Bransament energie electrica prin pozare subterana
  3049/21.08.2019CF 401887-C1, Topo: 17033/1; CF 401887, Top: 17033/1; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500,ALBU NICOLETA CAMELIA PRIN CIOC LUCIAN I. VACARESCU nr.15Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - canal. Refacere racord canal existent.
  3048/21.08.2019CF 430130, Top: 430130; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SOCIETATEA EGERIA TM SRL PRIN GROZE SANITHERM INSTAL SRL PREOT ALEXANDRU BALAS nr.16Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3047/21.08.2019CF 430129, Top: 430129; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000SOCIETATEA EGERIA TM SRL PRIN GROZE SANITHERM SRL ALEXANDRU BALAS nr.14Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3046/21.08.2019CF 427784, Top: 417784; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.MUNICIPIUL TIMISOARA CALEA BUZIASULUI nr.cf.nr. 427784Obținerea AC - Lucrări de tip a) si c) Constrcutii cu functiuni aferente zonei - Amplasare si bransare la energie electrica stație de încărcare rapida a autobuzelor electrice.
  3045/21.08.2019CF 448032, Top: 392/6/8, 406/25; Plan de situatie 1:500, Plan de incadrare in zona 1:5000TUFARIU DANUT MARIUS PRIN SC MARPRO INSTAL SRL AGRONOMIEI nr.37Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3044/21.08.2019CF 443702, Top: 443702; Plan de situatie 1:500, Plan de incadrare in zona 1:5000SC IMOBILIARE C16 SRL PRIN GROZE SANITHERM INSTAL SRL CLUJ nr.16 Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3043/21.08.2019CF 407721, Top: 407721; Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:500.MUNICIPIUL TIMISOARA CALEA TORONTALULUI nr.cf. nr. 407721Obținerea AC - Lucrări de tip a) si c) Constrcutii cu functiuni aferente zonei - Amplasare si bransare la energie electrica stație de încărcare rapida a autobuzelor electrice.
  3042/21.08.2019CF 410723, Top: 410723; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000.BOBOC VLADUT RAZVAN PRIN CIUCIULEI DANIELA GRADINII nr.54/AObtinere AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare – gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3041/21.08.2019extras de CF 429520, TOP 429520, Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000, S.C. TIMCON S.A. STEFAN PROCOPIU nr.F.N.elaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Construire spălătorie auto, conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009. poate fi utilizat pentru obținere AC - Lucrări de tip a), d) - Construcții pentru servicii - Construire spălătorie auto self-sevice, după elaborare și aprobare Plan Urbanistic de Detaliu prin HCL si imprejmuire parcela, realizare acces auto.
  3040/21.08.2019extras de CF 406284-C1-U12, TOP 16861/2/LXVIIITRANCOTA CONSTANTINESCU OANA ALYNA reprezentant al DENMARISIO SWEET SRL Iuliu Maniu nr.1 ap.tutungerieobținere AC: Lucrări de tip h) - Construcții cu caracter provizoriu - Amplasare reclamă pe fațadă (pe durata contractului de închiriere).
  3039/21.08.2019extras de CF 400723-C1-U26, TOP 26183/IV, extras de CF 401166, TOP 401166DAVID PAUL PRIN DAVID MADALINA CALEA TORONTALULUI nr.7 bl.44 sc.B et.parter ap.4obținere A.C. - lucrări de tip a) - Construcții pentru servicii - Schimbare partiala de destinație din spațiu de locuit în spațiu pentru servicii (studio foto) rezultand locuinta si studio foto cu acces din exterior.
  3038/21.08.2019CF nr. 430544, nr. top 430544 ,430544-C1; plan de situatie, plan incadrare in zonaAL-JOBORY HAZM SI AL JOBORY FLORICA-LUCRETIA PRIN ARH. BALAN ADRIAN-TEL. 0742.477907 Bucovinei nr.73obtinere A.C. - Lucrari de tip a) - Constructii pentru sanatate, comert, servicii, locuinte -Reparatii invelitoare la cladire existenta S+P+2E+M prin inlocuire cu invelitoare din material ceramic(tigla),fara modificarea formei si dimensiunea acoperisului
  3037/21.08.2019C.F. 439445, Nr.top: 439445 ( C.F. vechi 2814, Nr. top.1690/b/1/b/3/100), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona sc.1:5000AILINEI COSMINA si DUMA GABRIEL PARCULUI nr.15obținere A.C. - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Modificare Autorizatie de Construire emisa cu nr. 297 / 07.03.2018 "Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E, carport în regim de înălțime P și Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Împrejmuire teren și realizare accese", rezultand casă in regim de inaltime P+1E, imprejmuire teren și realizare accese
  3036/21.08.2019CF 446763, Top: 446763; Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000PETREA IOANA AMZEI nr.18AObtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - gaz. Bransament gaze naturale prin pozare subterana.
  3035/21.08.2019CF: 445987, Top: 445987; Plan de situație 1:500 si Plan de încadrare în zonă 1:5000CHERECHES ADINA-ILIOARA GRADINARILOR nr.4Obtinerea AC - Lucrari de tip c) - Retele edilitare - apa, canal, gaz, energie electrica. Bransament apa si racord canal; Bransament gaze naturale prin pozare subterana; Alimentare cu energie electrica prin pozare subterana.
  3034/21.08.2019CF 446720, Top: 22771; Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare in zona ,sc. 1:5000 GHIURCAN STEFAN-ALEXANDRU PRIN SC TOP GAZ SRL MUNTENIEI nr.13Obtinere AC - Lucrari de tip c) Retele edilitare: gaz. Branșament gaze naturale prin pozare subterană.
  3033/21.08.2019plan de situatie eliberat de PMT Sc.1:500, plan incadrare in zona eliberat de PMT Sc.1:5000, CF nr.417552(Nr.CF vechi:147905, nr.topografic:Cc743/3/13;743/3/14;7433/15,743/3/16,743/3/17;743/3/18;743/3/19;743/3/20;743/3/21/9/2), nr.cad.417552ANDREI VASILICA pentru SC WALLY JUNIOR SRL Torontalului Km 6 nr.CF nr 417552-C1-U1obținerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru industrie.Construire anexe: 3 corpuri laterale( 2 vestiare , vestiar si WC), construire sopron pentru depozitare semifabricate.
  3032/21.08.2019extras de CF 419271, TOP 419271GALAN FANICA ADRIAN PRIN Q PLANNING CONSULTANTS SRL Traian Vuia nr.90obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru locuinte - Modificari interioare si exterioare, demolare partiala, etajare si mansardare casa P existenta rezultand casa in regim de inaltime P+1E+M si lucrari de tip d) Imprejmuiri - Realizare imprejmuire si amenajari exterioare.
  3031/21.08.2019extras de CF 408128, TOP 683/1/1DAN SERBAN PENTRU SC RALUCA ANDREEA COM SRL B-dul Take Ionescu nr.57Aobținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru funcțiuni comasate (comerț, servicii și locuințe) - Construire imobil în regim de înălțime P+2E cu spațiu comercial la parter la etajul întâi și etajul al doilea birouri si spatii de locuit. Lucrări de tip d) - Împrejmuiri - Realizare împrejmuire proprietate.
  3030/21.08.2019extras C.F. nr. 431101, nr. cadastral 431101 (nr. CF vechi:3565), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000TUDOSE MIHAI MIRCEA Divizia 9 Cavalerie nr.25 Obtinere A.C. - lucrari de tip h) - Constructii cu caracter provizoriu - Amplasare construcii provizorii (containere) cu destinaia bucătărie de vară pe teren proprietate.
  3029/21.08.2019C.F. nr. 404303, Nr. top 404303 (nr. CF vechi 120996 top 29428/1/2), Plan de situatie sc.1:500, Plan de incadrare sc.1:5000TUDOSE MIHAI MIRCEA pentru BORCOMAN CRISTIAN MARIUS RANETTI nr.21obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire imobil P+2E cu 2 apartamente (un apartament la parter si un apartament desfasurat la et.1 si et 2), acces auto si pietonal, imprejmuire teren.
  3028/21.08.2019C.F. 431327 TIMISOARA, cad. 431327 (nr. CF vechi 90615),plan de situatie si plan de incadrare in zonaBANARESCU MONICA LAURA prin ADELA COSA SAMUIL SAGOVICI nr.94obținere A.C.-lucrări de tip a)- Construcții pentru locuințe - Refacere garaj existent (din lemn in caramida), etajare garaj cu functiunea de locuinta, rezultand casa in regim P+1E cu garaj inclus (max. 2 familii).
  3027/21.08.2019CF nr.417552, nr.cadastral 417552;plan topografic-plan cadastral-plan de incadrare in zona intocmit de persoana autorizata ANCPI Careja AnaANDREI VASILICA WALLY JUNIOR SRL Claea Torontalului nr: KM 6 nr.CF 417552obținerea AC - Lucrări de tip a) Construcții pentru industrie-Construire magazie produse finite,anexe si sopron materiale prime.
  3026/21.08.2019extras de CF 442007, CAD Cc715/1/14/64BUTA IOAN SORIN PRIN SC PRO ARH TCC SRL Szeged nr.CF.NR. 442007obținere AC - Construcții pentru locuință de tip a) si d): Construire casă în regim P+M, anexă gospodărească P si împrejmuire teren.
  3025/21.08.2019C.F.405357-C1-U6, Nr.top:17203/IVI, Plan de situație sc.1:500, Plan de încadrare in zona sc.1:5000BIRGIAN FLORIN PRIN BIRGIAN ROXANA P-ta ALEXANDRU MOCIONI nr.7obtinere A.C. - Lucrari de tip b) - Constructii pentru locuinte: Reabilitare termica fatade imobil existent
  3024/21.08.2019plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, extras CF 446765, nr. cad 446765SC CLASOF 925 SRL prin BOJI ENIKO MARGINII nr.4obținerea AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe si servicii - Construire imobile S+P+4E+Er cu locuințe colective la etaje, servicii la parter si parcări la sol, conform PUZ aprobat prin HCL 23/2018.
  3023/21.08.2019CF Nr. 432398 top:404/7,plan de situatie si plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitarea imobilului-plan de carte funciara-plan de incadrare in zona intocmit de persoana autorizata ANCPI Balc Rares DinuPETROV PETRITA prin ing. MATUS ANA-MARIA Pacii nr.35obținerea AD - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Desființare casă in regim P. Obținere AC - Lucrări de tip a) - Construcții pentru locuințe - Construire casa ( pentru maxim doua familii ) în regim P+1E
  3022/21.08.2019CF nr. 448245 top 3428-3429/1/2;2/2 (nr. CF vechi 2868 GIROC), CF nr. 448239 top 3426-3427/a/2 (nr. CF vechi 3554/A GIROC); plan de încadrare în zonă scara 1:5000, plan de situație scara 1:1000, plan dezmembrare/unificare vizat OCPINEAGOE OLIVIU NINEL CALEA MARTIRILOR nr.158-160 si conform CF nr. 448239 TimisoaraInformativ
  3021/21.08.2019CF nr. 431623 top 26952/1/2/1 (nr. CF vechi 107619), Plan de situație 1:500 și Plan de încadrare în zonă 1:5000GIB ALEXANDRU-MARCEL si GIB ANCA TALANGII nr.16Obtinere AC-Lucrari tip a)- Constructii pentru locuinte- Consolidare, modificari interioare si exterioare, demolare partiala, refeacere acoperis la casa existenta si extindere in regim parter, rezultand casa unifamiliala in regim de inaltime P.
  3020/20.08.2019plan incadrare in zona Sc.1:500 eliberat de PMT, plan incadrare in zona Sc.1:5000, CF teren:412243(CF vechi:17099), nr.top.5794, CF ind.412243-C1-U10(CF vechi:17100), nr.top.5794/XIPOPESCU CORNELIA VIOLETA Timocului nr.11 ap.11obținerea AC - Lucrări de tip b) - Construcții pentru locuințe.Modificari exterioare prin(transformare gol geam in gol usa) la apartamentul nr.11-intrare in legalitate.
  3019/20.08.2019.F. nr. 402550, Nr. top. 17357/1/1, Plan de situatie sc. 1:500, Plan de incadrare in zona sc. 1:5000C.N.C.F. - C.F.R. SA - Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara prin Q PLANNING CONSULTANTS SRL G-RAL ION DRAGALINA (fosta 13 DECEMBRIE) nr.49obtinerea AC - Lucrari de tip a) - Constructii pentru SAD - Reabilitare cladire P+2E.
  Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
  Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara